4. Oldambt: een sociaal verantwoorde en zorgzame gemeente.

 

De Partij voor het Noorden zet zich actief in voor mensen in armoede. Dat deden we in de afgelopen periode en dat willen we blijven doen. Hieruit zijn goede dingen tot stand gekomen, zoals het kindpakket. Ook de voedsel- en kledingbank krijgen nu subsidie. Niettemin blijft de armoede in onze gemeente een groot probleem. Leven in armoede zorgt voor veel problemen. Niet alleen als het gaat om inkomen en werk, maar ook zijn mensen in armoede vaak minder gezond en vereenzamen zij sneller. Daarom willen wij doorgaan met het door ons ingezette beleid. Dit geldt ook voor een ruimhartige beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Wij willen ook financiële problemen en problematische schulden proberen te beperken door er op tijd bij te zijn. De Partij voor het Noorden wil daarom dat de gemeente ook de komende jaren actief de samenwerking blijft opzoeken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars, banken, werkgevers, huisartsen, scholen en vrijwilligersorganisaties. Door de handen ineen te slaan, kunnen veel huishoudens aan het einde van de rit een stuk sterker staan!

Leidraad voor ons gezondheidsbeleid is de gezondheidsnota 2017-2021. Onze partij ondersteunt van harte de speerpunten van de nota. We blijven ons inzetten voor:

  • Oldambt in beweging, het blijven stimuleren van sport en bewegen samen met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sport en spel aanbieders.
  • Het voortzetten van de gezonde voedingsprogramma’s voor alle leeftijden 
  • Het aanbieden van activiteiten die het gezond ouder worden bevorderen
  • Het bevorderen van de sociale samenhang in wijken en dorpen waardoor mensen lang en bij voorkeur definitief in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

De komende raadsperiode willen we dat de gemeente beleid ontwikkelt voor de mantelzorgers in onze gemeente. Speciaal aandacht dienen de jonge mantelzorgers te krijgen. De Partij voor het Noorden wil dat er daarover een beleidsnotitie komt. De jaarlijkse avond voor de vrijwilligers in onze gemeente zetten we voort.

De Partij voor het Noorden vindt dat vluchtelingen een veilige opvang moet worden geboden wanneer het bestaan in eigen land in gevaar is. We vinden dat onze gemeente daarin ook een verantwoordelijkheid heeft en zullen desgevraagd opnieuw instemmen met de realisatie van een opvang onder voorwaarde dat direct omwonenden van een mogelijke locatie hierbij volledig betrokken worden.

Statushouders die in onze gemeente gehuisvest zullen worden en al zijn willen we intensiever begeleiden bij het integreren in onze samenleving. Dat betekent dat we, nog meer dan nu het geval is, onze welzijnsinstelling daarvoor willen gaan inzetten.

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat!