Nieuws Fractie Oldambt

Even bijpraten.......

Even bijpraten.......
  Tegen de tijd dat u dit bericht leest is oktober al weer een stuk op weg. Nog ruim 2 maanden en we staan weer in een nieuw jaar. Het was weer een maand waarin de politiek niet stilzat, ook niet in Oldambt. Slecht nieuws is het afketsen van het Akkoord van Westerlee. Een aantal ego’s heeft niet door dat het anders moet in Oost Groningen en denken dat de wereld alleen om hen draait…
 

Even bijpraten .........

Even bijpraten .........
Op het moment dat u dit leest zijn de meeste mensen weer terug van vakantie. Ik hoop dat u een fijne vakantie hebt gehad. Het politiek reces is weer voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer achter de rug. Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er alleen in onze gemeente al ruim 1100 meldingen van schade aan woningen door bevingen.   Jaren geleden pleitte de Partij voor…
 

Beschouwingen 2016-2017

Beschouwingen 2016-2017
  Normaliter beginnen we de AB altijd met het bedanken van de ambtenaren en het college voor alle onderliggende stukken bij de AB, maar dat heeft dit jaar geen zin. Er ligt geen Kadernota onder. Toch past volgens ons een compliment voor het ambtelijk apparaat voor de inzet van het afgelopen politiek jaar. Deze beschouwingen zullen wat ons betreft in het teken staan van een korte terugbli…
 

TAKENDISCUSSIE

TAKENDISCUSSIE
    NA 6 jaar staat eindelijk de takendiscussie op de agenda. Maar eigenlijk mag dit geen takendiscussie meer heten. Het is meer een discussie over de veranderende rol van de gemeente en haar inwoners. Meer overlaten aan de inwoners. Wat willen ze zelf graag, en hoe kunnen ze dat zelf realiseren. Er gebeuren in de verschillende dorpen en wijken al vreselijk veel mooie zaken als het…
 

Even bijpraten

Even bijpraten
Dit is alweer de laatste uitgave van de Oldambtster voor het zogenaamde zomerreces. Ook de politiek gaat er eventjes tussenuit, maar begin september zijn we terug. Natuurlijk weet u als trouwe lezer ook dat bij dringende zaken u altijd een beroep op ons kunt doen, ook in de zomervakantie. Namens mijn fractie wil ik u alvast een hele fijne zomervakantie wensen. Motie duurzaamheidsfonds In de …
 

Windmolenpark

Windmolenpark
In de Raadsvergadering dd 21 maart 2016 stond het windmolenpark N33 op de agenda. 4 van de 29 windturbines komen op Oldambtster grondgebied, en dus mogen we er iets van vinden. Partij voor het Noorden is niet tegen het plaatsen van windturbines. Het liefst plaatsen we ze op zee, maar ook op land moet hier ruimte voor zijn. De plaats moet volgens ons worden bepaald met de gemeenten en voo…
 

Nieuwe steunfractieleden

Nieuwe steunfractieleden
De steunfractie Oldambt is sinds kort behoorlijk uitgebreid. Het is goed om te zien dat gemeentepolitiek leeft bij onze inwoners. We verwelkomen Hans Roozendaal, Jeanet Roozendaal-van Dijk, Gert van der Veen en Claudia Musch dan ook van harte. Zij gaan een tijdje met ons meelopen om te kijken of het hun wat lijkt om in de politiek mee te draaien. Allen zijn zeer actief in de g…
 

Even bijpraten ( maart 2016 )

Even bijpraten ( maart 2016 )
  Allereerst was er in de commissie SWI van februari aandacht voor het evaluatierapport over de bouw van de Klinker. De Partij voor het Noorden had, evenals veel andere partijen, een aantal kritische vragen hierover. Het rapport, geschreven door het college, gaf een duidelijk beeld van de lange weg van beginpunt tot opening van ons theater. De Partij voor het Noorden heeft in 2011 tegen de b…
 

Kijk met een heldere blik naar de wereld

Kijk met een heldere blik naar de wereld
Noodopvang, permanent AZC, crisisopvang en tal van kreten vormen al maanden het nieuws in Oldambt en verre omstreken.De Partij voor het Noorden wil duidelijk zijn als het gaat om opvang van vluchtelingen. We moeten mensen helpen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld. We moeten ze een voorlopig thuis bieden.Mijn maag draait zich om als ik de beelden zie van vluchtende mensen die met kleine kinde…
 

Een nieuw jaar ......

