Terug naar Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2016

Gepubliceerd op:
Algemene beschouwingen 2016

 

Normaliter beginnen we de AB altijd met het bedanken van de ambtenaren en het college voor alle onderliggende stukken bij de AB, maar dat heeft dit jaar geen zin. Er ligt geen

Kadernota onder. Toch past volgens ons een compliment voor het ambtelijk apparaat voor de inzet van het afgelopen politiek jaar.

Deze beschouwingen zullen wat ons betreft in het teken staan van een korte terugblik en een vooruitblik naar 2017-2018.

 De huidige coalitie zit nu twee jaar en we hebben nog twee jaar te gaan tot de verkiezingen in 2018. Kijkend naar het coalitieprogramma ‘Samen sterk, sociaal aan het werk voor Oldambt’, kunnen we concluderen dat er al veel is gerealiseerd de afgelopen twee jaar, veel in gang is gezet en er nog wat zaken te doen zijn. Met de wethouders vd Aker, Broekhuizen, Swagerman, Boon en burgemeester Smit heeft dit gemeentebestuur de afgelopen twee jaar laten zien een stabiel en sociaal gemeentebestuur te vormen. Stabiliteit en rust is ook waar de gemeente en haar inwoners het meeste bij gebaat zijn. Landelijk gezien wordt er al zoveel over de schutting gegooid door onze regering waar gemeenten zich maar mee moeten redden. Zware taken als bijvoorbeeld de decentralisaties. De coalitie kenmerkt zich ons inziens door een goede samenwerking, vaak ook met de overige partijen in de raad.

Het draait op lokaal niveau ook steeds vaker om de poppetjes dan om de partijen. Het heeft op gemeentelijk niveau nagenoeg weinig meer te maken met de politieke partijen maar met de mensen erachter. Goed samenwerken heeft alles te doen met vertrouwen. Vertrouwen in je partners. Vertrouwen in de mensen. De afgelopen jaren zijn er een aantal zaken prima in gang gezet of gecontinueerd.

Ik noem de decentralisaties, het in stand houden van het huidige niveau minimabeleid, iedereen de zorg blijven geven die hij of zij nodig heeft, de vernieuwing van de binnenstad, het daaraan verbonden vrij parkeren, de afvalscheiding, de financiële huishouding van degemeente die op orde is, de aanpak rond Synergon, de ontwikkeling van het havengebied in Winschoten, Duits taalonderwijs op basisscholen, de brede school in Scheemda, goed bibliotheekwerk, lezen is immers belangrijk, een blijvende inzet op drugs en drankverslaving onder jeugd, aanpak huiselijk geweld en natuurlijk de takendiscussie die naadloos zal moeten aansluiten op het dorps en wijkgericht werken. Ook wil ik burgemeester Smit complimenteren met zijn tomeloze inzet voor alles wat te maken heeft met de aardgaswinning en de daaruit voortkomende ellende. Daarnaast past er ook een compliment aan onze eigen inwoners voor de genereuze opvang van vluchtelingen in de noodopvang bij Beerta/Blauwestad. Wat willen wij als partij nog graag zien in de komende jaren?

Een uitgewerkte visie op sport en de sportaccommodaties. We moeten samen nadenken over de toekomst van de sportclubs, samen MET de clubs. Willen we tussen nu en 5 jaar een omnipark realiseren voor meerdere sportverenigingen? Het ontwikkelen van zonnepanelenparken in onze gemeente, er is een initiatief, maar het komt nog niet echt van de grond. Duurzaamheid moet een grote rol blijven, zoniet een nog grotere rol gaan spelen in onze gemeente. De PvhN is er dan ook zeer content mee dat onze motie voor een duurzaamheidfonds door alle partijen is ondersteund. Een ruimere inzet van boa’s voor hele gemeente is volgens de Partij voor het Noorden heel belangrijk. Kijken of deze mensen ook iets kunnen betekenen in de handhaving. We weten allemaal dat op gebied van verkeersveiligheid het handhaven geen prioriteit is van de politie. Ook kunnen boa’s nog meer ingezet worden op o.a. de koopavond en de zaterdag in het koopcentrum.

Het realiseren van snel internet in zowel gemeente als provincie is volgens de Partij voor het Noorden van hoog economisch belang voor ons leefgebied. Sectoren als landbouw en zorg, maar ook talloze andere bedrijven zitten hier om te springen. Sterker nog, hun toekomst hangt er van af. Deze ontwikkeling en realisering gaat voor de Partij voor het Noorden dan ook allemaal veel te langzaam. Stichting Oldambt Verbindt is al vanaf 2011 bezig met de realisatie. Onlangs sprak de gedeputeerde Brouns de magische bezwering uit “Heel Groningen beschikt voor het eind van 2018 over snel internet”, maar wanneer gaat die nodige spade daarvoor nu werkelijk ook de grond in? Tot slot nog een tweetal zaken waar we snelheid mee moeten maken, de realisatie van het ondernemersloket moet voltooid worden (Sinds vrijdag 17 juni digitaal in de lucht)  en de dierenwelzijnnota moet er ook snel komen.

Kortom, we kunnen de komende jaren nog wel even vooruit.

Dank u voorzitter.

 

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020
Voorzitter, We bespreken vanavond de laatste begroting die de gemeenteraad in deze samenstelling voor de verkiezingen zal bespreken en hopelijk zal vaststellen.Daarmee beseffen wij ons ook dat we door onze besluitvorming alvast een belangrijk kader …
 

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "