Terug naar Nieuws

Nog steeds geen vrijparkeren in centrum Haren

Gepubliceerd op:

De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van het feit dat de Harener gemeenteraad zwaar teleurgesteld is over het niet uitvoeren van een motie, die met grote meerderheid is aangenomen, over het anderhalf uur gratis parkeren, door de Gemeenteraad van Haren op 2 juli 2018. Volgens de Wet ARHI worden besluiten van de gemeenten die gaan herindelen door de Colleges van de beoogde fusiepartners beoordeeld en binnen 10 kalenderdagen na het genomen besluit van de gemeenten naar het College Van Gedeputeerde Staten gestuurd, die er een finaal besluit overneemt en dit terugkoppelt naar de betreffende gemeenteraad. Voor zover de Partij voor het Noorden kan nagaan is er nooit een besluit genomen door de Colleges van B & W in de 3 fusiegemeenten, over het al dan niet uitvoeren van de betreffende motie.

Op 2 oktober stuurt het College van Gedeputeerde Staten een brief aan de Gemeenteraad van Haren in het kader van goedkeuring van besluiten van 2 juli 2018. Nog geen 3 dagen later op 5 oktober stuurt het College van Gedeputeerde Staten opnieuw een brief aan de Gemeenteraad van de Haren dat de motie ‘vrij parkeren’ niet door het College van Gedeputeerde Staten wordt goedgekeurd. Dit geheel in tegenstelling met de toezegging van de brief van de Provincie Groningen van 2 oktober 2018. De Partij voor het Noorden stelt daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen:

  • 1) Kan het College van Gedeputeerde Staten uitleggen waarom, binnen 3 dagen, het besluit voor vrij parkeren in Haren plotseling wordt ingetrokken? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten over deze gang van zaken.
  • 2) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven op basis van welk(e)(e) genomen besluiten van de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen haar afwijzingsbrief heeft geschreven op 5 oktober 2018 aan de Gemeenteraad van Haren? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde State
  • 3) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven wie feitelijk de beslissing heeft genomen om de tweede brief te sturen op 5 oktober aan de Gemeenteraad van Haren? En wordt hiermee de AHRI-procedure wel op de juiste manier gevolgd en uitgevoerd?
  • 4) Beslissen nu de Colleges van Groningen, Haren en Ten Boer of beslissen een aantal gemeente- en provincieambtenaren over de interpretatie van een motie? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 5) Kan het College aangeven in welke College van GS-vergadering de beslissing van de brieven van respectievelijk 2 en 5 oktober zijn genomen? En waarom dit nergens in een besluitenlijst is terug te vinden? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 6) Waarom is de afwijzing door het College van Gedeputeerde Staten van 5 oktober op basis van geen commitment genomen, terwijl de afwijzing volgende wet ARHI-toezicht alleen op basis van een financieel nadeel voor de nieuw te vormen gemeente kan worden genomen. Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
  • 7) Is het College van Gedeputeerde Staten het er mee eens dat de hele gang van zaken omtrent de communicatie door de Provincie Groningen, geen schoonheidsprijs verdiend? Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten.

 

 

 

Partij voor het Noorden wil breken met de OSF

Partij voor het Noorden wil breken met de OSF
Het bestuur van de Partij voor het Noorden gaat haar leden voorstellen om het lidmaatschap van de OSF op te zeggen. De OSF is een platform voor provinciale onafhankelijke partijen die met één zetel in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is. In de Provincie Groningen heeft de OSF twee partijen die lid zijn. Belangrijkste reden voor deze breuk is de stemming over de Mijnbouwwet in de Eer…
 

Kandidatenlijst Partij voor het Noorden Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Kandidatenlijst Partij voor het Noorden Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
  De Algemene Ledenvergadering heeft op 11 december 2018 de volgende kandidatenlijst vastgesteld. Dries Zwart is de lijsttrekker van de Partij voor het Noorden. En Jan UItham wordt voor de 5e keer lijstduwer van de Partij voor het Noorden. 2003, 2007, 2011 en 2015 en nu dus 2019! 1   Dries Zwart, Appingedam 2  Leendert van der Laan, Groningen 3   Bard Boon, Scheemda 4 &nbs…