Terug naar Even bijpraten...

Werkbezoeken, gaswinning en fractiewerk.......

Gepubliceerd op:
Werkbezoeken, gaswinning en fractiewerk.......

 ........Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand was natuurlijk het 31 maart bekend gemaakte  besluit om de schades buiten de contourenlijn niet aan te merken als schades  door gaswinning.........

 

Werkbezoeken- De maand maart en april gingen voorbij zonder raad en commissievergaderingen. Maar er gebeurde genoeg in onze mooie gemeente. De fractie is op werkbezoek geweest bij Dorpsbelangen Beerta waar we gastvrij werden ontvangen door het bestuur. We zijn bijgepraat over tal van zaken die in het dorp leven zoals het verkeer, de nieuwe bestemming van de kerk, de te maken dorpsvisie en het gehele proces rond de noodopvang.

Ook is de fractie op bezoek geweest bij Voedselbank Oldambt/Azzur. Hier ontvangen wekelijks meer dan 300 gezinnen in Oldambt en Pekela een ondersteunend voedselpakket. Een hele opgaaf waar we veel respect voor hebben. Heel veel vrijwilligers voeren daar de ondersteunende taken uit. Ook heeft de Voedselbank een actiever beleid ingezet om mensen weer op eigen benen te krijgen. Een prima zaak.

 

Gaswinning- Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand was natuurlijk het 31 maart bekend gemaakte  besluit om de schades buiten de contourenlijn niet aan te merken als schades  door gaswinning. Onbegrijpelijk dit. Je huis ligt boven het Groninger gasveld, maar schade aan je huis komt niet van de winning. Wel krijg je als fooi € 1500,00 aan bouwbonnen. Een lachertje.  Samen met burgemeester Pieter Smit ben ik weer op bezoek geweest bij de familie Tepper in Scheemda. Hun prachtige boerderij vertoont rondom en van binnen enorme schade. In ieder geval 3 buitenmuren moeten helemaal worden vervangen, los van alle andere schade. De voordeur is niet meer veilig, moet worden gestut en wordt niet meer gebruikt. Ik krijg tranen in mijn ogen als ik de onmacht van deze mensen zie. Ook hun claim is afgewezen. Wat moet je dan in godsnaam doen? Samen met de familie Tepper zijn er veel mensen in en buiten Oldambt met dezelfde problematiek. We moeten als politiek samen met de colleges optrekken om Economische zaken en den Haag op andere gedachten te brengen. Dat moet! (zie ander artikel in Oldambtster) We mogen al deze mensen niet alleen laten strijden!

 

Fractiewerk- Politiek gaat altijd over mensen! Juist omdat het over mensen gaat is het ook veelal zo leuk. Mocht u meer hierover willen weten of bij ons meepraten en meehelpen? We stomen op naar de gemeenteraadverkiezingen 2018 en kunnen uw hulp goed gebruiken. Op onze website www.partijvoorhetnoorden.nl kunt u onder het kopje ‘Wie zijn wij’ onze mailadressen vinden. Mail mij als u interesse hebt! U bent welkom om eens van gedachten te wisselen met mij.

 

Jurrie Nieboer

Partij voor het Noorden Oldambt

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?
Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakantieslopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haarbezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad. AgendaTot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zak…
 

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …