In de pers

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.
PvhN-raadslid Mark Kalse wil dat weten naar aanleiding van een brand in Westerlee, waarbij donderdag een woning aan de Engelkenslaan totaal door vlammen werd verwoest. Niet voldoende snel en adequaat optreden Volgens Kalse is het niet het eerste voorval waarbij de brandweer in Oldambt niet de beschikking had over voldoende bluswater. ,,In 2012 en 2017 deden soortgelijke situaties zich voor, met …
 

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.

Vragen aan college over publikaties Biomassa Watertorenstraat Winschoten.
 
 

De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.

 De Partij voor het Noorden heeft aan het college vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het Hommesplein.
Voor het Dollard College aan het Hommesplein ligt een fietspad. Daar wordt door de schoolgaande jeugd (logischerwijs) volop gebruik van gemaakt. Er is vanuit de Huisartsengroepspraktijk Hommesplein al enkele keren melding gemaakt dat het fietspad op een meer dan onverantwoorde manier uitkomt op de weg. Dit heeft, met name als de lesuren afgelopen zijn, al tot gevaarlijke situaties geleid. De fiets…
 

Partij voor het Noorden-kandidatenlijst klaar!

Partij voor het Noorden-kandidatenlijst klaar!
De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 van de Partij voor het Noorden is compleet. Eerder al maakte de partij bekend dat Jurrie Nieboer tot lijsttrekker is verkozen. De lijst telt maar liefst 13 namen uit heel Oldambt. Lijsttrekker Nieboer is trots op de mooie lijst, hiermee gaan we vol vertrouwen de verkiezingen in.  Jurrie Nieboer  Mark Kalse   …
 

18 september 2017, Jurrie Nieboer lijsttrekker Partij voor het Noorden Oldambt bij verkiezingen 2018

18 september 2017, Jurrie Nieboer lijsttrekker Partij voor het Noorden Oldambt bij verkiezingen 2018
De lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 van de Partij voor het Noorden Oldambt wordt voor de derde keer aangevoerd door Jurrie Nieboer uit Winschoten. De Partij voor het Noorden zit sinds 2010 in de raad van Oldambt. Volgens Nieboer komt er een mooie lijst met mensen aan die zich verkiesbaar stellen. 'Mensen uit heel Oldambt' aldus de 52 jarige lijsttrekker. Van Bad Nieuweschans tot W…
 

 Dorpsbelangen Bad Nieuweschans vreest een enorme verkeersdrukte in het grensdorp als gevolg van Duitse tolheffing.

 Dorpsbelangen Bad Nieuweschans vreest een enorme verkeersdrukte in het grensdorp als gevolg van Duitse tolheffing.
20-05-2017  Hoewel het erop lijkt dat tolheffing voor personenauto’s pas in 2019 ingaat, trekt Dorpsbelangen nu al aan de bel. Ze weet zich daarbij gesteund door Partij voor het Noorden (PvhN) in Oldambt die vragen heeft gesteld over de gevolgen van de tolheffing.
 

Jongeren Oldambt gaan redelijk goed om met geld ..door tammo.beishuizen@dvhn.nl

Jongeren Oldambt gaan redelijk goed om met geld ..door tammo.beishuizen@dvhn.nl
08-05-2017 " Het heeft me positief verrast dat over het algemeen door jongeren goed met geld wordt omgegaan "
 

10-10-2015 Partij voor het Noorden wil haast maken met snel internet

10-10-2015 Partij voor het Noorden wil haast maken met snel internet
De Oldambtster fractie van de Partij voor het Noorden wil haast maken met de aanleg van snel internet in Oldambt. De fractie vraagt wethouder Laura Broekhuizen partijen met elkaar in contact te brengen en bovenal initiatieven op elkaar aan te laten sluiten, zowel gemeentelijk als provinciaal.
 

’Verpaupering is onacceptabel’

’Verpaupering is onacceptabel’
29 augustus 2012,  Wethouder praat met eigenaren lege panden.
 

Herstel: EHBO’ers niet alleen bij mooi weer

Herstel: EHBO’ers niet alleen bij mooi weer
@DvhN  15 augustus 2012 Door een redigeerfout is in hetartikel over de EHBO’ers ophet Noordstrand van Blauwestadeen citaat van ijsverkoper Ed Verwoerdgisteren precies omgekeerdin de krant gekomen. Verwoerd benadruktedat hij begrijpt dat hetvoor de gemeente te duur is omdagelijksEHBO’ers in te zetten. Maarhij vindt wel dat zo’n eerstehulppostop het strand thuishoort. "Nietal…
 

’EHBO nodig op strand’

 ’EHBO nodig op strand’
 14 augustus 2012   Noordstrand Blauwestad ontbeert eerstehulppost. 
 

’Duitsland en Oldambt, wat levert het op?’

’Duitsland en Oldambt, wat levert het op?’
(02 augustus 2012) Partij voor het Noorden wil resultaat zien van band Oldambt met buren.
 

Raad Oldambt leert kort vergaderen

Raad Oldambt leert kort vergaderen
Winschoten Raad op cursus om te leren vergaderen
 

verkiezingsfilm Partij voor het Noorden Oldambt 2014

verkiezingsfilm Partij voor het Noorden Oldambt 2014
verkiezingsfilm Partij voor het Noorden Oldambt 2014
 

Historische haven Winschoten ( 29 januari 2014)

Historische haven Winschoten ( 29 januari 2014)
Historische haven Winschoten ( 29 januari 2014)