Terug naar Even bijpraten...

Vragen over de verbouw/nieuwbouw van de LTS in Winschoten gesteld.

Gepubliceerd op:
Vragen  over de verbouw/nieuwbouw van de LTS in Winschoten gesteld.

 De Partij voor het Noorden heeft de afgelopen maand vragen gesteld over de verbouw/nieuwbouw van de LTS in Winschoten. Het bedrijf Vastgoud heeft al meerdere keren aangegeven weer aan de slag te gaan met de werkzaamheden aan deze prominente plaats in het centrum van Winschoten. Tot op heden ligt alles stil. In de door het college gegeven antwoorden staat dat men rond de Paasdagen weer zichtbaar aan de slag gaat. We wachten af.

Naast de voormalige LTS is Vastgoud ook eigenaar van het OZG pand en de zusterflat in Winschoten. 

Daar ligt het andere zorgpunt van de Partij voor het Noorden. Nu het laatste plan voor een FOC in het ziekenhuisgebouw niet doorgaat moet er nog steeds een invulling komen voor deze plek.

De fractie van de Partij voor het Noorden wil graag voorkomen dat het pand onderhands verkocht gaat worden en dat er iets in komt wat niet past in het centrumplan. Is de gemeente zelf voornemens om dit te kopen was één van onze vragen. De Partij voor het Noorden zou zich voor kunnen stellen dat de gemeente op zo'n prominente plek in het centrum de regie in eigen hand wil houden. Hierop gaf het college als antwoord dat dit niet in de planning lag. 

We wachten Pasen af om te kijken of Vastgoud zijn zoveelste belofte om weer van start te gaan nakomt. Wordt vervolgd.

Afgelopen maand zijn een viertal mensen van onze fractie op werkbezoek geweest bij Dorpsbelangen Ganzedijk/ Hongerige Wolf. Een uiterst gastvrije ontvangst viel ons ten deel. In het gesprek kwamen tal van aandachtspunten voorbij waaronder verkeer, plaatsingsbeleid Acantus, dorpsvisie en contact met de gemeente. Al met al een heel goed en prettig gesprek. Op naar het volgend adres!

 

Politiek gaat altijd over mensen! Juist omdat het over mensen gaat is het ook zo leuk. Mocht u meer hierover willen weten of bij ons meepraten en meehelpen? We stomen op naar de gemeenteraadverkiezingen 2018 en kunnen uw hulp goed gebruiken.

Op onze website www.partijvoorhetnoorden.nl kunt u onder het kopje ‘Oldambt’ onze mailadressen vinden. Mail mij als u interesse hebt! U bent welkom om eens van gedachten te wisselen met mij.

 

Jurrie Nieboer

Partij voor het Noorden Oldambt

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion
Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerl…
 

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion
Januari 2020 De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldamb…