Partij voor het Noorden op zoek naar nieuwe mensen

Over precies 2 jaar zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt.

De Partij voor het Noorden wil graag nu al op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die een rol willen spelen in de Oldambtster politiek.

Dat kan een rol op de voorgrond zijn, maar ook evengoed op de achtergrond.

Ben jij maatschappelijk betrokken en voel je je aangetrokken tot de ideeën en denkbeelden van de Partij voor het Noorden dan ben je welkom om met ons het gesprek aan te gaan.

Het lijkt nog ver weg, maar maart 2022 is het zo. De Partij voor het Noorden maakt sinds 2010 deel uit van de gemeenteraad van Oldambt en sinds 2014 ook van de coalitie. We zijn een open en transparante club mensen met respect voor elkaars mening. Kijk eens op onze website als je meer wilt weten. 

( partijvoorhetnoorden.nl ) afdeling Oldambt, kijk op onze Facebook pagina

( Partij voor het Noorden Oldambt ) of mail mij voor een afspraak. jurrie.nieboer@gemeente-oldambt.nl We vertellen je graag meer hierover. 

Partij voor het Noorden zegt NEE tegen Zonnepark Finsterwolde 

Het raadsvoorstel Zonnepark Finsterwolde om geen VVGB af te geven heeft het gehaald. De raad heeft zich daarmee in meerderheid uitgesproken tegen de komst van een park op deze plek. Waarschijnlijk gaat de initiatiefnemer naar de rechter, maar we hebben er alles aan gedaan wat in ons vermogen lag om de weigering goed te onderbouwen. Samen met GBO was de Partij voor het Noorden touwtrekker om samen met Trip Advocaten nog extra ruimtelijke aspecten boven water te krijgen om deze verklaring niet af te hoeven geven. We wachten in spanning af.

De Partij voor het Noorden heeft vanaf het begin van dit dossier aangegeven tegen dit park te zijn. Niet vanwege de plek maar vanwege het slechte voortraject tussen gemeente en dorp. Dit kan niet zo. Willen we de komende jaren meters maken met duurzaamheid, en dat wil de Partij voor het Noorden, dan moeten we klinkklare afspraken maken in een nota met kaders hierover. Afspraken als waar wel, waar absoluut niet, hoe meten we draagvlak en hoe zwaar telt dat, hoe kunnen inwoners maximaal profiteren van de komst van dit soort zaken, hoe betrekken we inwoners vanaf het allereerste begin bij deze projecten en tal van andere zaken. We zijn nu in afwachting van het RES (Regionale Energie Strategie) en daarna moeten we met spoed hiermee aan de slag. We willen duidelijkheid.  

Partij voor het Noorden maakt deel uit van Halte 7

Samen met nog 6 partijen maakt de Partij voor het Noorden deel uit van een nieuwe bestuurlijke samenwerking in Oldambt, geheten Halte 7. Deze 7 partijen willen de verantwoordelijkheid nemen om samen op te trekken in een aantal zware dossiers zoals financiën, sociaal domein en duurzaamheid. Elders in deze Oldambtster meer hierover.

Jurrie Nieboer fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt 

 

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerlingen als WMO vervoer. Vlak voor Kerst zette Nieboer de klachten door naar Connexxion. Vrijwel onmiddellijk reageerde de heer Edwin de Bruin, manager contracten bij Connexxion hierop en nodigde de partij uit voor een gesprek.

Het gesprek

Op 16 januari jl. hebben Connexxion (De Bruin) en de Partij voor het Noorden (Nieboer en de Wal) een gesprek gehad. De heer de Bruin heeft aangegeven de klachten uiterst serieus te nemen. Die indruk hadden wij ook direct.

Vervoer

Daarnaast heeft Connexxion uitleg gegeven over de verschillende disciplines van taxivervoer, zo worden er bijvoorbeeld in ons gebied alleen al in leerlingenvervoer per week 16.000 individuele vervoersbewegingen gemaakt, waarbij 1.700 leerlingen worden vervoerd (allemaal met hun eigen problematiek) en daarvan heeft meer dan de helft 2 of meer adressen en nog 100 kinderen afwijkende lesroosters. Kortom, een gigantische klus met veel individueel maatwerk. Juist door de vele klachten is men zeer recent bij Connexxion overgestapt op een nieuw computersysteem en wil men zoveel als mogelijk een vaste chauffeur koppelen aan elk kind en rijden chauffeurs niet meer beide soorten vervoer. Inclusief het WMO- en leerlingen vervoer verzorgt Connexxion in totaal meer dan 1,2 miljoen vervoersbewegingen per jaar.

Klachten

De gedane klachten neemt de Bruin uiterst serieus en hij ziet het ook als zijn taak om hier verandering in te brengen. Wel moeten we het aantal klachten afzetten tegen het aantal vervoersbewegingen, aldus de Bruin. Maar elke klacht is er één teveel.

Afspraken PvhN-Connexxion Concreet hebben Connexxion en de Partij voor het Noorden de volgende afspraken gemaakt:

  •  Zware regelmatige klachten sturen we rechtstreeks door naar de heer de Bruin. Hij gaat dan kijken waar zaken mis zijn gegaan. Daar is inmiddels mee begonnen en het 1e positieve resultaat is er.
  • De Partij voor het Noorden gaat medio maart van dit jaar op werkbezoek bij Connexxion om ook ter plekke eens te kijken naar de werkzaamheden en te praten met de mensen.
  • Medio juli gaat de PvhN opnieuw een oproep doen voor nieuwe klachten om te zien of er resultaat is en of zaken opgepakt worden.

Kortom, we hebben een goed gesprek gehad met ruimte voor elkaars verhaal. De Partij voor het Noorden blijft het komend jaar in contact met Connexxion en de zaak monitoren. Wel hebben we de stellige indruk dat met de nieuwe aanpak (vanaf november 2019) de goede weg is ingezet. Wordt vervolgd.

Jurrie Nieboer / Janet de Wal

Partij voor het Noorden Oldambt

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.

09-11-2019

PvhN-raadslid Mark Kalse wil dat weten naar aanleiding van een brand in Westerlee, waarbij donderdag een woning aan de Engelkenslaan totaal door vlammen werd verwoest.

 

Niet voldoende snel en adequaat optreden

Volgens Kalse is het niet het eerste voorval waarbij de brandweer in Oldambt niet de beschikking had over voldoende bluswater. ,,In 2012 en 2017 deden soortgelijke situaties zich voor, met helaas zelfs een dodelijk slachtoffer. Ook toen kon, als gevolg van een tekort aan bluswater, niet voldoende snel en adequaat opgetreden worden.”

Naar verluidt zou het hier gaan om zogenaamde ,witte vlekken’. Kalse wil nu van burgemeester Cora-Yfke Sikkema weten hoeveel witte vlekken Oldambt telt. Waar deze zich bevinden en hoeveel inwoners hierdoor een verhoogd risico lopen.” Kalse hoopt dat de Veiligheidsregio maatregelen neemt. ,,Wellicht is het een optie om een regionale water tankwagen altijd achter de hand te houden

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2018

Historische haven

In de pers