Gepubliceerd op:
TAKENDISCUSSIE

 Takendiscussie

NA 6 jaar staat eindelijk de takendiscussie op de agenda. Maar eigenlijk mag dit geen

takendiscussie meer heten. Het is meer een discussie over de veranderende rol van de

gemeente en haar inwoners. Meer overlaten aan de inwoners. Wat willen ze zelf graag, en

hoe kunnen ze dat zelf realiseren. Er gebeuren in de verschillende dorpen en wijken al

vreselijk veel mooie zaken als het gaat om de leefbaarheid.

Het is nu zaak om goede afspraken met elkaar te maken hieromtrent.

In het raadsvoorstel staan een aantal zaken waarmee we aan de slag gaan.

Belangrijkste in dit hele proces is een uitmuntende communicatie tussen enerzijds gemeente

en anderzijds dorpen en wijken. Het aanstellen van dorpswethouders en contactambtenaren

spreekt ons erg aan. Dorpen en wijken eigen budget geven kan zeker bijdragen aan het

samen ontplooien van mooie initiatieven. Budget om te komen tot een visie en budget om

te experimenteren, zelf bepalen waar de prioriteiten moeten liggen.

De PvhN vindt het vanzelfsprekend dat de gemeente fungeert als soort van schild.

Een soort van schild als het gaat om te faciliteren, ondersteunen en bewaken. Met bewaken

bedoel ik niet dat je als gemeente politieagentje moet spelen. Kaders worden duidelijk met

elkaar afgesproken.

 

Toch moet volgens de PvhN duidelijk zijn dat dit slechts een eerste stap is. Het voeren van

een zogenaamde takendiscussie vraagt ook een constant werken aan een gemeente

Oldambt 2.0 Een gemeente waarin we samen keuzes maken. Keuzes als het gaat om

voorzieningen. Samen met bijvoorbeeld sportclubs praten over de toekomst. Samen kijken

wat toekomstbestendig is voor alle partijen. De samenleving verandert, wij moeten mee

veranderen. We hebben te maken met o.a. zaken als krimp en vergrijzing, integratie,

digitalisering; dat moeten we blijven monitoren en waar nodig op bijsturen of inspelen.

De Partij voor het Noorden kan instemmen met het voorstel zoals het er ligt. Het zou ons

een lief ding waard zijn als we ook na dit voorstel doorgaan met de gesprekken over dit item.

Dat zou prima kunnen met een werkgroep Takendiscussie. Een werkgroep met

vertegenwoordigers uit alle partijen in de raad, versterkt met de nodige ambtelijke

ondersteuning en onder aanvoering van de wethouders. Het onderwerp Takendiscussie

moet een doorlopend proces worden.

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?
Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakantieslopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haarbezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad. AgendaTot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zak…
 

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …