info@partijvoorhetnoorden.nl | oldambt@partijvoorhetnoorden.nl 06 - 401 854 10

Naar Oldambt

Nieuws

Schriftelijke vragen Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

Schriftelijke vragen Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040
De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van het plan: Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. Daarin zijn samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail voorstellen neergelegd om het openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de reizigersvraag over twintig jaar. Om die reizigersgroei te kunnen verwerken wordt gedacht aan een ring van 9 grote steden waartussen elke tien…
 

Partij voor het Noorden kiest voor Annemarie Heite

Partij voor het Noorden  kiest voor Annemarie Heite
 Foto RTVNoord     13 februari 2019   Partij voor het Noorden  kiest voor Annemarie Heite   Het verheugt de Partij voor het Noorden dat haar statenleden straks een prima keus kunnen maken voor de Eerste Kamer Verkiezingen. Sinds de breuk met de OSF was het voor de kandidaat statenleden nog een open vraag waar hun stem naar toe zou gaan in de Senaat. Heel belang…
 

Oldambt aardbevingsgebied in aangepaste omgevingsvisie Provincie

Oldambt aardbevingsgebied in aangepaste omgevingsvisie Provincie
Een amendement op initiatief van de Partij voor het Noorden, om Oldambt ook toe te voegen tot het aardbevingsgebied in de omgevingsvisie van de Provincie, is unaniem gesteund in Provinciale Staten. Fractievoorzitter Be Zwiers had ontdekt dat de grens van het aardbevingsgebied stopte bij de gemeente Oldambt in de nieuwe omgevingsvisie. Dat was vreemd omdat sinds december 2018 door Nationaal Co&oum…
 

Verkiezingsprogramma vastgesteld en breuk met OSF definitief

Verkiezingsprogramma vastgesteld en breuk met OSF definitief
De leden van de Partij voor het Noorden hebben 24 januari 2019 unaniem besloten om per direct te breken met de OSF. (Onafhankelijke Senaatsfractie) Het bestuur voelt zich hiermee gesteund door haar leden. ‘We zijn nu echt een onafhankelijke provinciale partij zonder bemoeienis vanuit Den Haag’, aldus voorzitter Mariska Sloot. De Partij voor het Noorden kan geen binding hebben met een H…
 

Partij voor het Noorden wil breken met de OSF

Partij voor het Noorden wil breken met de OSF
Het bestuur van de Partij voor het Noorden gaat haar leden voorstellen om het lidmaatschap van de OSF op te zeggen. De OSF is een platform voor provinciale onafhankelijke partijen die met één zetel in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is. In de Provincie Groningen heeft de OSF twee partijen die lid zijn. Belangrijkste reden voor deze breuk is de stemming over de Mijnbouwwet in de Eer…
 

Kandidatenlijst Partij voor het Noorden Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Kandidatenlijst Partij voor het Noorden Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
  De Algemene Ledenvergadering heeft op 11 december 2018 de volgende kandidatenlijst vastgesteld. Dries Zwart is de lijsttrekker van de Partij voor het Noorden. En Jan UItham wordt voor de 5e keer lijstduwer van de Partij voor het Noorden. 2003, 2007, 2011 en 2015 en nu dus 2019! 1   Dries Zwart, Appingedam 2  Leendert van der Laan, Groningen 3   Bard Boon, Scheemda 4 &nbs…
 

Bezoek PvhN energy valley academy

Bezoek PvhN energy valley academy
Een delegatie van de Partij voor het Noorden bestaande uit 7 personen heeft dinsdagmorgen een bezoek gebracht aan de Energy Academy op het Zernike terrein te Groningen. O.a. de nieuwe beoogde lijsttrekker Dries Zwart was aanwezig in het meest duurzame en volledig energie neutrale onderwijsgebouw van Nederland. Directeur Veldkamp gaf een uitleg over de organisatie en de 55 medewerkers alsmede de r…
 

Dries Zwart beoogd lijsttrekker Partij voor het Noorden

Dries Zwart beoogd lijsttrekker Partij voor het Noorden
Het bestuur van de Partij voor het Noorden stelt haar leden voor de heer Dries Zwart  als lijsttrekker te kiezen voor de komende provinciale statenverkiezingen in maart 2019. Dries Zwart is van 2009  tot 2018 politiek actief geweest  bij Gemeentebelangen Appingedam. Het eerste jaar als fractie assistent en de daarop volgende twee termijnen als  fractievoorzitter. Zwart is sin…
 

Kosten Provincie Groningen gasbevingsdossier rijzen de pan uit!

Kosten Provincie Groningen gasbevingsdossier rijzen de pan uit!
De Provincie Groningen rekent ook in 2019 weer op ruim 1,5 miljoen euro aan kosten voor wat betreft het ‘gasbevingsdossier’. Hoogstwaarschijnlijk worden deze kosten nog veel hoger omdat ook een deel van de uitvoering van het nationaal programma Groningen bij de Provincie komt te liggen. Vooralsnog wordt slechts 100.000 euro op basis van lumpsumvergoeding vergoed door het Rijk. Ook afg…
 

Zorgelijke ontwikkelingen bij TopDutch?

