Terug naar Even bijpraten...

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Gepubliceerd op:
Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakanties
lopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haar
bezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad.


Agenda
Tot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zaken op de
politieke agenda waar we ons mee bezig gaan houden. Het dossier
Zonnepark Finsterwolde zal nog een vervolg krijgen en laten we vooral de
begroting voor de komende jaren niet vergeten. De komende jaren moet
er flink worden omgebogen om het huishoudboekje sluitend te krijgen. De
concrete voorstellen liggen er nu en zullen ons allemaal raken. In de
Begrotingsraad van november moet de gemeenteraad hier een klap op
geven. Tot die tijd zal er nog veel over gediscussieerd moeten worden.


Lachgas
Collega-raadslid Mark Kalse vroeg in het reces nog aandacht voor het
steeds groter wordende probleem van de verkoop van lachgasballonnen
en de verkoop van alcohol aan minderjarigen.
De antwoorden op zijn vragen aan het college zijn inmiddels binnen. Het
college onderkent de problematiek volledig en gaat zo gauw de
mogelijkheden er zijn de APV aanpassen op de verkoop en overlast van
lachgasballonnen. De extra controle op verkoop van alcohol aan
minderjarigen is een wens van het college, maar zit vooral vast op een
capaciteit-probleem en de financiën die dit met zich mee brengt. Meer
blauw op straat is makkelijk gezegd, maar blijkbaar in de praktijk erg
moeilijk. Daar zal de Partij voor het Noorden in haar jaarlijks bezoek aan
de politie nog op terugkomen. Volgende maand meer over de
bezuinigingen en de te maken keuzes!
We gaan er weer met veel plezier tegenaan in dit nieuwe politieke jaar.


Jurrie Nieboer, fractievoorzitter

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …
 

‘omdat politiek altijd over mensen gaat’ STOP DE PERSEN!!!

‘omdat politiek altijd over mensen gaat’    STOP DE PERSEN!!!
Finsterwolde en de belofte Vlak voor het drukken van deze Oldambtster werd bekend dat het voorstel voorhet zonnepark Finsterwolde door een negatief advies op de Bibob procedure geendoorgang kon vinden. Precies op tijd kon ik de bijdrage van de Parti…