Terug naar Nieuws

Bezoek PvhN energy valley academy

Gepubliceerd op:
Bezoek PvhN energy valley academy

Een delegatie van de Partij voor het Noorden bestaande uit 7 personen heeft dinsdagmorgen een bezoek gebracht aan de Energy Academy op het Zernike terrein te Groningen. O.a. de nieuwe beoogde lijsttrekker Dries Zwart was aanwezig in het meest duurzame en volledig energie neutrale onderwijsgebouw van Nederland.

Directeur Veldkamp gaf een uitleg over de organisatie en de 55 medewerkers alsmede de rol binnen het onderwijs, de politiek en financiers van de Energy Academy. Ook heeft Energy Academy een groot aantal buitenlandse contacten.

Na de uitgebreide voorstelronde kwam Professor Van Wijk aan het woord waarbij met name de praktische toepasbaarheid van waterstof aanbod kwam, als gedeeltelijke vervanger van aardgas.

Professor Van Wijk ziet erg veel in windmolens op zee waarmee o.a. waterstof kan worden geproduceerd. Hij is verbaasd dat door oefeningen van de luchtmacht er geen windmolenparken mogen komen boven de Waddeneilanden. Juist hier in dit deel van de Noordzee is veel en vaak wind aanwezig. Er moet serieus worden gekeken naar alle mogelijke plekken van windmolens op zee. Verder is Van Wijk groot voorstander van de bouw van een LNG-terminal in de Eemshaven.

Veel elektra infrastructuur is nu niet geschikt om over grote afstanden elektriciteit te vervoeren. Het leidingennetwerk is te beperkt. Uitbreiding van electra transportnetwerken kost bovendien enorm veel geld. Daarom bieden gasbuizen veel mogelijkheden om de waterstof te vervoeren. Echter hier is nog geen toestemming voor. Ook hebben de gasbuizen nog geen licentie om de waterstof te vervoeren.  De gasinfrastructuur in Groningen is dermate goed om deze deels te gaan inzetten voor het transport van waterstof. Rotterdam is in die zin geen alternatief, omdat er bijvoorbeeld geen gasbuizen lopen van Rotterdam naar het Ruhrgebied en wel van Groningen naar het Ruhrgebied.

80 % van de huidige gasbuizen is zondermeer geschikt voor het transport van waterstof, aldus Van Wijk.

200 bedrijven, zgn. grootverbruikers, moeten overschakelen op andere energiemogelijkheden. Maar ook de maritieme sector, de transportsector krijgen met energie transitie te maken.  Om nog maar te zwijgen van de miljoenen woningen in Nederland die op een andere manier moeten worden verwarmd dan op aardgas. De uitdaging voor een geslaagde energietransitie in Nederland is enorm.

Op dit moment zijn 20.000 banen direct of indirect gerelateerd aan de energie-industrie in Noord-Nederland. Dat zijn over het algemeen veelal hoogwaardige banen. Om deze in stand te houden voor het Noorden moet er dus goed nagedacht worden over alternatieve brandstoffen en energie. Ook zou juist de energierevolutie en verduurzaming moeten beginnen in het Groningen en Drenthe. Veel is al klaar hier en wij hebben last van de huidige gaswinning. Het draagvlak is dus ook groot.

Een m3 aardgas levert 3 x zoveel energie op als een m3 waterstof. Voor de vervanging van aardgas is dus 3 x zoveel waterstof nodig.

De overheid moet faciliteren in de waterstofinfrastructuur. Toen Philips de televisie als uitvinding had gedaan ging de overheid zendmasten en antennes bouwen en niet Philips. Dat zou ook moeten gelden voor de infrastructuur van waterstof.

Voor particulieren is het op dit moment lastig om keuzen te maken bij vervanging van een Cv-installatie. Het huis beter isoleren, een hybride warmtepomp en zonnepanelen is een kleine greep uit de mogelijkheden voor een particulier. Maar doet hij/zij hier goed aan?

Van Wijk is positief over de mogelijkheden en begrijpt ook niet goed dat alles en iedereen van het gas af moet en de gasleidingen mogelijk worden verwijderd in de toekomst. Waterstoftoepassingen als alternatief voor aardgas zijn realistisch voor de toekomst.

Wellicht kan energie valley gebruik maken van de gelden van het Nationaal Meerjarenplan Groningen, een compensatiepot van 1,15 miljoen euro voor Groningen ter compensatie van de schade als gevolg van gasbevingen. Er zal dan vooral veel moeten worden geïnvesteerd in lokale energie coöperaties en (kennis)infrastructuur.

Aanwezigen bedanken hun gastheren en ontvangen een boekje met de tekst: De groene waterstof economie in Noord-Nederland. Waterstof is volledig duurzaam in tegenstelling tot aardgas en levert bovendien minder gevaren op zoals koolmonoxidevergiftigingen binnenshuis.

Voor de Partij voor het Noorden leverde de informatie van beide heren veel op voor de politieke denkrichting van de Partij voor het Noorden op energiegebied.

 

 

 

 

 

 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)

Dries Zwart over Groningen en Partij voor het Noorden (filmpje)