Terug naar Even bijpraten...

Omdat politiek altijd over mensen gaat’

Gepubliceerd op:
Omdat politiek altijd over mensen gaat’

 Gemeentelijke publicaties

De fractie van de Partij voor het Noorden in Oldambt heeft vragen gesteld over publicaties van de gemeente Oldambt waar onze inwoners vroegtijdig bij moeten worden betrokken. aanleiding is de bouw van een biomassa installatie bij zwembad De Watertoren waarbij een aanwonende de hele vergunningaanvraag nooit voorbij heeft zien komen en daar eigenlijk bezwaar tegen had willen maken in verband met gezondheidsklachten.

Voor ons aanleiding om hierover vragen te stellen en te bezien of dit soort publicaties niet weer gewoon maandelijks in het Streekblad of de Oldambtster kunnen worden gepubliceerd. Wordt vervolgd.

 

Fietspad Dr. J.H. Hommesplein

Verder heeft onze fractie aan het college de vraag gesteld of het mogelijk is om het fietspad voor het Dollard College aan het Dr. J.H. Hommesplein door te trekken naar de Mr. D.U. Stikkerlaan. Nu komt het fietspad in de bocht uit op de weg. Vooral met grote groepen scholieren is dit een gevaarlijke situatie. Alle fietsers die richting Stikkerlaan moeten kunnen straks rechtdoor. Prima resultaat! 

 

Versterkingsoperatie Oldambt

De raad van Oldambt is bijgepraat over het plan van aanpak rond de versterkingsoperatie in Oldambt ten gevolge van schade door mijnbouw. Belangrijk is dat de communicatie richting de mensen, die op de lijst staan, duidelijk en helder is. Het hele proces rond schadeafhandeling is al wazig en onduidelijk genoeg. De Partij voor het Noorden in Oldambt was in elk geval positief over het plan van aanpak. Het gaat in Oldambt om 3 huizen met verhoogd risicoprofiel en 282 adressen met een licht risicoprofiel. Ook wordt er scherp gekeken naar de huizen die nu al in de stutten staan, wat de Partij voor het Noorden heel logisch lijkt. Ook kan de lijst altijd aangepast worden. Dit dossier blijven we vanzelfsprekend volgen de komende tijd.

 

Jurrie Nieboer (fractievoorzitter)

Partij voor het Noorden Oldambt

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?
Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakantieslopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haarbezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad. AgendaTot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zak…
 

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …