Terug naar Even bijpraten...

‘omdat politiek altijd over mensen gaat’ STOP DE PERSEN!!!

Gepubliceerd op:
‘omdat politiek altijd over mensen gaat’    STOP DE PERSEN!!!

Finsterwolde en de belofte


Vlak voor het drukken van deze Oldambtster werd bekend dat het voorstel voor
het zonnepark Finsterwolde door een negatief advies op de Bibob procedure geen
doorgang kon vinden. Precies op tijd kon ik de bijdrage van de Partij voor het
Noorden nog uit de Oldambtster halen. In deze bijdrage stond onze beslissing
om het raadsvoorstel voor een zonnepanelenveld in Finsterwolde NIET te
steunen. Niet omdat wij het niet met onze wethouder eens zijn dat de
energietransitie zeer belangrijk is, maar omdat simpelweg het draagvlak bij de
direct-aanwonenden ontbrak. En dat draagvlak, is altijd gezegd in dit dossier,
moest er zijn. Als partij moet je je dan aan je woord houden. Simpel zat.
Kadernota Zon en Wind
Het is nu zaak dat de raad voor eind 2019 een Kadernota Zon en Wind gaat
aannemen. Een nota waarin we samen met de verschillende
belangenorganisaties en inwoners gaan bepalen wat de kaders zijn om te komen
tot o.a. zonneparken. In die kaders moeten duidelijk ruimtelijke aspecten,
draagvlak en juridische aspecten vastliggen. Met deze nota in de hand kunnen
we dan initiatieven tegen de meetlat leggen. Daar is haast mee geboden, er
liggen aanvragen voor meerdere zonneparken. Tevens is de opgave enorm.
Vooral is het de Partij voor het Noorden er alles aan gelegen dat we niet vanuit
het Rijk opgelegd krijgen waar we windmolens MOETEN plaatsen. We zijn samen
zelf de baas in Oldambt, laten we het alstublieft samen regelen. In goed overleg
met elkaar.
Reces/vakantie
De politiek is vanaf half juli met reces en u gaat ongetwijfeld ook van uw
vakantie genieten. De Partij voor het Noorden zal ook in het reces altijd
bereikbaar zijn. Dat bent u van ons gewend en dat blijven we doen. Mailt u
daarom gerust. De Partij voor het Noorden wenst iedereen een hele fijne
vakantie toe.

Jurrie Nieboer (fractievoorzitter)
Partij voor het Noorden Oldambt

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?

Lachgas, wat kunnen we hier tegen doen?
Het reces is voorbij, we gaan er weer tegenaan. De vakantieslopen tegen het einde en iedereen hervat weer zijn of haarbezigheden. Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie hebt gehad. AgendaTot het eind van het jaar staan er nog een aantal grote zak…
 

Coalitiebreuk in Oldambt

Coalitiebreuk in Oldambt
 De SP is uit het Oldambtster college gestapt. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, …