Terug naar In de pers

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.

Gepubliceerd op:
Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.


7170-2019 Vragen biomassa Watertoren (1)

 

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten. (16-02-2019) 

 AfgIopen weekend werden we op zowel RTV Noord als in het Dagblad van het Noorden geconfronteerd met de ophef rond de bouw van de biomassa installatie bij Zwembad de Watertoren. Een inwoner en directe aanwonende  van het zwembad krijgt de installatie bij wijze van spreken in zijn achtertuin en is bang voor gezondheidsklachten. De man is longpatient. 

Volgens wethouder Swagerman is de vergunningaanvraag en alle andere procedures geheel volgens de geldende regels verlopen. Publicaties zijn gedaan op de gemeente website en op andere sites. Wel is er in de communicatie met de omwonenden een te lang termijn aangehouden. Pas afgelopen donderdag kreeg de buurt een brief, terwijl in mei 2018 al de vergunning en de mogelijk tot bezwaar ter inzage lag. (digitaal) 

De Partij voor het Noorden is voor digitalisering, maar hier mist de gemeente volgens ons duidelijk de boot als het gaat om goede informatievoorziening richting onze inwoners. We kunnen van onze inwoners niet verwachten dat men hiervoor constant websites in de gaten gaan houden.

Een aantal jaren geleden zijn door de bezuinigingen de publicaties in o.a. het Streekblad afgeschaft. 

Onze vragen: 

  1. Kan de gemeente haar publicaties weer op laten nemen in het Streekblad of Oldambtster? Nog liever beide.

     2. Los van of procedures wel of niet goed zijn verlopen, er is mailwisseling geweest tussen deze inwoner , wethouder Swagerman en burgemeester Sikkema. Is het           voor deze zaak geen idee om alsnog gezamenlijk het gesprek aan te gaan om zaken helder te krijgen en begrip te kweken voor elkaars standpunten?

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.
PvhN-raadslid Mark Kalse wil dat weten naar aanleiding van een brand in Westerlee, waarbij donderdag een woning aan de Engelkenslaan totaal door vlammen werd verwoest. Niet voldoende snel en adequaat optreden Volgens Kalse is het niet het eerste voorval waarbij de brandweer in Oldambt niet de beschikking had over voldoende bluswater. ,,In 2012 en 2017 deden soortgelijke situaties zich voor, met …
 

De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.

 De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.
Voor het Dollard College aan het Hommesplein ligt een fietspad. Daar wordt door de schoolgaande jeugd (logischerwijs) volop gebruik van gemaakt. Er is vanuit de Huisartsengroepspraktijk Hommesplein al enkele keren melding gemaakt dat het fietspad op een meer dan onverantwoorde manier uitkomt op de weg. Dit heeft, met name als de lesuren afgelopen zijn, al tot gevaarlijke situaties geleid. De fiets…