Terug naar Even bijpraten...

De Poort van Winschoten, Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018

Gepubliceerd op:
De Poort van Winschoten, Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018

 

De Poort van Winschoten

 

We stomen op naar het eind van het jaar. Als u deze Oldambtster leest dan duurt het nog ruim twee weken tot de Kerst. De raadsvergadering in september was een korte. Wel een belangrijk agendapunt was het voorstel om De Poort van Winschoten uit te werken. Het gebied naast het gemeentehuis zal indien het doorgaat enorm op de schop gaan. Onderdelen van dit plan zijn o.a. de afbraak van de voormalige bieb, het bouwen van een rij stadswoningen, afbraak van de voormalige supermarkt en ombouw van de HEMA tot winkel op de benedenverdieping en werkruimte voor ambtenaren op de bovenverdieping. De Langestraat zal dan vanaf de huidige HEMA een totaal andere aanblik krijgen. Het sentiment zit in dit plan vooral in de afbraak van de oude bieb. En de Partij voor het Noorden begrijpt dit. Maar om de oude bieb geschikt te maken als bv ruimte voor ambtenaren is een smak geld nodig. Daarbij lopen de schattingen op tot bijna 10 miljoen. Het gebouw is bouwtechnisch een zeer slecht gebouw. Veel ongelijke vloeren, geen ramen, dus geen lichtinval, absoluut niet energiezuinig en een heel slecht dak. Graag zien wij in de raad van december een uitgewerkt plan met een solide financiéle onderbouwing. We komen er op terug.

 

Verkiezingen gemeenteraad 21 maart 2018

 

Volgend jaar maart kunt u in Oldambt weer naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. De Partij voor het Noorden doet daar vanzelfsprekend weer aan mee. In de vorige Oldambtster hebt u kunnen lezen dat ik weer tot lijsttrekker ben gekozen. Daar ben ik heel erg trots op. Oldambt is een prachtige gemeente en dat moeten we in stand houden. Maar laat één ding duidelijk zijn, ik doe het niet alleen. We hebben een prachtige fractie, prima commissieleden en een leuke steunfractie. In 2009 zijn we in Oldambt met 6 mensen begonnen en nu is er een mooie lijst met maar liefst 13 kandidaten. Ik ben daar erg trots op, dat mag u gerust weten. De echte campagne moet vanzelfsprekend nog beginnen, maar ik heb er nu al zin in. Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 is al een heel eind op weg. We houden u op de hoogte.

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.

Partij voor het Noorden (PvhN) in de gemeente Oldambt wil weten hoeveel plekken er zijn waar bij het uitbreken van brand onvoldoende bluswater voorhanden is.
09-11-2019 PvhN-raadslid Mark Kalse wil dat weten naar aanleiding van een brand in Westerlee, waarbij donderdag een woning aan de Engelkenslaan totaal door vlammen werd verwoest.   Niet voldoende snel en adequaat optreden Volgens Kalse is he…
 

" Omdat politiek altijd over mensen gaat '

" Omdat  politiek altijd over mensen gaat '
 Coalitievorming  Op het moment van schrijven zijn we druk in onderhandeling met het CDA, D66 en CU over het vormen van een nieuwe coalitie. Ik kan er nog niet veel over zeggen, behalve dat we samen de wil hebben om er uit te komen. En nat…