10. Duurzaamheid, energie en milieu

 

Duurzame energie wordt een belangrijk onderwerp de komende jaren.  De Partij voor het Noorden wil als ‘experimenteergemeente’ dat er opwekkingssystemen voor duurzame energie in de gemeente komen. Daarbij gaat het om ontwikkelen en invoeren. De Partij voor het Noorden wil daaraan zo goed mogelijk ruimte geven. Het ‘oogsten’ van zon- en windenergie, aardwarmte en het slim toepassen van opslagmogelijkheden van energie zien we als belangrijke economische pijlers voor ons gebied.

Echter, zonder draagvlak van onze bewoners, gaan initiatieven op dit gebied vaak ten onder aan langdurige discussies. Met als eindresultaat het verliezen van geloof in nut en noodzaak voor dit soort initiatieven dan wel een vroegtijdig einde van voorgenomen plannen.

  • Wij willen u als bewoners betrekken in de plannen!
  • Wij willen een goede communicatie met belangenvertegenwoordigers van onze bewoners in ons gebied.
  • En wij willen dat de lokale gemeenschap profiteert van de plannen in ons gebied. 

Het zijn allemaal zaken die van belang zijn om uiteindelijk ons groter doel, namelijk een energie-neutrale gemeente, te realiseren.

Een duurzame gemeente houdt in haar beleid van nú ook rekening met haar toekomstige bewoners, zij durft daarin ambitieuze doelen te stellen. Verder gaan met het verduurzamen van het vastgoed van de gemeente, het aanzetten van woningcorporaties om sneller en meeromvattend hun vastgoed op een duurzame toekomst voor te bereiden, duurzaamheidleningen, het ondersteunen van plaatselijk opgezette energie coöperaties, stimuleren van alternatieve woonvormen met een lage CO2 uitstoot (bijvoorbeeld Tiny Houses).

Het zijn allemaal voorbeelden van ons streven om te komen tot een duurzame samenleving, voor de korte termijn maar zeker ook voor de lange termijn voor ons nageslacht!

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente scholen stimuleert actief bezig te zijn met duurzaamheid; zij zijn onze toekomst en zij zullen moeten doorgaan met het herstellen van hun leefomgeving die door voorgaande generaties uit onwetendheid en soms ook uit puur winstbejag vergaand is vernield.

Door middel van de status van ‘experimenteergemeente’ wil de Partij voor het Noorden bereiken dat we als voorbeeld-gemeente gaan dienen, en voorloper zijn op het gebied van het creëren van een duurzame samenleving!

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat!