Terug naar Even bijpraten...

3 raadszetels voor de Partij voor het Noorden. bedankt mensen.....

Gepubliceerd op:
3 raadszetels voor de Partij voor het Noorden. bedankt mensen.....

De stemmen zijn geteld, de zetels zijn weer ingenomen. De raad van Oldambt is weer geïnstalleerd. We kunnen er weer 4 jaar tegenaan. De Partij voor het Noorden wil u nogmaals bedanken voor uw stem op ons. We houden onze 3 zetels in de raad van Oldambt en dat stemt ons dik tevreden. Dat is een teken dat u onze inzet hebt gewaardeerd. We gaan er dan ook weer keihard tegenaan de komende 4 jaar. Woensdag 28 maart hebben we afscheid genomen van ons raadslid Eveline Oudhoff. Eveline blijft actief binnen de partij maar wil zich de komende jaren op andere zaken focussen. Hierbij wil ik Eveline hartelijk danken voor de fijne en hartelijke samenwerking in de raad de afgelopen 4 jaar. Dankjewel Eveline! 

Een dag later, donderdag 29 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor de Partij voor het Noorden zijn dat Kirsten Bos, Mark Kalse en Jurrie Nieboer. En deze 3 mensen hebben er zin aan. Daarnaast gaan we binnenkort ook onze commissieleden bekendmaken, die op 23 april worden geïnstalleerd. Daarover later meer. Ik kijk als lijsttrekker heel tevreden terug op onze campagne. We hebben met een prachtige ploeg mensen veel werk verzet. Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk danken. 

Op het moment dat ik dit schrijf ligt de eerste uitnodiging voor de coalitiebesprekingen in de bus en gaan we kijken of we er samen uitkomen. We gaan dan bespreken welke partijen samen het college gaan vormen, oftewel wie gaan de wethouders leveren. Dat is altijd weer een spannende periode. Ik hoop u daar volgende keer meer over te kunnen vertellen. De Partij voor het Noorden heeft nu de afgelopen 4 jaar mee bestuurd in Oldambt en wil, indien we daar voor de kans krijgen, de komende periode ook graag weer meedoen. Maar dat willen we alleen als we op basis van respect en vertrouwen met andere partijen kunnen samenwerken en ons kunnen vinden in het gezamenlijk programma. Alleen dan kun je samen werken aan een nog mooier Oldambt. Wordt vervolgd.

naschrift

Door het zeer plotselinge en onverwachte overlijden van "onze" Burgemeester Pieter Smit op 10 april 2018, zijn de gesprekken van de coalitie een week opgeschoven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie heel veel sterkte en kracht toe om dit enorme verlies een plaats te geven. De Burgemeester zal in onze gedachten altijd een bijzonder plaats hebben o.a. door zijn begaanheid met alle Oldambsters en het Oldambt.

 

Jurrie Nieboer

Partij voor het Noorden Oldambt

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?
Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakantieslopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haarbezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad. AgendaTot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zak…
 

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …