Terug naar Nieuws

Partij voor het Noorden wil ‘Top’ 'bevings' Gedeputeerde

Gepubliceerd op:
Partij voor het Noorden wil ‘Top’  'bevings' Gedeputeerde

 Gedeputeerde voor uitsluitend schadeafhandeling, versterking en NPG

 

 

 

De Partij voor het Noorden wil in het nieuwe College van Gedeputeerde Staten één Gedeputeerde die zich uitsluitend bezig zal houden met de schadeafhandeling, versterking en het Nationaal Programma Groningen.

Het gasbevingsdossier is dermate ingewikkeld dat hier een ‘top’ Gedeputeerde voor moet komen, die op hoog niveau moet kunnen onderhandelen en delegeren en het vertrouwen moet hebben van alle politieke partijen in Provinciale Staten, de gemeenten en natuurlijk de inwoners van Groningen. Een Gedeputeerde die boven de partijen staat.

Het huidige College heeft de taken van het gasdossier veel te veel verspreid tussen de Commissaris van de Koning en twee Gedeputeerden.

Onderzoek van RTV Noord heeft aangetoond dat de huidige taakverdeling binnen het College van Gedeputeerde Staten onvoldoende werkt. De Partij voor het Noorden is niet geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van RTV Noord, wel van de reacties van betrokkenen. Reacties die geen enkele zelfreflectie laten zien en bovendien reacties die niet bijdragen aan het vertrouwen van de inwoners van Groningen.

Een parlementaire enquête is helaas nog ver weg en kost zeer veel tijd. Wel staat deze uiteraard ook al jaren op het verlanglijstje van de Partij voor het Noorden.

De Partij voor het Noorden zou dan ook liefst zo snel mogelijk, op zeer korte termijn, een onafhankelijk onderzoek tegemoetzien in Groningen, naar de rol en functie van het College van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het gasbevingsdossier. Een nieuw College van Gedeputeerde Staten zou daar lering uit kunnen trekken en bijdragen aan het vertrouwen van de inwoners van Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over stofexplosies ESD en meetnetwerk

Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over stofexplosies ESD en meetnetwerk
De Partij voor het Noorden heeft geconstateerd dat twee zogenaamde ‘blazers’ oftewel stofexplosies bij fabrikant ESD nabij Farmsum onopgemerkt zijn gebleven voor het geplaatste meetnetwerk donderdag 11 april jl. Mogelijk heeft dit te maken met de windrichting. De Provincie Groningen heeft samen met TNO het meetnetwerk ontwikkeld mede op verzoek van omwonenden. De Provincie heeft ook aa…
 

Valse start Nationaal Programma Groningen

Valse start Nationaal Programma Groningen
De partij voor het Noorden gaat een motie indienen in Provinciale Staten met betrekking tot de verdeling van het Nationaal Programma Groningen. (1,15 miljard euro) Gemeenten in het aardbevingsgebied krijgen sowieso 15 miljoen euro per gemeente, die zij naar eigen invulling mogen besteden aan dorpsvernieuwing. Echter gemeenten die in 2018 zijn geherindeeld missen nu een hoop geld. Het gaat met nam…