Terug naar Even bijpraten...

Onze inbreng tijdens de Begrotingsraad 2019 op maandag 12 november 2018

Gepubliceerd op:
Onze inbreng tijdens de Begrotingsraad 2019 op maandag 12 november 2018

 Een begroting die zich kenmerkt door forse bezuinigingen waardoor nieuw beleid tot een minimum beperkt blijft.

Grootste oorzaak van het tekort is de toenemende tekorten in de Jeugdzorg. De Partij voor het Noorden maakt zich daar grote zorgen over. Deels omdat we in Oldambt veel zogenaamde jongeren hebben met zware zorg, maar ook omdat het de begroting enorm negatief beïnvloedt. We zijn dan ook blij met de taskforce van het RIGG en de inzet vanuit eigen huis voor dit probleem. 

De speerpunten in de begroting voor 2019 kan de Partij voor het Noorden ondersteunen. Met name de preventie in de Jeugdzorg, de veiligheid voor blinden en slechtzienden op het Oldambtplein en preventie onder jongeren zijn voor onze partij belangrijke zaken. In deze begroting zijn weinig zaken opgenomen uit de zogenaamde wensenlijstjes. Het gaat meer om Wat moet er absoluut gebeuren! De herinrichting van wegen, de vervanging van beschoeiingen en materieel voor de buitendienst.

Wat mot dat mot. 

In 2019 is ruimte gevonden voor uitbreiding van de Stuwe. Dit is een belangrijke voorziening in Oldambt waar veel kinderen gebruik van maken. We moeten trots zijn om dit binnen onze gemeentegrenzen te hebben. 

De Partij voor het Noorden is content met het continueren van de inwonersinitiatieven. Hieruit komen mooie dingen voort. Toch lijkt het ons goed om hier een limiet aan te stellen wat geld betreft. Het kan niet zo zijn dat we na afloop pas de balans opmaken wat ons dit heeft gekost. 

In de begroting staat ook het voornemen om in gesprek te gaan met de ondernemers op het Marktplein waar het gaat om het drugs-en alcoholmisbruik. Samen met de preventie op de scholen een prima voornemen. Toch zien wij ook een sterkere rol weggelegd voor de handhaving. Laat wel duidelijk zijn dat de Partij voor het Noorden ook duidelijk een groot deel van verantwoordelijkheid bij de opvoeders wil neerleggen. 

In het hoofdstuk Ondernemersklimaat geeft u aan met de ondernemersverenigingen een nieuw convenant te willen sluiten over o.a. reclamebelasting.

Vraag: zijn in Winschoten beide ondernemersverenigingen nu gesprekspartner voor de gemeente en is dat niet moeilijk praten als ze het onderling over Sint Maarten al niet eens kunnen worden?

 

De Partij voor het Noorden kan het niet nalaten om ook hier nog even te noemen dat zij blij is met het initiatief van Jimmy’s om met name jongeren te interesseren voor politiek. Veel partijen noemden dit al in hun programma’s en wij kunnen niet wachten om daar handen en voeten aan te geven.

 

In 2019 blijkt of de aanleg van het glasvezelnetwerk via de aanbesteding v/d provincie op korte termijn plaatsvindt. PvhN wil niet eerst die uitkomsten afwachten en daarna alternatieven gaan zoeken! Het onderzoek naar alternatieven dient zo snel mogelijk gestart te worden zodat beide uitkomsten ongeveer gelijktijdig verwacht mogen worden waarna wij IN 2019 een keuze maken hoe wij in 2020 over supersnel internet gaan beschikken! Hoe staat de portefeuillehouder daar in?

 

Jurrie Nieboer fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion
Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerl…
 

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion
Januari 2020 De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldamb…