Gepubliceerd op:
Even bijpraten

Dit is alweer de laatste uitgave van de Oldambtster voor het zogenaamde zomerreces.

Ook de politiek gaat er eventjes tussenuit, maar begin september zijn we terug.

Natuurlijk weet u als trouwe lezer ook dat bij dringende zaken u altijd een beroep op ons

kunt doen, ook in de zomervakantie. Namens mijn fractie wil ik u alvast een hele fijne

zomervakantie wensen.

Motie duurzaamheidsfonds

In de raadsvergadering van mei is de motie van de Partij voor het Noorden over een

duurzaamheidsfonds door alle partijen in de raad gesteund. Het college kan nu aan de

slag om met een voorstel te komen onder welke voorwaarden u als huizenbezitter op dit

fonds een beroep kunt doen. Uit dit fonds geeft de gemeente straks leningen voor

duurzame zaken als zonnepanelen, zuinige cv ketels, isolatie en tal van andere zaken.

Ook mensen met met een lager inkomen zijn straks in staat om hier een beroep op te

doen.

Gemeente Oldambt Verbindt

In de raadsvergadering van 20 juni jl. werd de takendiscussie besproken. De Partij voor

het Noorden is van mening dat we hier een prima start mee kunnen maken. Meer

zeggenschap voor dorpen en wijken past binnen onze gedachten over de gemeente

Oldambt 2.0

Een gemeente waarin initiatieven van dorpen en wijken worden vrijgelaten en de

gemeente volop faciliteert.

Maar ook een gemeente die vooruitkijkt naar de toekomst als het gaat om

accommodaties, sportclubs, voorzieningen en scholen. Nu Oldambt zelfstandig blijft als

gemeente moeten we er nog meer aan doen om goed in contact te blijven met onze

inwoners. Het aanstellen van dorpswethouders en contactambtenaren past volgens ons

hierin prima.

Ook initiatieven van onder op als het gaat om samengaan van verenigingen en clubs

moet de gemeente ondersteunen.

We moeten leren loslaten, maar tegelijkertijd wel goed betrokken zijn. Dat is een proces

waarin we van beide kanten moeten leren.

Tegelijkertijd zijn er in diverse wijken en dorpen al hele mooie initiatieven gaande. Onze

inwoners lopen gelukkig al vooruit op deze discussie. Een groot compliment hiervoor!

Politiek gaat altijd over mensen! Juist omdat het over mensen gaat is het ook zo leuk.

Mocht u meer hierover willen weten of bij ons meepraten en meehelpen?

Op onze website www.partijvoorhetnoorden.nl kunt u onder het kopje ‘Oldambt’ onze

mailadressen vinden. Mail mij als u interesse hebt! U bent welkom!

Jurrie Nieboer

Partij voor het Noorden

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…