Terug naar Even bijpraten...

Coalitiebreuk in Oldambt

Gepubliceerd op:
Coalitiebreuk in Oldambt

 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, VVD en de Partij voor het Noorden) stellen voor om slechts een beperkt deel van de Enexis-portefeuille te verkopen, een aantal maatregelen te nemen in het sociaal en ruimtelijk domein, een minimale lastenverhoging en opnieuw op de eigen gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Hiermee kan, met de kennis van nu, het begrotingstekort op korte en op langere termijn verantwoord worden opgelost en blijven naar onze mening juist de voorzieningen in het sociaal domein overeind.  

 
Combinatie tussen bezuinigen, inzet aandelengeld, en investeren in Jeugd en WMO
 
De SP zag enkel mogelijkheden in lastenverzwaring (Extra OZB en herinvoeren betaald parkeren) en wilde nagenoeg alle aandelen Enexis verkopen. De Partij voor het Noorden kan zich niet vinden in het totaal opgebruiken van onze reserves. Wij zijn dan ook van mening dat we dit niet kunnen maken voor de na ons volgende generaties en gemeentebesturen. We moeten een midden vinden tussen het gebruiken van een deel van ons gestaag slinkende reserve, bezuinigingen en blijvend investeren op WMO en Jeugd.
 
Samenwerking met SP
 
Deze patstelling leidt helaas tot de onvermijdelijke conclusie dat de SP haar deelname aan dit college beëindigt. De Partij voor het Noorden betreurt dit en wil dan ook benadrukken 6 jaar prima met de SP fractie en wethouder te hebben samengewerkt.
 
Besparing door investering in zorg
 
Op termijn verwachten de Partij voor het Noorden, PvdA en VVD met investering in preventie en de efficiëntere zorgprocessen te kunnen besparen op de hoge zorgkosten van de gemeente. 
Het verkopen van een deel van de Enexis aandelen hiervoor vinden de partijen in deze situatie verantwoord.
 
Wat wil de Partij voor het Noorden absoluut niet?
 
Doen we dit niet dan moeten we fors te bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals sport, groenonderhoud, cultuurclubs, wegen, armoedebeleid en ondersteuning van allerlei doelgroepen. Dit is evenals sluiting van zwembaden, begraafplaatsen en sportvelden voor de Partij voor het Noorden onbespreekbaar. De huidige voorstellen gaan ongetwijfeld pijn doen, maar wel een pijn die we zo goed mogelijk willen verdelen.
Ook wil de Partij voor het Noorden absoluut voorkomen dat we onder toezicht van de Provincie komen. Juist dan zal er veel meer wegbezuinigd moeten worden, de Partij voor het Noorden wil haar verantwoordelijkheid nemen tegen een minimale opoffering van voorzieningen.
 
Hoe nu verder?
 
De SP heeft 4 zetels in de Raad. De coalitie verliest hiermee haar meerderheid en zal naar aanleiding van de ontstane situatie gesprekken gaan voeren met alle overige partijen in de Raad. De Partij voor het Noorden sluit in de gesprekken geen enkele partij uit. Uitgangspunt moet zijn dat men bereid moet zijn om samen met de huidige coalitiepartijen de schouders er flink onder te zetten. We blijven vanzelfsprekend gaan voor een leefbaar Oldambt voor alle inwoners.
 
Jurrie Nieboer, fractievoorzitter 

Rare tijd met deze Corona Crisis

Rare tijd met deze Corona Crisis
Wat een rare tijd is het nu met  al het gedoe rond het Corona-virus. Veel mooie acties van noaberschap komen als paddenstoelen uit de grond in Oldambt. Mondkapjes maken, boodschappen halen, belronde doen bij ouderen en noem maar op.   …
 

Partij voor het Noorden op zoek naar nieuwe mensen

Partij voor het Noorden op zoek naar nieuwe mensen
Over precies 2 jaar zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt. De Partij voor het Noorden wil graag nu al op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die een rol willen spelen in de Oldambtster politiek. Dat kan een rol op de voorgrond zijn, …