Terug naar In de pers

De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.

Gepubliceerd op:
 De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.

Voor het Dollard College aan het Hommesplein ligt een fietspad. Daar wordt door de schoolgaande jeugd (logischerwijs) volop gebruik van gemaakt. Er is vanuit de Huisartsengroepspraktijk Hommesplein al enkele keren melding gemaakt dat het fietspad op een meer dan onverantwoorde manier uitkomt op de weg. Dit heeft, met name als de lesuren afgelopen zijn, al tot gevaarlijke situaties geleid. De fietsers komen in grote getale de rijbaan op en ook nog voor een bocht.

Tot op heden is er niet gereageerd op deze signalen. In de directe omgeving wordt hard gewerkt aan het wegenstelsel (Gaslaan). Het zou een kleine ingreep zijn om het fietspad aan te sluiten op het fietspad van de Stikkerlaan. Die ruimte is er ook.

Misschien kan de gemeente in samenwerking met de daar aanwezige aannemer (of zelf) deze situatie wijzigen.

Onze vragen:

1. Waarom is er niet voor de genoemde, vrij simpele oplossing gekozen?

2. Kan de portefeuillehouder kijken of dit om te leggen is?

3. Is de wethouder het met de Partij voor het Noorden eens dat dit een gevaarlijke situatie oplevert?

Jurrie Nieboer lijsttrekker en kandidaat wethouder in 2022

Jurrie Nieboer lijsttrekker en kandidaat wethouder in 2022
Jurrie Nieboer gaat in maart 2022 de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de Partij voor het Noorden aanvoeren als lijsttrekker. Nieboer is sinds februari 2021 wethouder voor de Partij voor het Noorden in Oldambt en wil dit graag voortzetten in 2022.  Fractie De Partij voor het Noorden is sinds 2010 vertegenwoordigd in de Raad van Oldambt. Eerst met 1 zetel en in 2014 en 2018 met 3 …
 

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.
PvhN-raadslid Mark Kalse wil dat weten naar aanleiding van een brand in Westerlee, waarbij donderdag een woning aan de Engelkenslaan totaal door vlammen werd verwoest. Niet voldoende snel en adequaat optreden Volgens Kalse is het niet het eerste voorval waarbij de brandweer in Oldambt niet de beschikking had over voldoende bluswater. ,,In 2012 en 2017 deden soortgelijke situaties zich voor, met …