Terug naar Even bijpraten...

Onze inbreng tijdens de Begrotingsraad 2019 op maandag 12 november 2018

Gepubliceerd op:
Onze inbreng tijdens de Begrotingsraad 2019 op maandag 12 november 2018

 Een begroting die zich kenmerkt door forse bezuinigingen waardoor nieuw beleid tot een minimum beperkt blijft.

Grootste oorzaak van het tekort is de toenemende tekorten in de Jeugdzorg. De Partij voor het Noorden maakt zich daar grote zorgen over. Deels omdat we in Oldambt veel zogenaamde jongeren hebben met zware zorg, maar ook omdat het de begroting enorm negatief beïnvloedt. We zijn dan ook blij met de taskforce van het RIGG en de inzet vanuit eigen huis voor dit probleem. 

De speerpunten in de begroting voor 2019 kan de Partij voor het Noorden ondersteunen. Met name de preventie in de Jeugdzorg, de veiligheid voor blinden en slechtzienden op het Oldambtplein en preventie onder jongeren zijn voor onze partij belangrijke zaken. In deze begroting zijn weinig zaken opgenomen uit de zogenaamde wensenlijstjes. Het gaat meer om Wat moet er absoluut gebeuren! De herinrichting van wegen, de vervanging van beschoeiingen en materieel voor de buitendienst.

Wat mot dat mot. 

In 2019 is ruimte gevonden voor uitbreiding van de Stuwe. Dit is een belangrijke voorziening in Oldambt waar veel kinderen gebruik van maken. We moeten trots zijn om dit binnen onze gemeentegrenzen te hebben. 

De Partij voor het Noorden is content met het continueren van de inwonersinitiatieven. Hieruit komen mooie dingen voort. Toch lijkt het ons goed om hier een limiet aan te stellen wat geld betreft. Het kan niet zo zijn dat we na afloop pas de balans opmaken wat ons dit heeft gekost. 

In de begroting staat ook het voornemen om in gesprek te gaan met de ondernemers op het Marktplein waar het gaat om het drugs-en alcoholmisbruik. Samen met de preventie op de scholen een prima voornemen. Toch zien wij ook een sterkere rol weggelegd voor de handhaving. Laat wel duidelijk zijn dat de Partij voor het Noorden ook duidelijk een groot deel van verantwoordelijkheid bij de opvoeders wil neerleggen. 

In het hoofdstuk Ondernemersklimaat geeft u aan met de ondernemersverenigingen een nieuw convenant te willen sluiten over o.a. reclamebelasting.

Vraag: zijn in Winschoten beide ondernemersverenigingen nu gesprekspartner voor de gemeente en is dat niet moeilijk praten als ze het onderling over Sint Maarten al niet eens kunnen worden?

 

De Partij voor het Noorden kan het niet nalaten om ook hier nog even te noemen dat zij blij is met het initiatief van Jimmy’s om met name jongeren te interesseren voor politiek. Veel partijen noemden dit al in hun programma’s en wij kunnen niet wachten om daar handen en voeten aan te geven.

 

In 2019 blijkt of de aanleg van het glasvezelnetwerk via de aanbesteding v/d provincie op korte termijn plaatsvindt. PvhN wil niet eerst die uitkomsten afwachten en daarna alternatieven gaan zoeken! Het onderzoek naar alternatieven dient zo snel mogelijk gestart te worden zodat beide uitkomsten ongeveer gelijktijdig verwacht mogen worden waarna wij IN 2019 een keuze maken hoe wij in 2020 over supersnel internet gaan beschikken! Hoe staat de portefeuillehouder daar in?

 

Jurrie Nieboer fractievoorzitter Partij voor het Noorden Oldambt

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?
Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakantieslopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haarbezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad. AgendaTot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zak…
 

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …