Terug naar Even bijpraten...

Kruising/spoorwegovergang Campus

Gepubliceerd op:
Kruising/spoorwegovergang Campus

 

Kruising/spoorwegovergang
Campus

De Partij voor het Noorden vroeg al in 2011 aandacht
bij het toenmalig college voor de onveilige toestand bij de kruising /
spoorwegovergang bij de Campus.
Na de aanpak van het wegenstelsel was er nog het probleem overgebleven bij de
spoorwegovergang. Met name de manier waarop fietsers vanaf het fietspad
uitkomen was nog steeds erg gevaarlijk. Naar het zich nu laat aanzien is de
oplossing in zicht. Op vragen van de Partij voor het Noorden liet wethouder van
der Aker weten dat de overgang in september aangepakt gaat worden. Ook stelde
de Partij voor het Noorden vragen over de in haar ogen onveilige situatie voor
fietsers op de Hoofdweg in Westerlee, en dan met name op de kruising
Kolkenweg-Hoofdweg-Emergoweg. Fietsers komen ook daar aan het eind van het
fietspad op een gevaarlijke manier op de rijbaan uit.

Duits
op de basisscholen

De Partij voor het Noorden heeft in haar verkiezingsprogramma aandacht gevraagd voor Duits taalonderwijs op de
basisscholen in Oldambt. Er loopt op een 5-tal basisscholen nu een pilot met
Duits. Het gaat om scholen in o.a. Westerlee, Heiligerlee en Winschoten die één
uur Duits per week krijgen. Bij de EDR loopt een aanvraag om dit onderwijs ook
na de pilot te borgen in het basisonderwijs. De Partij voor het Noorden hecht
aan samenwerking met onze naaste buren, en dat begint met het spreken van de
taal. Ook liggen hier veel kansen op de arbeidsmarkt.

Bedrijfsbezoek
DJ Trainingen.nl

Tot slot, ook bracht onze fractie nog een bedrijfsbezoek.
En wel een heel bijzondere. We waren op bezoek bij DJTrainingen.nl in Winschoten.
Dave Leeuwerik leidt dit bedrijf aan de J.A.Koningsweg 28/ D10 waar mensen
kunnen worden opgeleid voor professioneel DJ. De DJ school is uniek in zijn
soort in Oldambt en er kunnen zowel volwassenen als kinderen terecht. Tevens
kun je met kinderen daar je verjaardag vieren.
Ook kun je bij Dave terecht voor het maken van zogenaamde bedrijfs Apps. Dit
doet hij in zijn bedrijf iMediaLab BedrijfsApps. Kortom een zeer breed bedrijf
van weer zo’n enthousiaste ondernemer uit Oldambt.

Politiek gaat altijd over mensen, daarom is
het zo leuk. Mocht u meer hierover
willen weten? Op onze website www.partijvoorhetnoorden.nl
kunt u onder het kopje ‘Oldambt’ onze mailadressen vinden. Mail mij als u
interesse hebt! U bent altijd welkom.

Tot zover maar weer,

 

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion
Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerl…
 

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion
Januari 2020 De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldamb…