Terug naar Algemene beschouwingen

De algemene beschouwingen 2011

Gepubliceerd op:
De algemene beschouwingen 2011

“De rode stoelen”.

Maandag 18 juli 2011

Partij voor het Noorden wil ook graag haar algemene beschouwingen met u allen delen. Dit jaar geven wij het een titel; “De rode stoelen”.
Allereerst wil ik graag het college en de ambtenaren complimenteren met de kadernota, de voorjaarsnota en de jaarrekening welke hier voor ons liggen. Ook wil ik het ambtenarenkorps in het algemeen een compliment geven voor het vele werk wat ze verstouwen na de herindeling.

Centraal voor het komend jaar zal de enorme bezuiniging van 4 miljoen zijn. Er zullen pijnlijke keuzes worden gemaakt, maar geen enkele partij mag voor die keuzes weglopen. We staan er nu eenmaal voor en zijn er ook voor gekozen deze keuzes te maken, of we nu willen of niet. En het houdt niet op bij 2012, we gaan nog zware jaren tegemoet, en daar moeten we op vooruitdenken.

Belangrijk is dat de gemeente uit moet stralen dat de dorpen net zo belangrijk zijn als de stad Winschoten. Natuurlijk is Winschoten de centrumstad, maar de dorpen mogen niet achterblijven. We zijn één grote gemeente Oldambt, de 2e gemeente van de provincie. En de inwoners van dorp en stad staan hierbij voorop als het aan de PvhN ligt.

4 miljoen moet worden bezuinigd in 2012, waarvan een half miljoen bestemd is voor zogenaamd nieuw beleid. PvhN zei het al in haar verkiezingsprogramma; het wordt tijd voor een dienstbaar en bescheiden gemeentebestuur. Een gemeentebestuur welke juist in deze financieel moeilijke tijden zich geen uitspattingen moet willen veroorloven. Ik begrijp best dat de huidige coalitie in de 4 jaar dat ze er zit moet laten zien wat ze waard is, maar dit kan best zonder grote prestigeprojecten als een cultuurhuis en nieuw gemeentehuis. College, u zult eerder worden afgerekend op uw zorgvuldigheid en u behoud van sociale voorzieningen, dan op uw prestigeprojecten waar de burger tot in lengte van dagen voor betaald. Vers in gedachten staat ons nog het verhaal van uw ambtenaar, tijdens de commissievergadering doorspekt met utopieën. Een goede presentatie is belangrijk, maar dit raakte kant noch wal. Lachwekkend in dit verhaal vinden wij de opmerking over de rode stoelen van de voormalige Klinker. Kijk ons toch eens zuinig zijn. Best college, dit theater geeft Winschoten niet de boost die het nodig is.

En dan is daar plots een meevaller van 4,8 miljoen door de verkoop van de aandelen van kerncentrale Borssele. Partijen die eerst nog twijfels hadden zijn plotseling om. Geen zorgen meer over de exploitatie, we hebben immers geld genoeg. Reken u echter niet direct rijk, maar kijk vooruit! Denk aan de toekomst. Geef het niet al 4x uit voor u het binnen hebt. We kunnen in Oldambt geen politiek voeren van miljoentje hier, miljoentje daar. Trouwens, ik zou ook maar eerst wachten totdat ik het binnen had.

We gaan in 2012 bezuinigen op essentiële zaken die flink pijn gaan doen als voorbeeld WMO, SWO, bibliotheken, steunstee’s, muziekschool, ouderenwerk, opbouwwerk, sport, verenigingen,culturele activiteiten, jeugd, vrijwilligerswerk en bestrijding armoede. Dit is een enorme afbraak.
Verder wordt er in uw voorstel stevig gekort op onderhoud aan wegen, groen en gebouwen.
Gelukkig staan er ook nog een aantal bezuinigingen in die zonder al te veel moeite kunnen worden geaccepteerd.


Maar de hamvraag is wat we als gemeente willen. Dit is nog maar het begin van vele jaren bezuinigen. Als gemeente moet je prioriteiten aangeven. Er staan ons nog forse tekorten te wachten, wat te denken van Synergon. Het eerstvolgende tekort staat alweer aangekondigd. Wat vinden we nu echt belangrijk. We kunnen door de plannen voor het cultuurhuis uit te stellen 1.5 miljoen per jaar gebruiken voor de echt belangrijke zaken zoals boven genoemd. En vind de PvhN cultuur niet belangrijk? Jawel! Wil de PvhN dan geen cultuurhuis? Jawel, heel graag zelfs. Maar niet nu! We kunnen ons dat niet permitteren.

Wij als politieke partij willen en kunnen niet uitleggen aan onze kiezers waarom we aan de ene kant hard snijden in armoedebestrijding, WMO, sport en tal van sociale zaken van levensbelang en aan de andere kant een cultuurhuis plaatsen waar we de komende jaren allen maar meer geld in gaan pompen. Verder is het korten op regulier onderhoud een verschuiving van problemen naar de toekomst, grote investeringen zullen nodig zijn om achterstallig onderhoud op te lossen. Bovendien is reeds nu in de straten te zien dat er een achterstand in onkruidbestrijding is opgelopen, niet een visitekaartje voor de koopstad Winschoten.
Partij voor het Noorden doet daar dan ook niet aan mee. Als dit het voorstel is waar we het mee moeten doen, grof bezuinigen aan de ene kant en aan de andere kant geld onnodig uitgeven, dan keurt de PvhN deze kadernota af.

Grote zorgen heeft de PvhN over Synergon, ons Mens-ontwikkelbedrijf waar de komende jaren niet alleen een omslag moet worden gemaakt, maar waar ook veel geld bij moet. We spreken wel ons vertrouwen uit in de aanpak van de directeur en zijn personeel, evenals in de afdeling Werk en Inkomen die nauw samenwerken. Maar het blijft een zorgenkindje. Maar wel een zorgenkindje waarbij we een verplichting hebben ten aanzien van het personeel.

Ik wil deze beschouwingen afsluiten met een aantal positieve zaken. PvhN is heel blij met het initiatief van D66 en breed gedragen door CU, VVD, PvhN en wethouder Brader  voor de integrale aanpak van minimabeleid, uitkeringen, participatie en re-integratie. Alles zorgvuldig op elkaar afstemmen en in elkaar laten overlopen. 
Mensen met een uitkering, die gezond zijn ,vragen zich in te zetten voor onze gemeenschap is helemaal niks mis mee. Niet als concurrentie voor bestaande banen, maar voor al dat werk wat nu tussen wal en schip valt. 
Inzet naar kunnen, noemt PvhN dat. We moeten af van het idee dat een uitkering geen verplichting naar de maatschappij toe oplevert.

Verder is de PvhN ook heel tevreden met de wijze waarop B en W tijdens de wijk- en dorpenrondes in gesprek gaat met de inwoners. De betrokkenheid komt daar van beide kanten goed naar voren en gezien de pijnlijke keuzes in de komende jaren vind de PvhN dit tevens de manier om deze keuzes uit te leggen. Mensen voelen zich dan ook betrokken.

Op het gebied van veiligheid is de PvhN blij met de invoering van burgernet. Veel mensen hebben zich al aangemeld, en nog belangrijker, enkele oproepen via Burgernet hebben al resultaat gehad. PvhN noemde veiligheid als één van de  3 speerpunten in haar verkiezingsprogramma. 

Ook verkeersveiligheid hoort bij het veiligheidsaspect in de visie van PvhN. De gemeente heeft een aantal knelpunten aangepakt en werkt nog steeds hard aan een aantal verkeersonveilige situaties, ik noem bv de Hoofdweg Midwolda, de kruising bij de Campus, de Hoofdweg Westerlee en Herinrichting van de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda. PvhN blijft aandacht vragen voor een duidelijk markering van voetgangersoversteekplaatsen en fietsoversteekplaatsen. Ik noem opnieuw Bovenburen Winschoten, bij de scholen.

Ook met het vervolgplan voor Blauwestad zijn wij zeer tevreden. Er gebeurt weer wat, zaken worden aangepakt, het havenkwartier komt er en de huizen komen er vanzelf. Daar is gewoon meer tijd voor nodig. Ook hiermee in verband wil ik graag de Noordelijke Vaarverbinding noemen. Deze verbinding zal een positieve bijdrage leveren aan de vaarrecreatie. Er moet geloof zijn in het project. Laat de vaarrecreatie hoogtij vieren op en om het meer.

Ook wordt er op het gemeentehuis druk gewerkt aan allerlei aspecten van dienstverlening, klantvriendelijkheid en doelmatigheid. PvhN kan dat enorm toejuichen. Een transparante gemeente als dienstverlener naar haar inwoners en bedrijven. Daar moeten we naar toe.

Tot slot, de Partij voor het Noorden wil hier absoluut geen negatief verhaal neerzetten, daarvoor gebeurt er ook veel positiefs in Oldambt. Maar we moeten bescheidenheid, dienstbaarheid en vertrouwen uitstralen. Inwoners moeten trots zijn op hun gemeente. Inwoners moeten vooral weer vertrouwen krijgen in de politieke partijen. Wij zijn hun stem.

Jurrie Nieboer

Fractievoorzitter Partij voor het Noorden

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "