Terug naar In de pers

’Duitsland en Oldambt, wat levert het op?’

Gepubliceerd op:
’Duitsland en Oldambt, wat levert het op?’

(02 augustus 2012) Partij voor het Noorden wil resultaat zien van band Oldambt met buren.


Door Tammo Beishuizen
Winschoten

 

Dat medewerkers van
de gemeente Oldambt vaak over de
grens in Duitsland te vinden zijn
voor allerlei projecten, vindt Jurrie
Nieboer van Partij voor het Noorden
(PvhN) prima. "Maar we willen
nu wel eens weten of het resultaat
oplevert", meent Nieboer.
Nieboer heeft het idee
dat er flink geïnvesteerd
wordt in relaties over de
grens. "Dat vind ik goed,
maar het kost veel en je
mag je best de vraag stellen:
heeftOldambt er uiteindelijk
baat bij. We
doen bijvoorbeeld ook
mee met een Duits-Nederlands
project in Kamp
Westerbork. Vijf werklozen uit onze
gemeente werken daar een bepaalde
periode. Met alle respect,
maar dat is toch niet waar we op
zitten te wachten. Ik vind dat het
tijd wordt voor écht succes."
Burgemeester Pieter Smit begrijpt
de vraag van Nieboer, maar
vindt dat de PvhN niet direct kan
verwachten dat samenwerking
met de Duitsers heel snel tot veel
banen leidt. "We maken kleine
stapjes en daar ben ik zeer tevreden
mee. Het project in Westerbork
loopt wel over een periode van drie
jaar. Werklozen worden opgeleid
tot vakman. Dat is waardevol."
PvhN moet wat Smit betreft een
beetje meer geduld hebben. "Het is
eenkwestie van de lange adem. Het
is belangrijk dat de contacten met
de buren goed zijn. Ik werk er net
twee jaar aan."
Oldambt steekt de laatste jaren
meer energie en tijd in samenwerking
met de steden Leer en Papenburg.
"We gaan nogmet Papenburg
naar de Floriade, omdat diemensen
in Papenburg de Gartenschau
over enkele jaren
organiseren. Ik vind het
mooi dat we samen gaan,
maar uiteindelijk moet
het voorOldambt ook iets
opleveren. Verder sluiten
we hier en daar convenanten
af, maar levert het banen
op?"
Nieboerweet dat resultaat
moeilijk meetbaar is, maar
vindt in ieder geval dat inzichtelijk
moet worden gemaakt wie zich
met Duitsland bezighoudt en hoeveel
tijd erin gestoptwordt. "En het
mooiste is natuurlijk dat we ook
nog succes kunnen melden." Smit
zegt in het najaar met een rapportage
te komen waarin verantwoording
wordt afgelegd over de Duitse
contacten en samenwerking.
@ tammo.beishuizen@dvhn.nl

Jurrie Nieboer lijsttrekker en kandidaat wethouder in 2022

Jurrie Nieboer lijsttrekker en kandidaat wethouder in 2022
Jurrie Nieboer gaat in maart 2022 de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Partij voor het Noorden aanvoeren als lijsttrekker. Nieboer is sinds februari 2021 wethouder voor de Partij voor het Noorden in Oldambt en wil dit graag voortzetten in 2022.  Fractie De Partij voor het Noorden is sinds 2010 vertegenwoordigd in de Raad van Oldambt. Eerst met 1 zetel en in 2014 en 2018 met 3 …
 

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.
PvhN-raadslid Mark Kalse wil dat weten naar aanleiding van een brand in Westerlee, waarbij donderdag een woning aan de Engelkenslaan totaal door vlammen werd verwoest. Niet voldoende snel en adequaat optreden Volgens Kalse is het niet het eerste voorval waarbij de brandweer in Oldambt niet de beschikking had over voldoende bluswater. ,,In 2012 en 2017 deden soortgelijke situaties zich voor, met …