Terug naar Even bijpraten...

Het nieuwe jaar is begonnen.

Gepubliceerd op:
Het nieuwe jaar is begonnen.

Vanzelfsprekend wil ik graag beginnen om u allen een heel goed Nieuwjaar toe te wensen. Veel nieuwe zaken staan er voor ons allemaal weer op de rol en veel komt weer op ons af. Ik hoop dat het jaar u brengt wat u ervan verwacht.

De eerste commissievergaderingen zijn al weer geweest in januari en de raadsvergadering staat eind van de maand voor de deur.

Op de agenda staan onderwerpen als de actualisatie van het klimaatbeleid en het duurzaamheidsfonds.

Met dit fonds, welke met een motie van de Partij voor het Noorden en instemming van alle partijen tot stand is gekomen, kunnen inwoners van Oldambt straks een lening afsluiten bij de gemeente voor zaken die met duurzaamheid te maken hebben zoals bv. zonnepanelen en energiezuinige boilers.

Ook staat er een raadsvoorstel op de agenda om in Het Dorp in Blauwestad weer meer  woningbouw toe te staan nu er tussen De Provincie Groningen, Oldambt en de regio Oost Groningen overeenstemming is gekomen t.a.v. woningbouw. Dat daarbij de omliggende dorpen scherp moeten worden gevolgd is voor onze partij vanzelfsprekend. Voorop staat voor ons dat mensen zelf moeten kunnen kiezen waar ze willen bouwen/wonen.

 

Verder hebben we gesproken over de ruimere openingstijden voor supermarkten. Op zondag mag men straks, aldus het voorstel, vanaf 10.00 uur open. Dat is 2 uur eerder dan nu.  Dit is een onderwerp waarbij zowel voor als tegenstanders om de hoek komen kijken. Heel begrijpelijk vinden wij het dat met name religieuze organisaties tegen openstelling van winkels op zondag zijn. Toch geloven wij vanuit de Partij voor het Noorden dat mensen een keuzevrijheid moeten hebben in deze. Niemand is immers verplicht om op zondag naar een winkel te gaan. U maakt die keus.

 

Partij voor het Noorden wil in 2017 bij zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties, dorpsverenigingen en wijkplatforms op bezoek. We weten vanzelfsprekend wat er leeft in Oldambt, maar het is goed elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Mocht u met ons om tafel willen dan horen we dat graag, wij nemen iets lekkers mee bij de koffie!  De eerste bezoeken staan al gepland.

Politiek gaat altijd over mensen! Juist omdat het over mensen gaat is het ook zo leuk. Mocht u meer hierover willen weten of bij ons meepraten en meehelpen?  We stomen op naar de gemeenteraadverkiezingen 2018 en kunnen uw hulp goed gebruiken.
Op onze website
www.partijvoorhetnoorden.nl kunt u onder het kopje ‘Oldambt’ onze mailadressen vinden. Mail mij als u interesse hebt! U bent welkom om eens van gedachten te wisselen met mij.

 

Jurrie Nieboer

Partij voor het Noorden Oldambt

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion
Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerl…
 

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion
Januari 2020 De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldamb…