Gepubliceerd op:

Nieuwsbrief 50 Groningen, 28 februari 2007 Groningen: Teun Jan Zanen, lijst 8Fryslân: Andrys de Jong, lijst 12Drenthe : Leo Benjamins, lijst 8 Noorderlingen, kies op 7 maart Partij voor het Noorden!   Redactie:Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans. Foto's:Tjeerd Oliemans     De Statenverkiezingen: 7 maart 2007 door Teun Jan Zanen ...

Nieuwsbrief 50

Groningen, 28 februari 2007

Groningen: Teun Jan Zanen, lijst 8
Fryslân: Andrys de Jong, lijst 12
Drenthe : Leo Benjamins, lijst 8

Noorderlingen, kies op 7 maart Partij voor het Noorden!

 

Redactie:
Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen, Hilbert Koetsier, Tjeerd Oliemans.

Foto's:
Tjeerd Oliemans

 

 


De Statenverkiezingen: 7 maart 2007 
door Teun Jan Zanen

Groningen 2003. In de provincie Groningen heerst een ongewone stemming. Zelfs de meest rooie provincie in Nederland was bij de eerdere Tweede Kamerverkiezingen, begin 2002, bijna van kleur verschoten. De PvdA kreeg toen klop (Melkert). En de LPF haalde, ondanks of misschien wel juist dankzij de moord op Fortuyn, een gigantische verkiezingsoverwinning. De LPF kwam in de regering, maar bleek binnen een jaar volledig ineengezakt en versplinterd. En wel zodanig, dat het kabinet niet verder kon en viel. Dat leidde tot nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in januari 2003, vlak voor de Statenverkiezingen in maart. 

De voortdurende, ongewone en onzekere stemming onder de kiezers leidde bij die Tweede Kamerverkiezingen in 2003, tot het bijna volledig verdwijnen van de LPF, tot een forse groei van de SP en tot het aan de PvdA bieden van een herkansing op regeringsdeelname (het Wouter Bos-effect). Zes weken later, bij gelegenheid van de Statenverkiezingen, blijkt de stemming nog niet veranderd. De overheersende sentimenten, het zoeken naar nieuwe inspiratie en het bieden van een herkansing aan de PvdA, beheersen ook die verkiezingen. Dat eerste sentiment verklaart goeddeels de winst van de Partij voor het Noorden (wij kwamen zomaar met twee zetels in de Staten). Dat tweede sentiment verklaart de herrijzenis van de PvdA (in plaats van het alom verwachte verlies wisten zij drie zetels winst te boeken). Het CDA wist vervolgens met VVD en nota bene D66 een (krap) meerderheidskabinet te formeren, waardoor een rechts bezuinigingsprogramma kon worden doorgevoerd en Nederland achter Bush aan kon marcheren in diens kruistocht tegen de Islam. Na hevige interne strijd liet D66 uiteindelijk om opportunistische redenen het kabinet vallen. En daarmee werden de nieuwe Kamerverkiezingen vervroegd van mei 2007 naar november 2006. Opnieuw vlak voor de Statenverkiezingen. De zoektocht van het electoraat naar een nieuwe, aansprekende politiek bleek bij deze Kamerverkiezingen nog niet bevredigd. Vooral de flanken wonnen: de SP en de Partij van de Vrijheid. De PvdA viel feitelijk weer een eind terug, maar bleef groot genoeg om samen met het CDA mee te mogen doen aan de nieuwe regeringsformatie. De noodzakelijke derde partner werd gevonden in de Christen Unie.

Groningen 2007. En dan staan nu de Statenverkiezingen voor de deur. Sinds enkele dagen hebben we weer een kabinet. Het nieuwe regeerakkoord ademt een andere geest dan het vorige. Er is enige hoop op wat meer politieke stabiliteit. Om dat doel te bereiken zijn de drie regeringspartijen zelfs gestart met een nadrukkelijke campagne om bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op één van deze drie partijen te stemmen, omdat dat dan mogelijk ook in de Eerste Kamer tot een meerderheid voor het nieuwe kabinet zou kunnen leiden. Het is waar dat de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen (overigens op landelijke kieslijsten). Maar dat de landelijke politiek zich zo nadrukkelijk met de Statenverkiezingen bezighoudt, is een regelrechte degradatie van de provinciale politiek en een te grabbel gooien van de functie van de Eerste Kamer. Want als die Eerste Kamer al een functie heeft, dan is dat juist om in alle rust en dan juist boven de partijtegenstellingen uit en buiten de waan van de dag te kijken naar de kwaliteit van de wetgeving door de Tweede Kamer. En dan gaat het niet aan om de gehele bestuurslaag van de provincies en de daar spelende politieke vraagstukken terzijde te vegen, ten faveure van de positie van de zittende regering (of de oppositie) in de Eerste en Tweede Kamer.

