Terug naar Nieuws

Partij voor het Noorden kiest 50PLUS in Eerste Kamer

Gepubliceerd op:

De Statenfractieleden van de Partij voor het Noorden, Dries Zwart en Leendert van der Laan hebben vanmiddag hun stem uitgebracht op de Eerste Kamerfractie van 50PLUS.

Tijdens de campagne voor de statenverkiezingen heeft de Partij voor het Noorden haar kiezers beloofd om bij de Eerste Kamer Verkiezingen te stemmen op de kandidaat voor Code Oranje, Annemarie Heite.

In een eerder stadium had de Partij voor het Noorden al gebroken met de OSF (Onafhankelijk Senaatsfractie) vanwege hun stem voor de mijnbouwwet in de Eerste Kamer.

Nu Code Oranje niet voldoende stemmen heeft behaald om in de Eerste Kamer te komen stond de fractie en het bestuur voor een nieuwe uitdaging : op wie te stemmen?

De afgelopen periode hebben wij ons vooral goed ingelezen in de verschillende verkiezingsprogramma’s en hebben wij gesprekken gevoerd met diverse partijen. Voor de Partij voor het Noorden en onze statenleden, Dries Zwart en Leendert van der Laan, waren een aantal criteria van groot belang:

  1. Heeft de betreffende partij tegen de mijnbouwwet gestemd?
  2. Kunnen we met deze partij in de toekomst op sommige punten samenwerken ZONDER onze onafhankelijkheid te verliezen
  3. Staat de betreffende partij inhoudelijk dicht bij ons verkiezingsprogramma en onze ideële uitgangspunten.

Onze statenleden zijn altijd vrij om te stemmen op wie zij willen, maar zij hebben gekozen om dit in overleg met het bestuur te doen.

Dries Zwart en Leendert van der Laan hebben uiteindelijk besloten om hun stem te gunnen aan 50PLUS

Dries Zwart, fractievoorzitter:” het heeft ons echt wel wat hoofdbrekens gekost! Toen we onze belofte om op Annemarie te stemmen niet meer waar konden maken wilden we zeker weten dat we toch op een partij zouden stemmen die het beste voor heeft met Groningen en die inspraak van burgers zeer serieus neemt. Ik stemde vanmiddag vol overtuiging op dit ‘alternatief’ en ik hoop dat ze Groningen hoog op de politieke agenda zetten.”

Leendert van der Laan:” Ja, het was natuurlijk zuur dat we nu niet op Annemarie konden stemmen, dat hadden we immers aan de kiezers beloofd. En het is vorige week maar weer pijnlijk duidelijk geworden dat we veel te weinig voorvechters voor Groningen in Den Haag hebben. 50PLUS gunnen wij vandaag onze stem, programma technisch zitten we best dicht bij elkaar en ze hebben uiteindelijk tegen die mijnbouwwet gestemd!”

Volgens Mariska Sloot, voorzitter van der Partij voor het Noorden, maakt de Statenfractie een prima en afgewogen keuze. “Nu de hectiek van deze Eerste Kamerverkiezingen weer achter de rug is kan de Partij voor het Noorden zich de komende 4 jaar weer als vanouds bezighouden met waar ze goed in is.: Onafhankelijk en keihard werken in Provinciale Staten in het belang van de Groningers’” “Over tot de orde van de dag!”

Geert Dales, voorzitter van 50PLUS: “natuurlijk zijn wij heel blij met deze stemmen! We hopen dat het ons uiteindelijk een derde senator gaat opleveren. De Partij voor het Noorden kan erop rekenen dat Groningen bij ons extra aandacht krijgt en als partij zullen wij de komende jaren goede contacten blijven onderhouden met bestuur en fractie.”

 

 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)