Janet de Wal nieuwe fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt

 Afgelopen woensdag is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Voor de Partij voor het Noorden werden Janet de Wal, Mark Kalse en Jurrie Nieboer benoemd. Alle drie geen onbekenden in de Oldambtster gemeenteraad.

Fractievoorzitter Janet de Wal is door de fractie gevraagd als nieuwe fractievoorzitter. Mark Kalse had in januari bij het vertrek van Kirsten Bos tijdelijk het stokje overgenomen. Daarnaast is Jurrie Nieboer wederom kandidaat wethouder, mocht de partij weer deelnemen aan het college.

Duidingsdebat In het duidingsdebat van afgelopen woensdag mochten alle 12 politieke partijen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen ‘duiden’. De Partij voor het Noorden is zeer tevreden met het behouden van haar 3 zetels, vooral gezien de uitslag en de versplintering. De Partij voor het Noorden wil graag weer deelnemen aan het college en wil graag samenwerken met partijen die staan voor de grote opgaves in Oldambt en hierin ook verantwoordelijkheid durven en willen nemen.

Het liefst willen we dat samen doen met 4 of 5 partijen om te komen tot een stabiele meerderheid. Ook benadrukte de Partij voor het Noorden dat voor de Oldambtster inwoners het van belang is dat alle 12 partijen hun schouders eronder zetten en samenwerken.

 de Partij voor het Noorden heeft haar gesprek met informateur Geert-Jan ten Brink al gehad. Nu zijn de formateurs aan de beurt om een accoord te smeden. wordt vervolgt.......

De Partij voor het Noorden zet in op talent met de INCUBATOR

Incubators, ze zijn de laatste jaren in de grote- en middelgrote steden als paddenstoelen uit de grond geschoten. De Partij voor het Noorden heeft het in haar verkiezingsprogramma staan. Maar wat is dat nou een incubator, en moet Oldambt hier iets mee?

Broedplaats voor talent Een incubator is een ander woord voor een broedplaats voor ideeën speciaal voor startende ondernemers en schoolverlaters die willen gaan ondernemen. Het gaat daarbij niet om het beginnen van je eigen winkel of service, maar juist om innovatieve plannen waarbij een eigen product of dienst wordt aangeboden. Het is voor startups niet altijd gemakkelijk om een eigen product op de markt te brengen. Het ontwikkelen en het aanleggen van een netwerk is vaak al een struikelblok. Het kost tijd, geld en je moet de juiste wegen weten te bewandelen, dit maakt voor jongeren het starten van een onderneming vaak al lastig.

Springplank en werkgelegenheid Door in Oldambt een Incubator te willen realiseren wil de Partij voor het Noorden een springplank bieden aan juist die ondernemers. Door te faciliteren in een eerste kantoorruimte, coaching, contact met andere ondernemers en Hogescholen, alsook te helpen bij het vinden van investeringen en verschillende startup subsidies, wordt de kans op succes voor een startup veel groter. En mocht een ondernemer succesvol zijn, zal dit op lange termijn ook weer kunnen leiden tot meer werkgelegenheid binnen de gemeente.

Europese subsidie beschikbaar Niet alleen binnen Nederland, maar binnen heel Europa wordt het succes van incubators niet onderkend. Daarom is er een Europese subsidie beschikbaar om deze plannen binnen het project “Horizon Europe” te realiseren.

De Partij voor het Noorden hoopt dat de gemeente Oldambt snel hiermee bij de rest van Europa aan kan sluiten om onze jonge ondernemers in dop dezelfde kansen te bieden.

Verkiezingen 2022

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Historische haven

In de pers