De Partij voor het Noorden is als enige politieke partij in Groningen volledig onafhankelijk van de Haagse politiek. En we gaan nu ook meedoen in Friesland en Drenthe. Wij zijn en blijven daarbij vrij van banden met landelijke politici. Wij staan voor Noord-Nederland. En al die andere (landelijke) partijen hebben de afgelopen tien jaar laten geschieden dat de aardgasbaten voor 88% de Randstad ten goede kwamen en voor slechts 1% het Noorden. Wat een schande. De kiezers zouden dat en masse moeten afstraffen! Natuurlijk, door op de Partij voor het Noorden te stemmen. En daar roep ik hen dan ook toe op! In Groningen en Drenthe gaat het om lijst 8 en in Friesland om lijst 12.

Kom op mannen en vrouwen: kop d?r veur.

Teun Jan Zanen(28 februari 2007)

 


Hendrik ten Hoeve, senator voor de OSF
door de redactie

Op de lijst van de Onafhanklijke Senaatsfractie stond Hendrik ten Hoeve indertijd derde. Op een speciale discussieavond in café de Beurs in de stad Groningen draafden vier jaar terug de bovenste drie kandidaten van de OSF-lijst op voor een onderling debat. Hendrik ten Hoeve won en veroverde daarmee onze stemmen en -naar later bleek - ook de OSF-senaatszetel.

Wat zijn jouw verwachtingen omtrent de aanstaande Statenverkiezingen?
Ik ben redelijk optimistisch, gezien de verwachtingen van de onafhankelijken in het gehele land. Wat wel lastig is, vooral voor de kleinere bij ons aangesloten partijen, is, dat de kiesdrempel omhoog is gegaan, vanwege het teruglopen van het aantal statenzetels. Want dat vindt in het gehele land plaats. De meeste steun voor een nieuwe periode in de Senaat moet komen van de provincies met de zwaarste stemmen: Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Maar ook van mijn partij, de FNP, moet het komen. Gelukkig zijn ook zij optimistisch gestemd. Maar nergens is er sprake van serieuze peilingen, dus je kunt er eigenlijk geen peil op trekken.

Is jouw senaatsperiode je goed bevallen?
Uitstekend. Je moet het zelf in de Kamer doen. Maar ik weet me toch wel redelijk gesteund door mijn achterban, de gezamenlijke onafhankelijke Statenleden uit het gehele land. Natuurlijk zijn er onderlinge verschillen, bijvoorbeeld tussen regionalistische partijen en leefbaren, groenen en koepels van lokalen. Maar als je over concrete punten discussieert, blijk je toch meestal dicht bij elkaar te staan. In elk geval leer je de gevoeligheden kennen en kan je daarmee in je stellingname rekening houden.

Heb jij de regering laten vallen? Je zit toch ook met D66 in één fractie? 
Dat laatste is zo. Maar ik was het ook nadrukkelijk eens met D66 toen zij vanwege het migratie- en integratiebeleid van Rita Verdonk aanstuurden op een kabinetscrisis. Hun eerdere besluit om verantwoordelijkheid voor het Balkenende II kabinet te nemen, om hun eigen kroonjuwelen te kunnen verzilveren, was naief en leidde uiteindelijk ook tot niks. Dat zal hen nog langere tijd nagedragen worden, denk ik.

Hoe zie je de politieke stroming van de onafhankelijken?
Een echte politieke stroming wordt het niet. Wel een instrument om onafhankelijke, provinciale partijen te steunen in hun regionale posities. En dat is een groot goed. Met de regionalistische partijen zou je misschien ook politiek nog wat nader tot elkaar kunnen komen, zoals bijna het geval was met de FNP en de Partij voor het Noorden.

Wil je tot slot nog iets zeggen?
Jazeker. Ik wens jullie en alle onafhankelijke partijen succes met de verkiezingen van 7 maart, oprecht maar ook vanuit een welbegrepen eigenbelang voor de OSF!(28 februari 2007)

 


Watervisie Lauwersmeer 
door Danny Hoekzema Buist, statenfractie Groningen

0p 10 januari is in de statencommissie Landbouw, Water en Milieu van de Groninger staten het onderwerp Watervisie Lauwersmeer aan de orde geweest. De discussie ging er over de tegenstelling tussen gedempt tij of snelle afvoer. 

