Omnisportpark, RES en meer...........

Het reces is afgelopen en de 1e vergadering van september heeft een overvolle agenda. Even 2 onderwerpen uitgelicht.


Omnisportparken


Het college stelt aan de raad voor om de startnotitie om te komen tot één  of meerdere omnisportparken te realiseren in Oldambt. Dat moeten we
doen om de sport, wat heel belangrijk is, toekomstbestendig te maken, maar ook om de afgesproken bezuiniging hierop waar te maken. Volgens
de Partij voor het Noorden kan dit alleen maar als je de sportverenigingen hierin volledig meeneemt en betrekt. Iedereen moet zijn inbreng hebben.
Met de startnotitie kunnen we aan de slag. Dit gaat een lang proces worden waar nu de 1 e stap in is gezet.


RES (Regionale Energie Strategie)


Ook op de agenda het voorstel van de Regionale Energie Strategie. De inbreng in RES van Oldambt van 100 Ha is de door de raad in 2017
vastgestelde hoeveelheid en volgens de Partij voor het Noorden ook haalbaar. Onze zorg is echter dat wij een ambitie van 5,7 TeraWattuur
voor de gehele provincie vrij hoog vinden. Immers 30 landelijke regio’s moeten gezamenlijk 35 TeraWattuur op het kleed brengen in 2030.
Gemiddeld zou je dan ook als regio kunnen volstaan met een lager bod, waarom dan ook zo’n hoge ambitie vanuit Groningen. Onze provinciale
afdeling zit daar bovenop.
Ook de brief vanuit Dorpsbelangen Westerlee en ondersteund door Wijkplatform Parkwijk/ Kloostervallei, waarin staat dat er nagenoeg geen
werknemers uit de regio betrokken zijn, alsmede het punt dat het in zijn geheel nog niet duidelijk is in hoeverre ontwikkelaars verplicht kunnen
worden om omwonenden mee te laten profiteren van de parken/molens is een terechte zorg.
Parken en molens kun je alleen draagvlak voor krijgen als de eigen inwoners ‘echt’ meeprofiteren. Dat moet geregeld worden.
Daarnaast spreekt de Partij voor het Noorden de zorg uit dat naast het RES akkoord het Rijk nog steeds onder de crisis en herstelwerk zonder
instemming van gemeenten ons landschap vol kan zetten met windmolens. Dat draagt niet bij aan draagvlak. Dat moet anders.

2022, de verkiezingen


In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer. In Oldambt is veel te kiezen. De Partij voor het Noorden is nu al bezig om nieuwe
mensen een kans te geven om zich in te werken en straks een plek op de lijst te krijgen. Hebt u interesse en wilt u meer weten? Geheel vrijblijvend
staat de koffie (of thee) klaar bij ons. Stuur even een mail naar Oldambt@partijvoorhetnoorden.nl en we nemen contact met u op.

Partij voor het Noorden Oldambt
Jurrie Nieboer
Kirsten Bos
Mark Kalse
Janet de Wal
John Walters

Partij voor het Noorden op zoek naar nieuwe mensen

Over precies 2 jaar zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt.

De Partij voor het Noorden wil graag nu al op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die een rol willen spelen in de Oldambtster politiek.

Dat kan een rol op de voorgrond zijn, maar ook evengoed op de achtergrond.

Ben jij maatschappelijk betrokken en voel je je aangetrokken tot de ideeën en denkbeelden van de Partij voor het Noorden dan ben je welkom om met ons het gesprek aan te gaan.

Het lijkt nog ver weg, maar maart 2022 is het zo. De Partij voor het Noorden maakt sinds 2010 deel uit van de gemeenteraad van Oldambt en sinds 2014 ook van de coalitie. We zijn een open en transparante club mensen met respect voor elkaars mening. Kijk eens op onze website als je meer wilt weten. 

( partijvoorhetnoorden.nl ) afdeling Oldambt, kijk op onze Facebook pagina

( Partij voor het Noorden Oldambt ) of mail mij voor een afspraak. jurrie.nieboer We vertellen je graag meer hierover. 

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2018

Historische haven

In de pers