Partij voor het Noorden pleit voor behoud historisch deel St. Lucas ziekenhuis

 In het kader van de centrumontwikkeling Oldambt en ook als vóór-oriëntatie bracht de raadsfractie van de Partij voor het Noorden onlangs een bezoek aan het voormalige Winschoter Sint Lucas ziekenhuis en de renovatiewerkzaamheden van de vroegere zusterflat.

Deze laatste werd van de sloop gered en wordt nu uitvoerig gerenoveerd tot een flink aantal prachtige appartementen. Een mooie aanwinst voor de Oldambtster woonmarkt en behoud van een beslist markante eyecatcher. Heel anders is het gesteld met het uitzicht; de beschamende bouwvallen van de voormalige Blaauw-locatie aan de Stikkerlaan en de mistroostige aanblik van het voormalige Sint Lucasziekenhuis. Raadslid Mark Kalse; “Over de Blaauw-locatie wordt al járen onderhandeld met de eigenaar, zonder werkelijk uitzicht op succes voor zover ik weet. Hoe lang kunnen en willen we daar nog op wachten of zijn er andere stappen of gangen mogelijk?”

Anders staat het met het voormalige ziekenhuis; daar zijn diverse plannen, ideeën en mogelijkheden voor verzameld waaruit een ambitie is geformuleerd en uitgewerkt die zeer binnenkort met een aantal concrete voorstellen en voorkeuren aan de gemeenteraad en inwoners worden voorgelegd. 

De PvhN fractie kent zo ook haar eigen ambitie en voorkeur welke zij graag mee geeft voor de plannen: het behoud van het achterste, oudste en ook historische deel van het ziekenhuis. Bouwtechnisch lijkt dat bijna 100-jarige deel nog prima in tact en vertonen de muren geen enkel scheurtje. Hoe anders is dat met veel andere en soms jongere gebouwen in onze gemeente? Er zouden, relatief goedkoop en eenvoudig prachtige stads-appartementen in gerealiseerd kunnen worden met zicht op de originele, ook eenvoudig te herstellen binnentuin van het oude Roomse ziekenhuis.

Kalse: Persoonlijk voel ik ook een soort van verplichting aan de Roomse gemeenschap welke toch, in die 100 jaar, wèl voor onze huidige centrumfunctie als gemeente heeft gezorgd. Destijds kende de gemeente Winschoten namelijk ook ambitie en wel in de vorm van een eigen ziekenhuis, maar ze kregen de plannen niet rond. Dankzij de ruimhartige gaven, inzet en hulp van toenmalige Rooms Katholieke Sint Vitusparochie is het in 1926 echter toch gelukt om het ziekenhuis te realiseren. Ouderen zullen hen wellicht nog herinneren: de nonnetjes, zusters Franciscanessen, die hier jarenlang, tot laat in de zeventiger jaren, actief de verpleging in het RK Ziekenhuis verzorgden. Kalse vervolgt; Dat is historie, die onlosmakelijk met Oldambt verweven is, die moet je koesteren en bewaren. Het heeft ons als gemeente in onze huidige belangrijke positie gebracht. Daar moeten we trots op zijn en blijven. Er is al zoveel afgebroken waar we later spijt van kregen. Nu kunnen we het nog voorkomen, het behouden en weer een functie geven; wonen! De raadsfractie van de Partij voor het Noorden heeft dan ook het verzoek aan het college gedaan om de mogelijkheden te onderzoeken en mee te nemen in hun ambities en hoopt deze binnenkort ook daadwerkelijk verwerkt te zien.     

Partij voor het Noorden vindt uitstel om lachgas op te nemen in de Opiumwet onbegrijpelijk.

 Gemeenten, artsen en verslavingszorg vragen al lange tijd om lachgas
op te nemen in de Opiumwet vanwege de schadelijke effecten van
recreatief gebruik ervan. Naar nu blijkt kan de wetgeving om te komen
tot een verkoopverbod van lachgas pas in 2023 worden aangepast.