De LTO staat hierin tegenover de milieuorganisaties. Bij gedempt tij is er inlaat van zout water, zodat er verzilting optreedt van het gebied en dit zijn oorspronkelijk karakter hervindt. Hierbij verschraalt de bodem en gaat veel van de niet natuurlijke bebossing verdwijnen. 

De LTO en een deel van de statenfracties kiest voor een snelle afvoer en behoud van zoet water. Door rijksonderzoek is vastgesteld dat de natuurdoeleinden het best gediend worden met gedempt tij. Na discussie in de werkgroep LWM hebben wij ons hierbij aangesloten. Ook het college staat achter deze keuze, maar laat zijn beslissing afhangen van o.a. rijksbijdragen en een garantie van veiligheid bij hoog water in de toekomst. Wij hebben ons standpunt verdedigd in de statenvergadering van 31 januari jl. 

Deze discussie wordt overigens nog verder vervolgd.(28 februari 2007)

 


Partij voor het Noorden Drenthe
De campagne draait op volle toeren 

door Leo Benjamins, Lijstrekker Partij voor het Noorden In Drenthe, lijst 8

De campagne draait op volle toeren. Uiteraard met alle beperkingen die een (in Drenthe) startende partij kent. Is het niet fantastisch om te merken dat iedereen dol enthousiast meedraait. Dat is dan ook wel nodig omdat de naam van de Partij voor het Noorden niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Of het moet zijn van: "O ja, dat is die partij die de provincies wil opheffen". 

Een volstrekt verkeerd beeld dat op de één of andere vreemde manier bij de mensen leeft.

Eén van onze speerpunten is dat we de totaal verkeerde verhoudingen in dit land tussen randstad en het Noorden recht willen trekken. Dat is de gevestigde politiek tot op dit moment niet gelukt wat ook weer niet vreemd is natuurlijk. Centraal aangestuurd door het partijbureau in Amsterdam of Den Haag zal de regionale politicus van die grote partij het wel uit zijn of haar hoofd laten om tegen de haren in te strijken van de partijbonzen in de randstad. Dus zijn zij tot op de dag van vandaag zetbaasjes voor die randstad. En dat willen we rechtzetten. Een zeer hechte en nauwe samenwerking tussen de drie noordelijke provincies op gang brengen om op termijn een autonoom bestuur te krijgen met een direct gekozen noordelijk parlement. Wij willen het ons toekomende deel van de aardgasbaten uit de zakken van die randstadpartijen halen en het hier zelf gaan regelen. Dat is wat anders dan het opheffen van de provincies. Dat moeten we er bij de mensen inbeuken. Dat de Partij voor het Noorden ook staat voor behoud van eigen identiteit en culturele waarden in elke provincie. Maar dat Drenthe alleen de strijd tegen de randstad niet kan winnen. Dat moeten we samen met onze buren in Groningen en Friesland doen. In het Noorden denken we nog steeds dat we bescheiden moeten zijn. Daar moeten we mee stoppen voordat het op valse bescheidenheid gaat lijken. Wij willen het niet alleen zelf in het Noorden regelen; wij kunnen het ook.

Op dit moment zien we dat een aantal politici, deel uitmakend van de gevestigde orde, stiekem een aantal van onze ideeën overneemt en daar zelfs schuchter mee naar buiten komt. Of dat na de verkiezingen ook nog zo is, moet je in twijfel trekken. Laten we de houding die ze nu aannemen maar scharen onder verkiezingsretoriek. Nadat ze in de Staten zijn verkozen, zullen we merken dat ze nog steeds aan de leiband lopen van de partijbonzen in de randstad. Er is maar één partij die echt voor het Noorden is en graag van het Noorden wil worden: de Partij voor het Noorden! Op naar 7 maart.

Leo Benjamins, Lijstrekker Partij voor het Noorden In Drenthe, lijst 8


(28 februari 2007)

 


De campagne in Groningen 
door Teun Jan Zanen

De campagne voor de Staten verkiezingen is in volle gang. Al enkele maanden zijn we bezig met de voorbereidingen. Op een vergadering van onze leden woonachtig in Groningen stelden wij een vernieuwd verkiezingsprogramma vast (u kunt het opvragen op kantoor of nalezen op de website). 

Vervolgens gingen we na welke mensen kandidaat zouden willen staan op de lijst voor Provinciale Staten. Uiteindelijk werd in noordelijk verband de finale goedkeuring verleend aan de Groninger lijst en het Groninger programma. 

Na deze voorbereidingen kwam het er op aan voldoende verkiezingsmateriaal te laten maken: verkiezingsprogramma, flyer, een fraai affiche, enz. Uiteindelijk was al het spul voorhanden (inclusief wat snuisterijen als ballonnen en pennen). Over menskracht konden we helaas slechts in beperkte mate beschikken. Voor de provincie Groningen vroegen we een stuk of zes personen of zij in hun regio de campagne zouden willen organiseren. Daarbij ging dat voornamelijk om het plakken van affiches op de verkiezingsborden en het flyeren op plekken waar dat zinnig was (winkelcentra, sportmanifestaties, huis-aan-huis, op politieke bijeenkomsten, enz.). Arvid Fens schakelde zichzelf ook in als coördinator en uitvoerder binnen de stad Groningen en verzet ontzettend veel werk. En dan de fora, de lezingen, de debatten, de bibliotheken, de radio-interviews en TV-optredens, enz. De lijsttrekker en de bovenste kandidaten op de lijst doen hun uiterste best de opvattingen van de Partij voor het Noorden zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. Vrienden we hebben nog één week. Ik doe een indringend appèl op al onze leden en sympathisanten om allemaal ons beste beentje nog even voor te zetten. Affiches zijn nog te verkrijgen op het kantoor (Kraneweg 72 Groningen), alsook flyers (bijvoorbeeld om uit te delen in de eigen woonomgeving of in het bezochte winkelcentrum), we hebben nog hulp nodig in de biblio-theek en heel graag horen wij nog namen (telefoontje-050-3604442) van mensen die willen helpen flyeren. Wij delen jullie ? uiteraard in overleg ? dan nog ergens in.

Teun Jan Zanen, lijsttrekker provincie Groningen, lijst 8


(28 februari 2007)

 


Partij voor het Noorden Friesland
Niet tot de kuiten in de klei blijven staan 

door Andrys de Jong, Lijsttrekker Friesland, lijst 12

De mannen en vrouwen van de Partij voor het Noorden in Fryslân kijken gespannen en ook met optimisme uit naar de uitslag van de aanstaande verkiezingen. We hebben het gevoel dat een vertegenwoordiging van de partij in de Friese Staten erin zit. Dat zou in elk geval voor de provincie zelf een bijzonder goede zaak zijn. 

Maar voor ik daarover iets meer zeg, moet ik eerst kwijt dat wij bij onze campagne in Fryslân zelf toch wel hier en daar onbegrip tegenkomen. Sommigen vrezen dat wij een partij zijn, die Fryslân op wil heffen en uit wil leveren aan de luimen van de bestuurders in de stad Groningen. Dan is alles verloren, zo denken zij.

Zo?n oordeel berust op grove onkunde van wat de PvhN wil. Zij die zo oordelen hebben ons programma helemaal niet gelezen en gaan af op vermoedens en geruchten. Het gaat daarbij vooral ook om mensen die een ongebreideld vertrouwen in Den Haag lijken te hebben en nauwelijks weet hebben van de veranderingen die er rondom ons gaande zijn.

Zo denken ze dat de provincie Fryslân maar het beste in zijn eentje kan doormodderen. Zo kunnen het beste de economische en culturele invloeden die vanuit de machtige Randstad Holland over ons heen komen, worden weerstaan, vinden zij. En in noodgeval kunnen zij, zo denken ze, ook nog in Brussel aan de noodrem trekken. Maar in Brussel weten ze nauwelijks nog, waar Fryslân ligt.

Wij van de PvhN-Fryslân delen het optimisme niet dat onze provincie in zijn eentje die weerstand kan opbrengen. Ook wij houden van Fryslân, en ook wij vinden de uitbouw van de Friese taal en cultuur van belang. Alleen het krampachtig tot de kuiten in de klei van Westergo blijven staan lijkt ons niet de aangewezen weg. Wij zijn als Friezen van harte voor een bondgenootschap met Groningen en Drenthe, omdat wij ook de gemeenschappelijkheden herkennen die er zijn. En omdat wij zo de meeste kracht (en uiteindelijk dus ook macht) kunnen ontwikkelen.

Andrys de Jong, Lijsttrekker Friesland, lijst 12(28 februari 2007)

 


Groningen in alle Staten 
door de redactie

Een zeker ook voor de Partij voor het Noorden interessant initiatief werd deze eerste maanden van 2007 ontwikkeld door de Groninger Archieven. In hun gebouw (Cascadeplein 4 Groningen) wordt, onder de titel "Groningen in alle Staten", een viertal lezingen georganiseerd. 

Op 28 februari, dus ongeveer samenvallend met het uitkomen van deze Nieuwsbrief, komt het onderwerp ?Partijvorming op basis van regionale identiteit? aan de orde.

Onze Groninger lijsttrekker Teun Jan Zanen houdt een lezing over de voorgeschiedenis van de Partij voor het Noorden: de beweging Nieuw FoArum.

Van de lezing van Teun Jan kan gezegd worden dat in het bijzonder de relatie Noordelijke identiteit en sociaal economische ontwikkeling, alsook de relatie Groningen-Fryslân, nadrukkelijk aan de orde komen. Ook de Grönneger Bond en het fenomeen Meis komen uiteraard aan bod. Aandacht ook voor de meest tot de verbeelding sprekende actie van Nieuw FoArum: het organiseren van een zitting van het virtuele, Noordelijke Parlement in 1998 te Leeuwarden.

De belangrijkste strategische keuze van de werkgroep Nieuw FoArum was in 2002 om in de provincie Groningen mee te gaan doen aan de Statenverkiezingen. Kort wordt ook aandacht besteed aan de sindsdien als Partij voor het Noorden opgedane ervaringen in zowel Groningen, Friesland als Drenthe.

Op 14 maart vindt de afronding van de lezingencyclus plaats. Aan het woord komen dan Daniël Broersma, Harm van der Veen en Jochem Abbes onder de titel: regionale identiteit in de politiek.(28 februari 2007)

 


Debat 3 maart
Noordelijke Identiteit 

door Bram Schuilenga

Op zaterdag 3 maart organiseert de Partij voor het Noorden een lezing en een debat over noordelijke identiteit. De lezing wordt gehouden door historicus dr. Daniel Broersma.

In 2005 promoveerde hij op het proefschrift over de Groninger beweging. In de lezing zal hij ingaan op het ontstaan van de Groninger beweging. Ook de verhouding tot de Friese beweging zal aan de orde komen. Verder komt o.a. de rol van economie, taal, geschiedenis en geografische ligging bij de vorming van de noordelijke identiteit(en) aan de orde. Hoe bepaalt de perifere ligging binnen Nederland de noordelijke identiteit? En wat gebeurt er tussen de provincies onderling als besluitvorming over gemeenschappelijk nagestreefde doelen ver weg plaats vindt? Verzanden we dan weer in onderling gekrakeel over welke stad in de toekomst de hoofdstad van het Noorden zal worden?

In aansluiting op de lezing zal door een aantal vooraanstaande historici en taalkundigen in een forum gediscussieerd worden over de vraag:

'Waaruit bestaat de noordelijke identiteit?'

Programma lezing en debat over "noordelijke identiteit" 
11.00 zaal open 
11.15 ?12.00 lezing: Daniel Broersma
12.00 - 12.15 pauze
12.15 ? 13.00 commentaren forum
13.00 ? 13.15 pauze
13.15 ? 14.00 discussie met de zaal
14.00 afsluiting

Deelnemers aan het forum: Goffe Jensma (Fryslân), Karst Berkenbosch (Stellingwerven), Daniel Broersma (Groningen), Abel Darwinkel (Drenthe) en Carl-Heinz Dirks (Ostfriesland)
De historicus/journalist Kerst Huisman is bereid gevonden de leiding van deze discussie op zich te nemen.

Een onmisbaar evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in het fenomeen van regionale bewustwording!(28 februari 2007)

 


Beeldlijn-productie 'Rutger Kopland, de taal van het verlangen' wint NL-Award 2006 
door Tjeerd Oliemans

RTV Noord was de kwaliteit van de Beeldlijn-documentaire over dichter/psychiater Rutger Kopland niet ontgaan. Ze stuurden hem dan ook in om mee te dingen naar de NL-Awards in de Categorie Bijzondere Externe Producties (Televisie).

RTV Noord had voor 10% in de kosten bijgedragen. En jawel, de coördinator en producent van Stichting Beeldlijn Lejo Siepe kon onlangs trots uit handen van jurylid Felix Meurders de NL-Award 2006 in ontvangst nemen. Zoals het juryrapport vermeldt: "... Als kijker voel je je gepriviligeerd (sic) omdat je zo dichtbij het kunstenaarschap van een bekende dichter komt. Je wordt via vaak uitmuntend camerawerk binnengetrokken in een andere wereld. Een wereld vol poëzie. ..."

