Terug naar Nieuws

Open brief naar Tweede Kamer inzake uitblijven beantwoording schriftelijke vragen Provincie Groningen

Gepubliceerd op:

Het College van Gedeputeerde Staten weigert voorlopig schriftelijke vragen tijdig te beantwoorden van de Partij voor het Noorden. Dit is nog nooit eerder voor gekomen in de historie van onze partij. De schriftelijke vragen zijn ingediend op 9 maart jl. Het College van Gedeputeerde Staten heeft doorgaans maximaal 4 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden van een gekozen politieke partij.

De vragen hebben betrekking op de communicatie tussen de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de herindeling van de Gemeente Haren, Groningen en Ten Boer. 

Gezien de mondelinge uitspraken van Patrick Brouns begin maart 2018 richting media en Provinciale Staten, zouden de schriftelijke vragen makkelijk te beantwoorden moeten zijn, als de Provincie Groningen verder niets te verbergen heeft. Bovendien wordt expliciet gevraagd  hoe en op welke manier de Provincie Groningen heeft gecommuniceerd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Echter de Provincie Groningen kan nu pas eind april 2018 antwoord geven op de schriftelijke vragen van de Partij voor het Noorden inzake Haren. Dat meldt de Provincie vandaag in een kort briefje.

Dat is ‘mosterd na de maaltijd’, want de Tweede Kamer komt medio half april met een definitief besluit over de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De Partij voor het Noorden vraagt zich nu af of de Tweede Kamer wel beschikt over de juiste cijfers en financiële situatie van de gemeente Haren, nu de Provincie Groningen mogelijk de antwoorden heeft ‘voorgekookt’.

In een open brief zal de Partij voor het Noorden nu alle Tweede Kamerfracties inlichten over deze gang van zaken. De Partij voor het Noorden is niet tegen herindelingen, maar wel voor een open en eerlijke procesgang rondom herindelingen. Over dat laatste hebben wij ernstige twijfels.

 

Voltallige (7) oppositiepartijen dienen gezamenlijk schriftelijke vragen in

Voltallige (7) oppositiepartijen dienen gezamenlijk schriftelijke vragen in
Partij voor het Noorden heeft samen met 6 andere oppositiepartijen 26 schriftelijke vragen ingediend over de nieuwe en forse vertraging in de schadeafhandeling als gevolg van de gaswinning. Ook hebben alle oppositiepartijen het onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering van 19 juni. Er zit dus spoed achter de beantwoording van de schriftelijke vragen. De partijen willen o.a. weten waarom…
 

Partij voor het Noorden kiest 50PLUS in Eerste Kamer

Partij voor het Noorden kiest 50PLUS in Eerste Kamer
De Statenfractieleden van de Partij voor het Noorden, Dries Zwart en Leendert van der Laan hebben vanmiddag hun stem uitgebracht op de Eerste Kamerfractie van 50PLUS. Tijdens de campagne voor de statenverkiezingen heeft de Partij voor het Noorden haar kiezers beloofd om bij de Eerste Kamer Verkiezingen te stemmen op de kandidaat voor Code Oranje, Annemarie Heite. In een eerder stadium had de Par…