Terug naar Even bijpraten...

Omdat politiek altijd over mensen gaat’

Gepubliceerd op:
Omdat politiek altijd over mensen gaat’

 Gemeentelijke publicaties

De fractie van de Partij voor het Noorden in Oldambt heeft vragen gesteld over publicaties van de gemeente Oldambt waar onze inwoners vroegtijdig bij moeten worden betrokken. aanleiding is de bouw van een biomassa installatie bij zwembad De Watertoren waarbij een aanwonende de hele vergunningaanvraag nooit voorbij heeft zien komen en daar eigenlijk bezwaar tegen had willen maken in verband met gezondheidsklachten.

Voor ons aanleiding om hierover vragen te stellen en te bezien of dit soort publicaties niet weer gewoon maandelijks in het Streekblad of de Oldambtster kunnen worden gepubliceerd. Wordt vervolgd.

 

Fietspad Dr. J.H. Hommesplein

Verder heeft onze fractie aan het college de vraag gesteld of het mogelijk is om het fietspad voor het Dollard College aan het Dr. J.H. Hommesplein door te trekken naar de Mr. D.U. Stikkerlaan. Nu komt het fietspad in de bocht uit op de weg. Vooral met grote groepen scholieren is dit een gevaarlijke situatie. Alle fietsers die richting Stikkerlaan moeten kunnen straks rechtdoor. Prima resultaat! 

 

Versterkingsoperatie Oldambt

De raad van Oldambt is bijgepraat over het plan van aanpak rond de versterkingsoperatie in Oldambt ten gevolge van schade door mijnbouw. Belangrijk is dat de communicatie richting de mensen, die op de lijst staan, duidelijk en helder is. Het hele proces rond schadeafhandeling is al wazig en onduidelijk genoeg. De Partij voor het Noorden in Oldambt was in elk geval positief over het plan van aanpak. Het gaat in Oldambt om 3 huizen met verhoogd risicoprofiel en 282 adressen met een licht risicoprofiel. Ook wordt er scherp gekeken naar de huizen die nu al in de stutten staan, wat de Partij voor het Noorden heel logisch lijkt. Ook kan de lijst altijd aangepast worden. Dit dossier blijven we vanzelfsprekend volgen de komende tijd.

 

Jurrie Nieboer (fractievoorzitter)

Partij voor het Noorden Oldambt

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion
Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerl…
 

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion
Januari 2020 De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldamb…