Terug naar Even bijpraten...

3 raadszetels voor de Partij voor het Noorden. bedankt mensen.....

Gepubliceerd op:
3 raadszetels voor de Partij voor het Noorden. bedankt mensen.....

De stemmen zijn geteld, de zetels zijn weer ingenomen. De raad van Oldambt is weer geïnstalleerd. We kunnen er weer 4 jaar tegenaan. De Partij voor het Noorden wil u nogmaals bedanken voor uw stem op ons. We houden onze 3 zetels in de raad van Oldambt en dat stemt ons dik tevreden. Dat is een teken dat u onze inzet hebt gewaardeerd. We gaan er dan ook weer keihard tegenaan de komende 4 jaar. Woensdag 28 maart hebben we afscheid genomen van ons raadslid Eveline Oudhoff. Eveline blijft actief binnen de partij maar wil zich de komende jaren op andere zaken focussen. Hierbij wil ik Eveline hartelijk danken voor de fijne en hartelijke samenwerking in de raad de afgelopen 4 jaar. Dankjewel Eveline! 

Een dag later, donderdag 29 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor de Partij voor het Noorden zijn dat Kirsten Bos, Mark Kalse en Jurrie Nieboer. En deze 3 mensen hebben er zin aan. Daarnaast gaan we binnenkort ook onze commissieleden bekendmaken, die op 23 april worden geïnstalleerd. Daarover later meer. Ik kijk als lijsttrekker heel tevreden terug op onze campagne. We hebben met een prachtige ploeg mensen veel werk verzet. Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken. 

Op het moment dat ik dit schrijf ligt de eerste uitnodiging voor de coalitiebesprekingen in de bus en gaan we kijken of we er samen uitkomen. We gaan dan bespreken welke partijen samen het college gaan vormen, oftewel wie gaan de wethouders leveren. Dat is altijd weer een spannende periode. Ik hoop u daar volgende keer meer over te kunnen vertellen. De Partij voor het Noorden heeft nu de afgelopen 4 jaar mee bestuurd in Oldambt en wil, indien we daar voor de kans krijgen, de komende periode ook graag weer meedoen. Maar dat willen we alleen als we op basis van respect en vertrouwen met andere partijen kunnen samenwerken en ons kunnen vinden in het gezamenlijk programma. Alleen dan kun je samen werken aan een nog mooier Oldambt. Wordt vervolgd.

naschrift

Door het zeer plotselinge en onverwachte overlijden van "onze" Burgemeester Pieter Smit op 10 april 2018, zijn de gesprekken van de coalitie een week opgeschoven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie heel veel sterkte en kracht toe om dit enorme verlies een plaats te geven. De Burgemeester zal in onze gedachten altijd een bijzonder plaats hebben o.a. door zijn begaanheid met alle Oldambsters en het Oldambt.

 

Jurrie Nieboer

Partij voor het Noorden Oldambt

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion

 Partij voor het Noorden in gesprek met Connexxion
Eind 2019 maakte een oproep van de Partij voor het Noorden voorman Jurrie Nieboer op Facebook over klachten over de taxidiensten van Connexxion veel reacties los. Nieboer werd overstelpt met reacties met klachten over het taxivervoer voor zowel leerl…
 

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion

Voorspoedig Nieuwjaar en taxi-leed Connexxion
Januari 2020 De fractie Oldambt van de Partij voor het Noorden wenst iedereen een heel goed 2020 toe. Het jaar is weer begonnen en we zijn er weer klaar voor. In de raad van januari gaan we het gesprek aan over de overlast van vuurwerk. In de Oldamb…