Terug naar Nieuws

Vertrek Gerard Kemkers Topsportcentrum Groningen roept vragen op!

Gepubliceerd op:

De Partij voor het Noorden heeft in december 2015 ingestemd met het ontbrekende subsidiebedrag van 700.000 euro voor het Topsportcentrum in Groningen. Er was wel enige twijfel voor het verstrekken van deze subsidie. Echter topsportdirecteur Gerard Kemkers heeft ons met een heel warm pleidooi overtuigt van de goede en belangrijke toekomst van het Topsportcentrum voor Groningen. Niet alleen FC Groningen maar ook de breedtesport zou wel degelijk aanbod komen binnen het Topsportcentrum. Onlangs bereikte ons het nieuws dat Gerard Kemkers op zeer korte termijn vertrekt bij FC Groningen en dus ook het topsportcentrum verlaat. De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over de invulling van het Topsportcentrum. Is er nog wel ruimte voor verschillende sporten of gaat het straks enkel en alleen over voetbal en FC Groningen? Daarnaast maakt de Partij voor het Noorden zich zorgen over de algehele exploitatie van het Topsportcentrum in de toekomst, nu FC Groningen ook de nodige financiële en sportieve tegenslagen heeft gehad.

 

  • 1) Heeft het College van Gedeputeerde Staten de uiteindelijke subsidie verstrekt zonder nadere voorwaarden over bijvoorbeeld breedtesporten in Groningen? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 2) Zijn er directe contacten met het Topsportcentrum en de Provincie Groningen? Heeft de Provincie directe invloed op het beleid van het Topsportcentrum als subsidiegever? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 3) Is de subsidie van 700.000 euro verstrekt door de Provincie aan het Topsportcentrum een eenmalige subsidie geweest? Of is er ook sprake van een doorlopende subsidie van de Provincie Groningen aan het Topsportcentrum?

 

Partij voor het Noorden wil ‘Top’ 'bevings' Gedeputeerde

Partij voor het Noorden wil ‘Top’  'bevings' Gedeputeerde
 Gedeputeerde voor uitsluitend schadeafhandeling, versterking en NPG      
 

Valse start Nationaal Programma Groningen

Valse start Nationaal Programma Groningen
De partij voor het Noorden gaat een motie indienen in Provinciale Staten met betrekking tot de verdeling van het Nationaal Programma Groningen. (1,15 miljard euro) Gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen sowieso 15 miljoen euro per gemeente, die zij naar eigen invulling mogen besteden aan dorpsvernieuwing. Echter gemeenten die in 2018 zijn geherindeeld missen nu een hoop geld. Het gaat met nam…