Terug naar Nieuws

PvhN dient Wob verzoek in bij minister Ollongren aangaande herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Gepubliceerd op:

Fractievoorzitter Be Zwiers heeft vandaag namens de Partij voor het Noorden een Wob verzoek ingediend bij Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. (BZK)

Het Wob verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) heeft betrekking op de contacten die er zijn geweest tussen de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) inzake de situatieschets van de gemeente Haren aangaande de herindeling tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De Partij voor het Noorden heeft eerder twee rondvragen gesteld evenals schriftelijke vragen ingediend die vooralsnog onvoldoende of niet beantwoord zijn door de College van Gedeputeerde Staten.

Het Wob verzoek heeft betrekking op de periode 1 november 2017 tot 20 maart 2018. In die periode heeft ook de hoorzitting van vaste Kamercommissie plaatsgevonden op 19 januari 2018.

Minister Ollongren heeft mogelijk op voorspraak van de Provincie Groningen de Tweede Kamerleden voorzien van antwoorden op cruciale vragen. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten straks mogelijk besluiten over de herindeling van de gemeente Haren zonder de juiste en objectieve antwoorden. Met name het feit dat Minister Ollongren nog steeds beweert dat de financiële positie van de Gemeente Haren zwak is baart de Partij voor het Noorden zorgen. Het lijkt er sterk op dat de Provincie Groningen het Ministerie van BZK heeft ‘gesouffleerd’ waardoor er een onjuist beeld van deze herindeling ontstaat.

Om dit daadwerkelijk aan te tonen kan aan de hand van het Wob verzoek de onderlinge communicatie en correspondentie boven water komen, tussen Provincie en Ministerie.

Een Wob verzoek duurt doorgaans maximaal 4 weken en kan dan nog een keer verlengd worden met 4 weken. Het zal mogelijk ‘een race tegen de klok worden’ aldus Be Zwiers. Maar wij hopen dat voor de Eerste Kamer beslist, medio juni, wij meer duidelijkheid krijgen over de onderlinge contacten tussen de Provincie Groningen en het Ministerie van BZK.

De Partij voor het Noorden is niet tegen gemeentelijke herindelingen, maar wel voor een zorgvuldige en eerlijke procesgang evenals draagvlak van de inwoners.

 

 

 

 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)