Een nieuw jaar ......
Ik wil graag beginnen met iedereen een heel gezond en gelukkig 2016 toe te wensen. We gaan er weer een mooi jaar van maken. Een jaar waar weer veel op de raadsagenda’s voorbij zal komen. De helft van deze raadsperiode (2014-2018) zit er al weer nagenoeg op. Een periode waarin in de eerste 2 jaar veel is gebeurd. Sommige zaken hebben u geraakt, sommige zaken hebben u persoonlijk geraakt, maa…
 

Algemene beschouwingen 2015

Algemene beschouwingen 2015
De Partij voor het Noorden wil ook dit jaar graag haar Algemene Beschouwingen met u delen. Dit jaar met als titel: Wat kunnen wij voor U doen, en wat doen we zelf? Meneer de Voorzitter, (MdV) Allereerst een welgemeend compliment aan de wethouder financiën en de ambtelijke afdelingen die ook dit jaar weer veel werk hebben verzet om tot deze en alle voorliggende stukken te komen. Het eerste …
 

Fractie Oldambt op werkbezoek.

Fractie Oldambt op werkbezoek.
Dien Popke Vrijdag 27 maart was een afvaardiging van de fractievan de Partij voor het Noorden op bezoek bij Dien Popke, de kinderdagverblijfgevestigd aan het Oostereinde 31 in Winschoten. Voorheen was het haar woonhuis,maar sinds augustus 2013 gebruikt eigenaresse Dieneke Craanen het hele pand alskinderdagverblijf.Het eerste wat ons opviel was dat we hier te maken hebben met een enthousiasteonder…
 

Meer promotie aan bedrijfsterreinen.

 Meer promotie aan bedrijfsterreinen.
De Partij voor het Noorden wil dat Oldambt haar braakliggende bedrijfsterreinen zichtbaarder te koop aan gaat bieden. Dat kan met duidelijk zichtbare bebording langs de A7.
 

Alg. besch. 2015; Samen kunnen we meer!

Alg. besch. 2015; Samen kunnen we meer!
Allereerst wil ik meer dan ooit de opstellers van de begroting 2015 complimenteren met het tot stand komen van dit stuk. Binnen 2 maanden is dit tot stand gekomen, waarvoor ons enorm respect!Voor ons ligt de begroting 2015. Een begroting waardoor we als gemeente in staat zijn de komende jaren nog eigen keuzes te maken.
 

Nieuws vanuit de Raad

Nieuws vanuit de Raad
Raad september 2014   Synergon  Na een uitgebreid debat over Synergon werd de zienswijze vastgesteld door de raad.  Raadslid Mark Kalse hield een prima verhaal over Synergon. Natuurlijk heeft de Partij voor het Noorden zorgen over de financiële situatie bij ons SW bedrijf, anderzijds is er volgens de QuickScan ook veel positiefs gebeurd. Mark benadrukte in zijn verhaal hoe …
 

Coalitieakkoord 2014 - 2018 Oldambt.

Coalitieakkoord 2014 - 2018 Oldambt.
Samen sterk, sociaal aan het werk voor Oldambt!
 

De coalitiebespreking is in volle gang

De coalitiebespreking is in volle gang
                   
 

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma   2014-2018
Klik HIER om het verkiezingsprogramma online te lezen, of download het volledige verkiezingsprogramma hieronder als PDF.
 

Feestelijke lancering StemWijzer Oldambt

Feestelijke lancering StemWijzer Oldambt
Zaterdag 1 februari, heeft de gemeente Oldambt de primeur; als eerste gemeente in Nederland zal de  StemWijzer online gaan!  StemWijzer De StemWijzer is bij uitstek hét middel om kiezers op een snelle en overzichtelijke manier inzicht te geven in de gemeentelijke politiek. In maximaal dertig stellingen komen de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen van 2014 in de gemeent…