Terug naar Nieuws

Afscheid Leendert van der Laan als bestuurslid

Gepubliceerd op:
Afscheid Leendert van der Laan als bestuurslid

Leendert van der Laan nam op de ALV op 14 november J.l. van de Partij voor het Noorden afscheid als bestuurslid.

 

Leendert is in maart van dit jaar gekozen tot Statenlid voor de Partij voor het Noorden. Voorzitter Mariska Sloot roemde de tomeloze inzet van Leendert als secretaris van de vereniging. Als oprichter van de Partij voor het Noorden, lid van de werkgroep Communicatie en bestuurslid heeft Leendert er mede voor gezorgd dat de Partij voor het Noorden staat waar ze nu staat. Een partij met een solide bestuur, een prima functionerende Statenfractie, een gemeentelijke fractie in Oldambt en een langzaam, maar groeiend ledental. In zijn dankwoord bedankte Leendert iedereen en gaf aan zich in de toekomst eerst te gaan richten op zijn gezin en zijn Statenlidmaatschap. 
 
Namens het bestuur, dankjewel Leendert.
Mariska Sloot (voorzitter)
 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Lekkages van pekel en diesel: experts wijzen op risico's zoutwinning in Veendam

Lekkages van pekel en diesel: experts wijzen op risico's zoutwinning in Veendam
De fractie van de Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten heeft 12 schriftelijke vragen gesteld aan het College omtrent het risico op diesellekkage en drinkwater in bodemlagen naar aanleiding van de aanvraag van het nieuwe winningsplan van Nedmag. De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over de veiligheid van het zoutwinningsgebied voor de bewoners en de drinkwater voorzieningen.