Zorgelijke ontwikkelingen bij TopDutch?
Uit de media moesten wij vernemen dat er ernstige problemen zijn in het management van TopDutch. Aanvankelijk leek de mediacampagne om een Tesla Fabriek naar het Noorden te halen succesvol. Het laatste jaar is de campagne omtrent TopDutch nagenoeg stilgevallen. TopDutch draait vooral op ‘provinciaal’ geld. De Partij voor het Noorden draagt het gehele Noorden een warm hart toe en wil he…
 

Nog steeds geen vrijparkeren in centrum Haren

Nog steeds geen vrijparkeren in centrum Haren
De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van het feit dat de Harener gemeenteraad zwaar teleurgesteld is over het niet uitvoeren van een motie, die met grote meerderheid is aangenomen, over het anderhalf uur gratis parkeren, door de Gemeenteraad van Haren op 2 juli 2018. Volgens de Wet ARHI worden besluiten van de gemeenten die gaan herindelen door de Colleges van de beoogde fusiepartners be…
 

3 bestuursleden Partij voor het Noorden op lijst Stad en Ommeland

3 bestuursleden Partij voor het Noorden op lijst Stad en Ommeland
Dinsdagavond 11 september heeft de nieuwe Groningse onafhankelijke partij Stad en Ommeland zijn kieslijst vastgesteld. Bijzonder om te vermelden is dat 3 leden en bestuurders van de Partij voor het Noorden zijn toegetreden tot de nieuwe fusiepartij. Stad en Ommeland doet mee onder lijst 6 bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Het betreft tussentijdse verkiezingen als gevolg van de fusie…
 

Schriftelijke vragen uitblijven beveiligde spoorwegovergangen

Schriftelijke vragen uitblijven beveiligde spoorwegovergangen
De Partij voor het Noorden heeft opnieuw kennisgenomen van een dodelijk ongeval bij een onbewaakte spoorwegovergang, dit keer bij Scheemda. In november 2015 heeft de Partij voor het Noorden al schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over deze problematiek in onze provincie. Ook het College gaf aan deze zorgen te delen. Bovendien maakt de problematiek deel uit van het C…
 

Vraagtekens bij razendsnelle benoeming Peter Den Oudsten

Vraagtekens bij razendsnelle benoeming Peter Den Oudsten
De Partij voor het Noorden is verbaasd over de zeer snelle benoeming van waarnemend Burgemeester Peter Den Oudsten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen, bestaande uit de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De lak van het besluit van de Eerste Kamer was nog niet droog of de benoeming van burgermeester Peter den Oudsten was een feit. Voor zover de Partij voor het Noorden kan nagaan zijn de…
 

Haren is geslachtofferd!

Haren is geslachtofferd!
  De Partij voor het Noorden is zeer teleurgesteld over de beslissing van de Eerste Kamer inzake de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Bestuurlijk is de inzet altijd geweest om de 5e  stad van Nederland te worden, zonder hier open over te communiceren. Tijdens dit proces werden allerlei tekortkomingen van de gemeente Haren ‘gezocht’ om de echte reden…
 

Uitkomsten WOB verzoek Ministerie zeer teleurstellend!

Uitkomsten WOB verzoek Ministerie zeer teleurstellend!
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft na ruim 11 weken slechts 24 korte e-mails vrijgegeven zonder bijlagen. Dit is een zeer teleurstellend resultaat en bevestigd het vermoeden van de Partij voor het Noorden dat de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zaken verzwijgen. Het WOB-verzoek heeft betrekking op de communicatie tuss…
 

PvHN maakt zich zorgen over tweespalt College van GS inzake versterkingsoperatie

PvHN maakt zich zorgen over tweespalt College van GS inzake versterkingsoperatie
De Partij voor het Noorden maakt zich ernstige zorgen over de berichtgeving in Dagblad van het Noorden van 4 juni jl. Het Dagblad van het Noorden bericht op de voorpagina over een mogelijke tweedeling tussen de leden van het College inzake de versterkingsaanpak van onveilige huizen in Groningen als gevolg van de aardgasproblematiek. De Partij voor het Noorden vindt deze berichtgeving slecht voor h…
 

Provincie en Ministerie BZK traineren WOB-verzoek PvhN

Provincie en Ministerie BZK traineren WOB-verzoek PvhN
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft aangegeven ook de deadline van 29 mei 2018 niet te halen voor wat betreft het WOB-verzoek van de Partij voor het Noorden. Dit is een zeer teleurstellend resultaat nadat eerder al om 4 weken uitstel was gevraagd. Het WOB-verzoek heeft betrekking op de communicatie tussen de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken…
 

Risico analyse WK wielrennen geheim

Risico analyse WK wielrennen geheim
Op woensdag 30 mei wordt gevraagd aan Provinciale Staten om instemming over de voordracht WK wielrennen 2020. De Partij voor het Noorden heeft ernstige twijfels over exorbitant hoge kosten van het evenement voor de Provincie Groningen. Nu er ook nog sprake is van een geheime risicoanalyse over mogelijk de financiële haalbaarheid van dit evenement is de Partij voor het Noorden definitief tege…
 

De regie terug naar Groningen!

De regie terug naar Groningen!
Al ruim 5 jaar staat de gaswinning met stip bovenaan op de politieke agenda in de Provincie Groningen. Veel vragen, weinig antwoorden Toch blijven de bewoners in het bevingsgebied in grote onzekerheid en zijn er veel vragen onbeantwoord: Wel of niet versterken? In welk tempo? In welk gebied? Blijven de karakteristieke huizen, kerken en boerderijen behouden? Wat houdt versterken precies in? Is he…