Partij voor het Noorden vindt uitstel om lachgas op te nemen in de Opiumwet onbegrijpelijk.

 Gemeenten, artsen en verslavingszorg vragen al lange tijd om lachgas
op te nemen in de Opiumwet vanwege de schadelijke effecten van
recreatief gebruik ervan. Naar nu blijkt kan de wetgeving om te komen
tot een verkoopverbod van lachgas pas in 2023 worden aangepast.

Zonder de opname van lachgas in de Opiumwet kan de gemeente niet
handhaven op verkoop van lachgas in de horeca aan met name jongeren.
De Partij voor het Noorden maakt zich al lange tijd zorgen over het
lachgasgebruik onder jongeren in de gemeente Oldambt.
En niet onterecht, steeds vaker horen we noodkreten vanuit medici en
verslavingsexperts over de effecten van het gebruik ervan;
verlammingsverschijnselen, longembolie, hartinfarcten en zenuwschade.
Bovendien vallen er jaarlijks vele verkeersslachtoffers doordat lachgas wordt
gebruikt achter het stuur.


Zeer gevaarlijk
Niet onschuldig dus, maar iets wat we echt heel serieus moeten nemen en
waarvan de gevolgen voor de gebruiker heel ernstig kan zijn.
We zien dan ook met lede ogen aan dat de verkoop van het lachgas in het
uitgaansleven op het Marktplein door sommige ondernemers nog steeds
doorgaat.


Wettelijk verbod
Maar er glooide licht aan de horizon, want er zat snel een wettelijk verbod aan te
komen. Eind 2020 kondigde het kabinet aan lachgas op lijst II van de Opiumwet
te willen plaatsen en daarmee recreatief gebruik van lachgas te verbieden.
Daar werd ook in de gemeente Oldambt reikhalzend naar uitgekeken.
Dit werd uitgesteld naar januari 2022, toen zou het juli 2022 worden, en nu blijkt
deze week uit de media dat ook dit niet gaat lukken en het januari 2023 gaat
worden.

Onbegrijpelijk en onacceptabel
De Partij voor het Noorden vindt bij monde van fractievoorzitter Janet de Wal het
onbegrijpelijk dat een verbod zolang op zich laat wachten.
‘En door weer uitstel wordt het de gemeente ook onmogelijk gemaakt effectief in
te kunnen grijpen, de drugsproblematiek is onder onze jeugd groot, en het
lachgasmisbruik heeft daar een groot aandeel in, wij willen dat onze jeugd veilig
en lachgasvrij op het marktplein kan uitgaan’, aldus de Wal.
De Partij voor het Noorden zal middels een motie het college gaan vragen protest
aan te tekenen tegen de vertraging van deze wetgeving.

De Partij voor het Noorden zet in op talent met de INCUBATOR

Incubators, ze zijn de laatste jaren in de grote- en middelgrote steden als paddenstoelen uit de grond geschoten. De Partij voor het Noorden heeft het in haar verkiezingsprogramma staan. Maar wat is dat nou een incubator, en moet Oldambt hier iets mee?

Broedplaats voor talent Een incubator is een ander woord voor een broedplaats voor ideeën speciaal voor startende ondernemers en schoolverlaters die willen gaan ondernemen. Het gaat daarbij niet om het beginnen van je eigen winkel of service, maar juist om innovatieve plannen waarbij een eigen product of dienst wordt aangeboden. Het is voor startups niet altijd gemakkelijk om een eigen product op de markt te brengen. Het ontwikkelen en het aanleggen van een netwerk is vaak al een struikelblok. Het kost tijd, geld en je moet de juiste wegen weten te bewandelen, dit maakt voor jongeren het starten van een onderneming vaak al lastig.

Springplank en werkgelegenheid Door in Oldambt een Incubator te willen realiseren wil de Partij voor het Noorden een springplank bieden aan juist die ondernemers. Door te faciliteren in een eerste kantoorruimte, coaching, contact met andere ondernemers en Hogescholen, alsook te helpen bij het vinden van investeringen en verschillende startup subsidies, wordt de kans op succes voor een startup veel groter. En mocht een ondernemer succesvol zijn, zal dit op lange termijn ook weer kunnen leiden tot meer werkgelegenheid binnen de gemeente.

Europese subsidie beschikbaar Niet alleen binnen Nederland, maar binnen heel Europa wordt het succes van incubators niet onderkend. Daarom is er een Europese subsidie beschikbaar om deze plannen binnen het project “Horizon Europe” te realiseren.

De Partij voor het Noorden hoopt dat de gemeente Oldambt snel hiermee bij de rest van Europa aan kan sluiten om onze jonge ondernemers in dop dezelfde kansen te bieden.

Verkiezingen 2022

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Historische haven

In de pers