2. Wat heeft de Partij voor het Noorden de afgelopen 4 jaar in Oldambt o.a gerealiseerd.

• De eerste Tiny Houses staan in Oldambt.
• We hebben meegeschreven aan het verweerschrift om een ongewenst zonnepark bij Finsterwolde tegen te houden.
• Bij de Regionale Energie Strategie 1.0 samen met andere partijen een amendement geschreven waarmee we aandacht vragen voor scholing, economie en werkgelegenheid rond het realiseren van zonneparken.
• Opnieuw aandacht gevraagd voor het tegengaan of verbieden van de verkoop van lachgas.
• Een verbod op het oplaten van ballonnen.
• Met een motie extra aandacht gevraagd voor de zogenaamde ‘witte vlekken’ in onze gemeente; dat zijn de plekken waar géén of onvoldoende bluswater voorhanden is.
• De aanleg van snel internet is begonnen.
• Er zijn meer inwonersinitiatieven dan ooit tevoren, gemeente en inwoners doen het samen.
• De rekenkamerfunctie in de gemeenteraad komt eraan.
• Een sterker beleid op het voorkomen van problematische schulden.
• Het Huisvestingsplan Onderwijs is in concept klaar.
• De eerste openbare, vrij toegankelijke beweegparken zijn in gebruik.
• Er wordt gewerkt aan Omni-sportcomplexen om sport toekomstbestendig te maken en houden.
• De aandacht is er op goede en betaalbare Jeugdzorg. De pilot om jongeren uit de duurdere jeugdhulp te houden draait.
• Er is een Jeugdraad actief in Oldambt.
• Jongerenwerk Oldambt draait volop en is heel actief binnen Oldambt.
• Het culturele leven in Oldambt bruist en is de smeerolie van onze gemeenschap.
• De Blauwe Roos gaat aangepakt worden voor een betere doorstroom van verkeer.
• De snellere treinverbinding met Duitsland (Wunderline) komt eraan.
• Het vestigingsklimaat in Oldambt is aantrekkelijk. Nieuwe bedrijven weten ons te vinden.
• Het Programma Zon & Wind 1.0 biedt ruimte aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid, maar met oog voor het Oldambtster landschap

 

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat