Terug naar Nieuws

Vraagtekens bij razendsnelle benoeming Peter Den Oudsten

Gepubliceerd op:

De Partij voor het Noorden is verbaasd over de zeer snelle benoeming van waarnemend Burgemeester Peter Den Oudsten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen, bestaande uit de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De lak van het besluit van de Eerste Kamer was nog niet droog of de benoeming van burgermeester Peter den Oudsten was een feit. Voor zover de Partij voor het Noorden kan nagaan zijn de gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer niet geïnformeerd en betrokken bij deze benoeming. De Partij voor het Noorden krijgt opnieuw het gevoel en de bevestiging van dit gevoel, dat achter de schermen alles al geregeld was en dat enkel de belangen van de Gemeente Groningen voorop staan. Daarom heeft de Partij voor het Noorden de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de Commissaris van de Koning:

 

  • 1) Kunt u als Commissaris van de Koning aangeven hoe het traject van de benoeming is verlopen en om welke redenen Peter den Oudsten tot waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente Groningen is benoemd?
  • 2) Normaliter worden, achter de schermen, 2 kandidaten aangeboden door de Commissaris van de Koning, die bovendien van buiten de betreffende gemeenten afkomstig zijn. Waarom is bij de benoeming van Peter den Oudsten hiervan afgeweken? Graag een nadere toelichting.
  • 3) Kunt u aangeven waarom de gemeenteraden van Groningen, Haren en Ten Boer niet zijn ingelicht, van tevoren, over uw keuze voor de waarnemend burgemeester Peter den Oudsten? Graag een toelichting op uw besluit.
  • 4) Hoe groot acht u de kans dat Peter den Oudsten definitief wordt benoemd per 1 januari 2019? Graag een toelichting op de procedure van de benoeming van een burgemeester voor de nieuw te vormen gemeente Groningen.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)