Zonder de opname van lachgas in de Opiumwet kan de gemeente niet
handhaven op verkoop van lachgas in de horeca aan met name jongeren.
De Partij voor het Noorden maakt zich al lange tijd zorgen over het
lachgasgebruik onder jongeren in de gemeente Oldambt.
En niet onterecht, steeds vaker horen we noodkreten vanuit medici en
verslavingsexperts over de effecten van het gebruik ervan;
verlammingsverschijnselen, longembolie, hartinfarcten en zenuwschade.
Bovendien vallen er jaarlijks vele verkeersslachtoffers doordat lachgas wordt
gebruikt achter het stuur.


Zeer gevaarlijk
Niet onschuldig dus, maar iets wat we echt heel serieus moeten nemen en
waarvan de gevolgen voor de gebruiker heel ernstig kan zijn.
We zien dan ook met lede ogen aan dat de verkoop van het lachgas in het
uitgaansleven op het Marktplein door sommige ondernemers nog steeds
doorgaat.


Wettelijk verbod
Maar er glooide licht aan de horizon, want er zat snel een wettelijk verbod aan te
komen. Eind 2020 kondigde het kabinet aan lachgas op lijst II van de Opiumwet
te willen plaatsen en daarmee recreatief gebruik van lachgas te verbieden.
Daar werd ook in de gemeente Oldambt reikhalzend naar uitgekeken.
Dit werd uitgesteld naar januari 2022, toen zou het juli 2022 worden, en nu blijkt
deze week uit de media dat ook dit niet gaat lukken en het januari 2023 gaat
worden.

Onbegrijpelijk en onacceptabel
De Partij voor het Noorden vindt bij monde van fractievoorzitter Janet de Wal het
onbegrijpelijk dat een verbod zolang op zich laat wachten.
‘En door weer uitstel wordt het de gemeente ook onmogelijk gemaakt effectief in
te kunnen grijpen, de drugsproblematiek is onder onze jeugd groot, en het
lachgasmisbruik heeft daar een groot aandeel in, wij willen dat onze jeugd veilig
en lachgasvrij op het marktplein kan uitgaan’, aldus de Wal.
De Partij voor het Noorden zal middels een motie het college gaan vragen protest
aan te tekenen tegen de vertraging van deze wetgeving.

De Partij voor het Noorden zet in op talent met de INCUBATOR

Incubators, ze zijn de laatste jaren in de grote- en middelgrote steden als paddenstoelen uit de grond geschoten. De Partij voor het Noorden heeft het in haar verkiezingsprogramma staan. Maar wat is dat nou een incubator, en moet Oldambt hier iets mee?

Broedplaats voor talent Een incubator is een ander woord voor een broedplaats voor ideeën speciaal voor startende ondernemers en schoolverlaters die willen gaan ondernemen. Het gaat daarbij niet om het beginnen van je eigen winkel of service, maar juist om innovatieve plannen waarbij een eigen product of dienst wordt aangeboden. Het is voor startups niet altijd gemakkelijk om een eigen product op de markt te brengen. Het ontwikkelen en het aanleggen van een netwerk is vaak al een struikelblok. Het kost tijd, geld en je moet de juiste wegen weten te bewandelen, dit maakt voor jongeren het starten van een onderneming vaak al lastig.

Springplank en werkgelegenheid Door in Oldambt een Incubator te willen realiseren wil de Partij voor het Noorden een springplank bieden aan juist die ondernemers. Door te faciliteren in een eerste kantoorruimte, coaching, contact met andere ondernemers en Hogescholen, alsook te helpen bij het vinden van investeringen en verschillende startup subsidies, wordt de kans op succes voor een startup veel groter. En mocht een ondernemer succesvol zijn, zal dit op lange termijn ook weer kunnen leiden tot meer werkgelegenheid binnen de gemeente.

Europese subsidie beschikbaar Niet alleen binnen Nederland, maar binnen heel Europa wordt het succes van incubators niet onderkend. Daarom is er een Europese subsidie beschikbaar om deze plannen binnen het project “Horizon Europe” te realiseren.

De Partij voor het Noorden hoopt dat de gemeente Oldambt snel hiermee bij de rest van Europa aan kan sluiten om onze jonge ondernemers in dop dezelfde kansen te bieden.

Verkiezingen 2022

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Historische haven

In de pers