In andere categorieën had ook Omrop Fryslân succes: 'PC Kafee' (Radio Sport) en ' Wyn op Woansdei' over topmodel Doutzen Kroes uit Oostermeer. (Televisie Varia).(28 februari 2007)

 


Financiële campagne 
door Rienk Ytsma, penningmeester

Velen hebben al een bijdrage geleverd voor de campagnekas. Daarvoor hartelijk dank! 

Nu een laatste spurt! Heel dringend verzoeken wij alle andere leden, sympathisanten en donateurs om nog snel een financiële bijdrage te storten: wij kunnen niet zonder! 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 29.93.83.598, t.n.v. Partij voor het Noorden te Groningen, onder vermelding van ?gift verkiezingsfonds?. Bij voorbaat dank voor uw steun!


(28 februari 2007)

 


Première bij Groninger Archieven van 'Harm Hindrik Meier ? Groninger regionalist'
St. Beeldlijn belicht vroege voorganger van Partij voor het Noorden 

door Tjeerd Oliemans

Als hij bij Argos (VPRO/VARA) de leugens en stinkstreken van de IND of de overheid niet aan de kaak stelt of Marc Calon (PvdA) de stuipen op het lijf jaagt in verband met Meerstad, is Lejo Siepe als producent/coördinator/ researcher in de weer voor Stichting Beeldlijn, opgericht door kunstenaar/filmmaker Buddy Hermans.

Dat resulteert, ook dankzij diverse vakbekwame medewerkers, in een serie mooie documentaires. De nieuwste, 'Harm Hindrik Meier ? Groninger regionalist', gaat op woensdag 28 februari in première bij de Groninger Archieven aan het Cascadeplein 4. (Zaal open vanaf 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!).

De leraar Harm Hindrik Meier (1919-1988) was Groninger in hart en nieren. Hij richtte in 1974 de Grönneger Bond op om in de Staten te pleiten voor zijn geliefde streektaal en om een politieke vuist te vormen tegen 'de Hollandse kolonialisten en cultuurimperialisten'. Meier baalde van de achterstelling van Groningen door de Randstad. Eigenlijk was hij de dichterlijke variant van Fré Meis, de even hartstochtelijke, maar weinig intellectuele communistische voorman uit Oost-Groningen, die een groter deel van de aardgasbaten opeiste. In veel opzichten komt Meiers gedachtegoed overeen met dat van de Partij voor het Noorden. De directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen Gerrit Voerman houdt op de première een inleiding over Harm Meier. Daarna licht Lejo Siepe de korte documentaire toe. Tenslotte schetst Teun Jan Zanen het ontstaan van de Partij voor het Noorden aan de hand van ideeën uit de 'denktank' Nieuw FoArum. Wat betreft Harm Meier en de Grönneger Bond: het lukte hem niet in de Staten te komen. De laffe Groningers bleven liever bij 'de vleespotten van Egypte' ? de gevestigde politieke kliek. ?Het is stoer de Grönnegers wakker te kriegen?, constateerde hij. Dat kun je wel zeggen, ja. De docu wordt op 7 maart ook vertoond door RTV Noord.(28 februari 2007)

 


Asega, is het dingtijd? 
door Bram Schuilenga

Voor me ligt een pas verschenen boek, geschreven door dr. Oebele Vries. Oebele Vries is historicus en promoveerde in 1986 op een proefschrift over de middeleeuwse Friese Vrijheid. Sinds 1978 is hij verbonden aan het Fries Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ondwerwijs geeft en onderzoek verricht op het gebied van de Oudfriese filologie en de Friese geschiedenis.

Het boek is getiteld ?Asega, is het dingtijd ?? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering. De ?asega? was degene die de procesgang in de gaten hield. Bij het openen van de rechtszitting werd hem gevraagd of het tijd was het ding, de rechtszitting, te openen en vandaar de titel van het boek. 

Aangezien de bewaard gebleven oudfriese teksten vrijwel geheel uit juridische teksten bestaan, bestaat de hier gepresenteerde verzameling van 24 oudfriese teksten vooral uit teksten die betrekking hebben op het recht. Dit kan algemeen Fries recht zijn, zoals de willekeuren van de Opstalboom, maar ook regionaal geldend recht, zoals het landrecht van Westergo. Daarnaast staan in het boek ook enkele teksten die de Friese Vrijheid beschrijven. Zo bevat het drie literaire teksten die beschrijven hoe de Friezen het Karelsprivilege bemachtigden. Middels dit privilege zou Karel de Grote de Friezen hun Vrijheid hebben verleend, als beloning voor hun steun bij de verovering van de stad Rome. Dit privilege betekende dat de Friezen geen verantwoording hoefden af te leggen aan een landsheer. Het privilege staat echter bekend als een vervalsing. Wel werd de Friese vrijheid later erkend door Roomse koning Willem II die in 1248 het Karelsprivilege bevestigde. Dit deed hij na de hulp die de Friezen hadden gegeven bij het beleg van de stad Aken. In 1417 werd het privilege nogmaals bevestigd door Roomse koning Sigismund. 

Het boek is een prachtig uitgevoerd werk met schitterende kleurenfoto?s en transcripties van oudfriese rechtsteksten die worden bewaard in archieven en bibliotheken in Nederland en Duitsland. Van alle oudfriese teksten is een Nederlandse en een Nieuwfriese vertaling opgenomen. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de bronnen van de geschiedenis van het Noorden.(28 februari 2007)

 


Prijs Dagblad van het Noorden voor beste streektaalproduct 
door de redactie

Na het succes van vorig jaar gaat Dagblad van het Noorden opnieuw op zoek naar het beste streektaal-product van het afgelopen jaar. De uitreiking van de eerste DvhN Streektaalprijs voor boeken, cd's, dvd's, poëzie, toneel, maar ook film in het Drents of Gronings is op 2 april. Met de prijs ? 1001 euro ? wil Dagblad van het Noorden culturele en kunstzinnige uitingen in de streektaal stimuleren, bekronen en belonen. (Bron: DvhN, 13 januari 2007).

De streektaal column van de nieuwsbrief zou in deze wedstrijd niet misstaan!(28 februari 2007)

 


Voorlopig bestuur Partij voor het Noorden Drenthe 
door Mark Kolk

In de provincie Drenthe, hebben wij als leden van de Partij voor het Noorden een partijafdeling opgericht. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de Partij voor het Noorden ook blijft bestaan na de statenverkiezingen van 7 maart binnen de provincie Drenthe. Zodra wij ons ideaal hebben verwezenlijkt, één noordelijke regio, dan kan de afdeling weer worden opgedoekt, of wij moeten met elkaar besluiten om van de provinciale afdeling een culturele afdeling te maken.

Het was uiteraard al langer de bedoeling om een vaste kern te vormen die de activiteiten binnen Drenthe zou kunnen bundelen en activeren. Dit is nu gelukt en wij hebben een fijne club mensen bij elkaar weten te brengen, maar hebben uiteraard ook u nodig voor verdere groei. Voorzitter is Egbert Kruize uit Emmercompascuum, secretaris Marion Scholten uit Oranjedorp, en penningmeester Henk Vos uit Hoogeveen. Daarnaast zullen er na de verkiezingen nog een vijftal leden toetreden om op deze manier gezamenlijk een sterk bestuur te maken. Los van dit bestuur in Drenthe zal er, zodra wij in de staten komen, een schaduwfractie gevormd worden. De schaduwfractie zal samen met het bestuur de statenleden ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert Kruize.(28 februari 2007)

 

 


 

Huisman, Frysk:
Poetin hat gelyk 

door Kerst Huisman

O wat skrokken se allegearre, op sneon 10 febrewaris, fan dy taspraak fan de Russyske presidint Wladimir Poetin dêr yn München. Driigjende taal, it mooglike begjin fan in nije Kâlde Oarloch, sa foel der yn kommintaren te lêzen. Dy kommintaren binne hiel ûnrjochtfeardich. 

Poetin hat yn München in tal dingen sein dy?t stik foar stik ferstannich wienen, en wier. Hy kritisearre it brûken fan geweld bûten de Feriene Naasjes om en it wapenbelied fan de grutte machten, dat neffens him liede sil ta de fersprieding fan kearnwapens. Hy gyng ek yn op de problemen mei de gasprizen. Ruslân wol, sa sei Poetin, ienfoarmige merkprinsipes en ôf fan de swier subsidearre gasprizen foar de eardere steaten fan de Sowjetuny.

