Terug naar Nieuws

Schriftelijke vragen Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

Gepubliceerd op:
Schriftelijke vragen Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. Daarin zijn samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail voorstellen neergelegd om het openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de reizigersvraag over twintig jaar. Om die reizigersgroei te kunnen verwerken wordt gedacht aan een ring van 9 grote steden waartussen elke tien minuten een intercity moet rijden. Binnen het huidige regeerakkoord is nog geen geld gereserveerd voor al die grote infrastructurele projecten op het spoor. De Partij voor het Noorden heeft met grote verbazing kennisgenomen van deze planvorming waar Groningen en het gehele Noorden niet in voorkomen! Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten;

  • 1) Kan en wil het College van Gedeputeerde Staten haar reactie geven op het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? En wist zij af van de het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040?
  • 2) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven aan welke tafels dergelijke plannen worden gesmeed? En zit het College van Gedeputeerde Staten ook aan de betreffende tafels waar de plannen worden ontwikkeld? Met andere woorden, had het College van Gedeputeerde Staten al eerder kennis van het plan: Toekomstbeeld van Gedeputeerde Staten en het feit dat Groningen niet bij de grote steden behoort die het betreft? En zo ja, vanaf welke datum was het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze planvorming?
  • 3) Kan het College van Gedeputeerde Staten overzien wat het betekent om aansluiting te missen bij de grote steden zoals genoemd in het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? En in hoeverre zullen er nu keuzes gemaakt worden gemaakt in toekomstige investeringsplannen in Noordelijk spoor zoals het nieuw aan te leggen spoor van Veendam naar Stadskanaal en misschien later naar Emmen? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 4) In hoeverre gaat het College van Gedeputeerde Staten een lobby actie starten om letterlijk aan te sluiten bij de 9 genoemde grote steden in het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? En is het College voornemens überhaupt een lobby te starten. Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten. In hoeverre is het gehele Noorden tekortgeschoten in de lobbyactiviteiten om tot meer, beter en sneller spoor te komen in het Noorden? Is het Noorden te kort geschoten om aansluiting te zoeken bij deze planvorming? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 5) Welke rol ziet de Provincie Groningen voor zichzelf weggelegd om aansluiting te vinden bij het plan: toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.

Partij voor het Noorden wil ‘Top’ 'bevings' Gedeputeerde

Partij voor het Noorden wil ‘Top’  'bevings' Gedeputeerde
 Gedeputeerde voor uitsluitend schadeafhandeling, versterking en NPG      
 

Valse start Nationaal Programma Groningen

Valse start Nationaal Programma Groningen
De partij voor het Noorden gaat een motie indienen in Provinciale Staten met betrekking tot de verdeling van het Nationaal Programma Groningen. (1,15 miljard euro) Gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen sowieso 15 miljoen euro per gemeente, die zij naar eigen invulling mogen besteden aan dorpsvernieuwing. Echter gemeenten die in 2018 zijn geherindeeld missen nu een hoop geld. Het gaat met nam…