Terug naar Even bijpraten...

Coalitie/regie bij dorpen en wijken

Gepubliceerd op:
Coalitie/regie bij dorpen en wijken

Coalitie/regie bij dorpen en wijken

De eerste 3 maanden van het nieuwe jaar zijn al weerbijna voorbij. De coalitie is straks een jaar bezig en er komt veel op ons af. De eerste stappen in de decentralisaties zijn gezet en we zijn tevreden. Wel ishet zaak om de vinger aan de pols te houden. Iedereen moet de zorg hebben diehij of zij nodig heeft. Misschien wel op een andere manier, maar toch krijgtiedereen waar hij of zij recht op heeft.

Coalitie/regie bij dorpen en wijken

De eerste 3 maanden van het nieuwe jaar zijn al weer
bijna voorbij. De coalitie is straks een jaar bezig en er komt veel op ons af.
De eerste stappen in de decentralisaties zijn gezet en we zijn tevreden. Wel is
het zaak om de vinger aan de pols te houden. Iedereen moet de zorg hebben die
hij of zij nodig heeft. Misschien wel op een andere manier, maar toch krijgt
iedereen waar hij of zij recht op heeft.


Partij voor het Noorden is tevreden hoe de coalitie SP-PvdA-CDA en Partij voor
het Noorden samenwerkt. Goed overleg en begrip voor elkaars standpunten. Zo
moet het ook. In de raad hebben we net de eerste gesprekken gehad over de
takendiscussie. We hebben het er dan over om meer regie neer te leggen bij de
dorpen en wijken. Dit moet een zorgvuldig proces worden, elk dorp en iedere
wijk is anders. Hierover hoort en leest u in de komende maanden meer.

Blauwestad

In de BMR commissie van maart hebben we gesproken over
de plannen voor Blauwestad. Partij voor het Noorden heeft speciale aandacht
gevraagd voor de huidige bewoners die als pioniers, vaak voor heel veel geld, hier
grond kochten en met heel veel eisen hier gingen bouwen. Deze groep mensen
moeten we goed mee in gesprek. Dat er wat moet gebeuren om het gebied
aantrekkelijker te maken voor meer woningbouw is duidelijk, maar ons advies is
wel om goed in gesprek te blijven met de huidige bewoners.
De zichtlijnen zijn, met het verwijderen van het riet,  nu heel anders geworden vanaf de A7,
Blauwestad is duidelijker te zien. Andersom is dat natuurlijk ook zo.

De Partij voor het Noorden is niet zo’n liefhebber van borden langs de snelweg, maar
borden ter promotie van de te koop staande kavels in Blauwestad zou niet verkeerd
zijn. We hebben dit in de zomer van 2014 ook al aangekaart.

Ook zou promotie van onze bedrijfsterreinen in Oldambt vanaf de A7 zichtbaar moeten zijn.

Samenwerking Duitse buren

Ik hoor vaak mensen negatief over de
grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland. Ik ben het daar absoluut niet
mee eens. Oldambt (en heel Grunnen) kan veel aan Duitsland hebben. Ook ben ik
persoonlijk van mening dat we ons aan deze kant van de grens meer moeten
richten op Duitsland in al haar aspecten. Gelukkig zet onze gemeente daar vol
op in. In ons verkiezingsprogramma pleiten wij voor Duits taalonderwijs op de
basisscholen in Oldambt. En ik kan u verklappen, dit gaat gebeuren. Binnenkort
meer hierover.

Ook moet ondernemend Winschoten goed inspelen op de vele Duitse
gasten die elke week Winschoten bezoeken. Handel en Nijverheid is daar al volop
mee bezig, maar ik pleit voor een maximale inzet. Tot slot het werken in
Duitsland. Er zijn banen in Duitsland! Maar er zijn nogal wat verschillen in
regelgeving tussen beide landen. Provinciaal vraagt de Partij voor het Noorden
hier aandacht voor. Het moet gemakkelijker zijn om aan de overkant van de grens
te gaan werken. Oldambt organiseerde zelfs een grote Duits/Nederlandse
banenmarkt. Grote klasse!

Provinciale Staten

Na een afwezigheid van 4 jaar zijn we terug in de Provinciale
Staten van Groningen met één zetel. Een restzetel weliswaar, maar we zijn er
weer. In veel gemeenten, behalve Oldambt en Haren, zijn we wat procenten aan
stemmen verloren, maar dat is ook logisch als je slecht zichtbaar bent geweest
door diefstal van je zetel. Be Zwiers uit Oldambt gaat voor de Partij voor het
Noorden de staten in en we zijn daar heel blij mee. Alle stemmers op de Partij
voor het Noorden in de provincie, en dat waren er ruim 5000, wil ik oprecht
bedanken.

Jurrie Nieboer
Fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt.

 

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?
Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakantieslopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haarbezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad. AgendaTot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zak…
 

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …