Nieuws

Nog steeds geen vrijparkeren in centrum Haren

Nog steeds geen vrijparkeren in centrum Haren
De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van het feit dat de Harener gemeenteraad zwaar teleurgesteld is over het niet uitvoeren van een motie, die met grote meerderheid is aangenomen, over het anderhalf uur gratis parkeren, door de Gemeenteraad van Haren op 2 juli 2018. Volgens de Wet ARHI worden besluiten van de gemeenten die gaan herindelen door de Colleges van de beoogde fusiepartners be…
 

3 bestuursleden Partij voor het Noorden op lijst Stad en Ommeland

3 bestuursleden Partij voor het Noorden op lijst Stad en Ommeland
Dinsdagavond 11 september heeft de nieuwe Groningse onafhankelijke partij Stad en Ommeland zijn kieslijst vastgesteld. Bijzonder om te vermelden is dat 3 leden en bestuurders van de Partij voor het Noorden zijn toegetreden tot de nieuwe fusiepartij. Stad en Ommeland doet mee onder lijst 6 bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Het betreft tussentijdse verkiezingen als gevolg van de fusie…
 

Schriftelijke vragen uitblijven beveiligde spoorwegovergangen

Schriftelijke vragen uitblijven beveiligde spoorwegovergangen
De Partij voor het Noorden heeft opnieuw kennisgenomen van een dodelijk ongeval bij een onbewaakte spoorwegovergang, dit keer bij Scheemda. In november 2015 heeft de Partij voor het Noorden al schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over deze problematiek in onze provincie. Ook het College gaf aan deze zorgen te delen. Bovendien maakt de problematiek deel uit van het C…
 

Vraagtekens bij razendsnelle benoeming Peter Den Oudsten

Vraagtekens bij razendsnelle benoeming Peter Den Oudsten
De Partij voor het Noorden is verbaasd over de zeer snelle benoeming van waarnemend Burgemeester Peter Den Oudsten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen, bestaande uit de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De lak van het besluit van de Eerste Kamer was nog niet droog of de benoeming van burgermeester Peter den Oudsten was een feit. Voor zover de Partij voor het Noorden kan nagaan zijn de…
 

Haren is geslachtofferd!

Haren is geslachtofferd!
  De Partij voor het Noorden is zeer teleurgesteld over de beslissing van de Eerste Kamer inzake de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Bestuurlijk is de inzet altijd geweest om de 5e  stad van Nederland te worden, zonder hier open over te communiceren. Tijdens dit proces werden allerlei tekortkomingen van de gemeente Haren ‘gezocht’ om de echte reden…
 

Uitkomsten WOB verzoek Ministerie zeer teleurstellend!

Uitkomsten WOB verzoek Ministerie zeer teleurstellend!
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft na ruim 11 weken slechts 24 korte e-mails vrijgegeven zonder bijlagen. Dit is een zeer teleurstellend resultaat en bevestigd het vermoeden van de Partij voor het Noorden dat de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zaken verzwijgen. Het WOB-verzoek heeft betrekking op de communicatie tuss…
 

PvHN maakt zich zorgen over tweespalt College van GS inzake versterkingsoperatie

PvHN maakt zich zorgen over tweespalt College van GS inzake versterkingsoperatie
De Partij voor het Noorden maakt zich ernstige zorgen over de berichtgeving in Dagblad van het Noorden van 4 juni jl. Het Dagblad van het Noorden bericht op de voorpagina over een mogelijke tweedeling tussen de leden van het College inzake de versterkingsaanpak van onveilige huizen in Groningen als gevolg van de aardgasproblematiek. De Partij voor het Noorden vindt deze berichtgeving slecht voor h…
 

Provincie en Ministerie BZK traineren WOB-verzoek PvhN

Provincie en Ministerie BZK traineren WOB-verzoek PvhN
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft aangegeven ook de deadline van 29 mei 2018 niet te halen voor wat betreft het WOB-verzoek van de Partij voor het Noorden. Dit is een zeer teleurstellend resultaat nadat eerder al om 4 weken uitstel was gevraagd. Het WOB-verzoek heeft betrekking op de communicatie tussen de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken…
 

Risico analyse WK wielrennen geheim

Risico analyse WK wielrennen geheim
Op woensdag 30 mei wordt gevraagd aan Provinciale Staten om instemming over de voordracht WK wielrennen 2020. De Partij voor het Noorden heeft ernstige twijfels over exorbitant hoge kosten van het evenement voor de Provincie Groningen. Nu er ook nog sprake is van een geheime risicoanalyse over mogelijk de financiële haalbaarheid van dit evenement is de Partij voor het Noorden definitief tege…
 

De regie terug naar Groningen!

De regie terug naar Groningen!
Al ruim 5 jaar staat de gaswinning met stip bovenaan op de politieke agenda in de Provincie Groningen. Veel vragen, weinig antwoorden Toch blijven de bewoners in het bevingsgebied in grote onzekerheid en zijn er veel vragen onbeantwoord: Wel of niet versterken? In welk tempo? In welk gebied? Blijven de karakteristieke huizen, kerken en boerderijen behouden? Wat houdt versterken precies in? Is he…
 

Partij voor het Noorden onderhandelt mee over nieuw College Oldambt

Partij voor het Noorden onderhandelt mee over nieuw College Oldambt
De Partij voor het Noorden mag mee onderhandelen over een nieuw College in de gemeente Oldambt. Samen met De PVDA, SP en VVD gaat de Partij voor het Noorden komende weken onderhandelen. Informateurs Rika Pot en Peter Verschuren zijn met dat advies gekomen. De Partij voor het Noorden is een hele trouwe coalitiepartner geweest afgelopen 4 jaar, aldus de SP. De Partij voor het Noorden is blij met het…
 

PvhN dient Wob verzoek in bij minister Ollongren aangaande herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

PvhN dient Wob verzoek in bij minister Ollongren aangaande herindeling Groningen, Haren en Ten Boer
Fractievoorzitter Be Zwiers heeft vandaag namens de Partij voor het Noorden een Wob verzoek ingediend bij Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. (BZK) Het Wob verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) heeft betrekking op de contacten die er zijn geweest tussen de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) inzake de situatieschet…
 

Open brief naar Tweede Kamer inzake uitblijven beantwoording schriftelijke vragen Provincie Groningen

Open brief naar Tweede Kamer inzake uitblijven beantwoording schriftelijke vragen Provincie Groningen
Het College van Gedeputeerde Staten weigert voorlopig schriftelijke vragen tijdig te beantwoorden van de Partij voor het Noorden. Dit is nog nooit eerder voor gekomen in de historie van onze partij. De schriftelijke vragen zijn ingediend op 9 maart jl. Het College van Gedeputeerde Staten heeft doorgaans maximaal 4 weken de tijd om schriftelijke vragen te beantwoorden van een gekozen politieke part…
 

Vertrek Gerard Kemkers Topsportcentrum Groningen roept vragen op!

Vertrek Gerard Kemkers Topsportcentrum Groningen roept vragen op!
De Partij voor het Noorden heeft in december 2015 ingestemd met het ontbrekende subsidiebedrag van 700.000 euro voor het Topsportcentrum in Groningen. Er was wel enige twijfel voor het verstrekken van deze subsidie. Echter topsportdirecteur Gerard Kemkers heeft ons met een heel warm pleidooi overtuigt van de goede en belangrijke toekomst van het Topsportcentrum voor Groningen. Niet alleen FC Groni…
 

Felicitaties aan lokale partijen!

Felicitaties aan lokale partijen!
Het bestuur van de Partij voor het Noorden feliciteert de lokale partijen allerhartelijkst met de geweldige overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. De onafhankelijken zijn nog groter geworden in Nederland en wederom de grootste in de gemeenteraden. Een hele serieuze factor waar de gevestigde landelijke politieke partijen rekening mee moeten houden. Wij gaan niet meer weg! Nat…
 

Schriftelijke vragen verkeersveiligheid langs kanalen in provincie Groningen.

Schriftelijke vragen verkeersveiligheid langs kanalen in provincie Groningen.
De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over het aantal dodelijke verkeersongevallen in de provincie Groningen, waarbij sprake is van verdrinking in een auto. Groningen kent veel plekken waar wegen en kanalen elkaar kruisen. Ook lopen wegen soms parallel aan kanalen, waardoor er gevaar bestaat voor het te water raken van een auto of andere voertuig. In sommige gevallen kan een vangrail uitkom…
 

Partij voor het Noorden eist vertrek Kamp

Partij voor het Noorden eist vertrek Kamp
Het naar buiten gekomen concept rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gaswinning in Groningen is voor dePartij voor het Noorden aanleiding het vertrek te eisen van de verantwoordelijke minister Kamp. De Onderzoeksraad bevestigt namelijk wat de Partij voor het Noorden al bij herhaling naar voren heeft gebracht, namelijk dat er eenvolstrekte onbalans is tussen enerzijds…
 

Lijstduwer Jan Uitham 90 jaar !

Lijstduwer Jan Uitham 90 jaar !
Onze lijstduwer Jan Uitham is 2 januari, 90 jaar geworden! De Partij voor het Noorden wilde graag stilstaan bij dit heugelijke feit. Jan Uitham is sinds de oprichting van de Partij voor het Noorden in 2002 betrokken als lijstduwer. Jan werd getracteerd op een mand met streekproducten overhandigd door Be Zwiers (lijsttrekker van PvHN) en kreeg een muzikale aubade van 3 originele alphoornblazer…