Gepubliceerd op:
TAKENDISCUSSIE

 Takendiscussie

NA 6 jaar staat eindelijk de takendiscussie op de agenda. Maar eigenlijk mag dit geen

takendiscussie meer heten. Het is meer een discussie over de veranderende rol van de

gemeente en haar inwoners. Meer overlaten aan de inwoners. Wat willen ze zelf graag, en

hoe kunnen ze dat zelf realiseren. Er gebeuren in de verschillende dorpen en wijken al

vreselijk veel mooie zaken als het gaat om de leefbaarheid.

Het is nu zaak om goede afspraken met elkaar te maken hieromtrent.

In het raadsvoorstel staan een aantal zaken waarmee we aan de slag gaan.

Belangrijkste in dit hele proces is een uitmuntende communicatie tussen enerzijds gemeente

en anderzijds dorpen en wijken. Het aanstellen van dorpswethouders en contactambtenaren

spreekt ons erg aan. Dorpen en wijken eigen budget geven kan zeker bijdragen aan het

samen ontplooien van mooie initiatieven. Budget om te komen tot een visie en budget om

te experimenteren, zelf bepalen waar de prioriteiten moeten liggen.

De PvhN vindt het vanzelfsprekend dat de gemeente fungeert als soort van schild.

Een soort van schild als het gaat om te faciliteren, ondersteunen en bewaken. Met bewaken

bedoel ik niet dat je als gemeente politieagentje moet spelen. Kaders worden duidelijk met

elkaar afgesproken.

 

Toch moet volgens de PvhN duidelijk zijn dat dit slechts een eerste stap is. Het voeren van

een zogenaamde takendiscussie vraagt ook een constant werken aan een gemeente

Oldambt 2.0 Een gemeente waarin we samen keuzes maken. Keuzes als het gaat om

voorzieningen. Samen met bijvoorbeeld sportclubs praten over de toekomst. Samen kijken

wat toekomstbestendig is voor alle partijen. De samenleving verandert, wij moeten mee

veranderen. We hebben te maken met o.a. zaken als krimp en vergrijzing, integratie,

digitalisering; dat moeten we blijven monitoren en waar nodig op bijsturen of inspelen.

De Partij voor het Noorden kan instemmen met het voorstel zoals het er ligt. Het zou ons

een lief ding waard zijn als we ook na dit voorstel doorgaan met de gesprekken over dit item.

Dat zou prima kunnen met een werkgroep Takendiscussie. Een werkgroep met

vertegenwoordigers uit alle partijen in de raad, versterkt met de nodige ambtelijke

ondersteuning en onder aanvoering van de wethouders. Het onderwerp Takendiscussie

moet een doorlopend proces worden.

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion
Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerl…
 

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion
Januari 2020 De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldamb…