Terug naar Nieuws

De regie terug naar Groningen!

Gepubliceerd op:
De regie terug naar Groningen!

Al ruim 5 jaar staat de gaswinning met stip bovenaan op de politieke agenda in de Provincie Groningen.

Veel vragen, weinig antwoorden

Toch blijven de bewoners in het bevingsgebied in grote onzekerheid en zijn er veel vragen onbeantwoord: Wel of niet versterken? In welk tempo? In welk gebied? Blijven de karakteristieke huizen, kerken en boerderijen behouden? Wat houdt versterken precies in? Is het versterken veilig genoeg? Is slopen goedkoper dan versterken? Verdwijnen de aardbevingen bij het stoppen van de gaswinning? Welke instanties kunnen dat aantonen? Hoe verhoudt zich de positie van de Nationaal coördinator tot de Minister en de Provincie Groningen. Wie spreekt er namens de inwoners? Wie spreekt er namens de Provincie? Wie bepaalt en betaalt uiteindelijk? Is er wel voldoende geld?

De Provincie Groningen heeft vrijwel geen zeggenschap

Het beroerde is dat de gemeenten en Provincie ook de grip volledig kwijt zijn en feitelijk niets te zeggen hebben en bovendien met handen en voeten gebonden zijn aan dit kabinet (en voorgaande kabinetten) en de Nationaal Coördinator en indirect ook de NAM. De Nam die nog steeds een belangrijke financier is van de huidige versterkingsoperatie. Ondertussen worden de Groningers al jaren zoet gehouden met onderzoek op onderzoek. Onderzoeken die vragen stellen naar de bekende weg.

Heldere uitgangspunten Partij voor het Noorden

De Partij voor het Noorden heeft altijd heldere uitgangspunten sinds haar oprichting inzake de gaswinning. De bevingsschade moet worden betaald zolang er sprake is van aardbevingen. De Partij voor het Noorden eist dat het karakter van het Groninger (cultuur)landschap wordt hersteld. De Partij voor het Noorden eist volledige schadeloosstelling van het gebied boven en onder de grond. Dit in goed overleg met directbetrokkenen, de gemeenten en de Provincie Groningen.

In beginsel moeten de holdings Shell en Exxon Mobile evenredig meebetalen aan schadeherstel.

Daarnaast strijdt de Partij voor het Noorden sinds jaar en dag voor een substantieel gasfonds waarmee de economische structuur kan worden versterkt in het Noorden. De Rijksoverheid is dit verplicht aan de Groningers. Kortom Groningen moet zelf zeggenschap krijgen.

Laatste hoop is steeds maar weer de rechterlijke macht

Het wordt iedere dag duidelijker dat de Provincie Groningen en haar gemeenten vrijwel niets te zeggen hebben in dit omvangrijke dossier. Onderzoek op onderzoek volgt en concrete resultaten blijven uit of worden via de rechter afgedwongen. Daarom pleit de Partij voor het Noorden al heel lang voor meer zeggenschap voor het Noorden en Groningen in het bijzonder. In het gaswinningsdossier hadden wij met meer politieke macht zelf beslissingen kunnen nemen, De eerste verkiezingsslogan van de Partij voor het Noorden uit 2003 is daarom ook meer waarheid geworden dan ooit: De regie in eigen hand!

Oplossingen

Belangrijk is dat er flinke aanpassingen komen in de Mijnwet, waarbij de Provincie weer baas in eigen bodem wordt. Er moet een aardgasfonds komen die Groningen op zijn minst schadeloos kan stellen. De versterkingsacties moeten doorgang vinden, zeker in de directe omgeving van Loppersum.

Statenfractie

Be Zwiers

 

 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)