Al dy kommintaarskriuwers soenen ek ris tinke kinne oan de lijenswei dy?t Russen en Oekraïners yn de tweintichste ieu gien binne. Foar in part is dat lijen feroarsake troch de eigen hearskers, Stalin foarop. Mar der is ek noch in oar ferhaal, dat yn it Westen mar al te graach en te faak fergetten wurdt. Dat is it ferhaal fan de Twadde Wrâldoarloch en de net te ferhelpen slach, dy?t de Sowjet-Uny dêrby krige.

De Brit Richard Overy hat dêroer nochal wat sein yn syn ferline jier ferskynde mânske stúdzje nei it andert op de fraach wêrom?t de alliearden destiids de oarloch tsjin nazi-Dútsklân wûnen. De Amerikanen en Britten skeakelen yn de hiele oarloch yn Noard-Afrika en Europa sa?n 40 Dútske divyzjes út. It Sowjetleger mear as 600. Amerikanen en Britten ferlearen yn de hiele oarloch yn Europa en Azië sa?n 800.000 militêren en boargers. De Sowjet-Uny sawat 8 miljoen soldaten en 17 miljoen boargers. Boppedat sieten se dêr yn 1945 mei hast ûnfoarstelbere fernielingen en sawat 25 miljoen dakleazen. It giet neffens my net te fier om te stellen dat de Sowjet-Uny doe eins al oan syn ein wie. Se hawwe noch 45 jier mei twang besocht it saakje yn stân te hâlden. Doe hat Gorbatsjow ynsjoen dat it net langer gyng en de saak sletten.

Dêrút is de folgjende konklúzje te lûken. De oerwinning op nazi-Dútsklân is ûntinkber sûnder de ynset, de opofferingen en it lijen fan it leger en de befolking fan de Sowjet-Uny. Omdat de hjoeddeiske frijheid en wolfeart by ús net bestien hawwe soenen sûnder de alliearde oerwinning fan 1945, is dy wielde dêr?t wy ús mei ferbliidzje mochten, te tankjen oan dy oerwinning, en dus oan de Sowjet-Uny. Overy beslút syn boek mei: ?Die overwinning leverde de bewoners van de Sovjet-Unie zelf geen vrijheid of welvaart op, maar hun opofferingen hebben het voor alle andere oorlogvoerende staten mogelijk gemaakt om beide wél te genieten.?

It is gjin regionale polityk, dat wit ik ek wol, mar wy soenen ús as partij sterk meitsje kinne foar it op termyn tastean fan it lidmaatskip fan Ruslân en Oekraïne fan de Europeeske Mienskip.

Kerst Huisman


(28 februari 2007)

 


50ste editie van de Nieuwsbrief! 
door het bestuur

Het is alweer de vijfde jaargang van deze Nieuwsbrief. Meer dan vier jaar lang schreven en redigeerden Dana Kamphorst, Teun Jan Zanen en Hilbert Koetsier iedere maand ons partijblad. Ze werden daarbij ondersteund door Tjeerd Oliemans, Geert Staats, de in de zomer van 2005 overleden Jan Plenter (alias Haarm Diek) en verschillende columnisten. In de eerste maanden verscheen dit blad zelfs twee-wekelijks. Bovendien verscheen er één keer een extra uitgave en maakte de redactie een krantje.

Kamphorst: ?Het is iedere maand weer een hoop werk, maar omdat we altijd proberen er iets moois van te maken, heb je er toch lol aan.? Vrij snel na de start kreeg het blad zelfs een officieel ISSN nummer en wordt het in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gearchiveerd. Daarnaast is het blad regelmatig in bibliotheken in Noord-Nederland te vinden en verschijnt het op onze website. Daar zijn alle nummers nog terug te vinden.

Helaas hebben Kamphorst en Koetsier aangegeven te willen stoppen, vanwege drukke andere werkzaamheden. Opvolgers zijn gevraagd!

Redactie, bedankt!

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 1 De eerste Nieuwsbrief door de redactie Afgelopen zomer ontstond het idee om deel te nemen aan de provinciale verkiezingen in maart 2003. Een brutaal plan, ingegeven door de manier waarop Den Haag omgaat met beloftes aan het Noorden. Noord-Nederland speelt maar een kleine rol in de Haagse politiek. Het was zelfs zo, dat sinds mei vorig jaar in de Tweede Kamer Noorderlingen …
 

Nieuwsbrief 68

Nieuwsbrief 68
Onze nieuwe nieuwsbrief is klaar. Wilt u hem lezen: Klik hier om de pdf in een externe reader te openen.