Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen 2019
" We worden door het Rijk in een hoek gedreven, maar zolang er in de provincie geen duidelijke eenheid is vanuit de verschillende bestuurslagen richting DenHaag blijven we de pineut "
 

Algemene beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen 2018
   
 

Algemene Beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen 2017
  ‘aans as aans’   De titel van deze Algemene Beschouwingen zegt het al, het is ‘aans as aans’. Het complete verhaal hier geschreven, het verhaal in een luchtigere vorm in Het Streekblad en op 19 juni een kor…
 

Algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 2016
  Normaliter beginnen we de AB altijd met het bedanken van de ambtenaren en het college voor alle onderliggende stukken bij de AB, maar dat heeft dit jaar geen zin. Er ligt geen Kadernota onder. Toch past volgens ons een compliment voor het am…
 

Algemene beschouwingen 2015

Algemene beschouwingen 2015
 De Partij voor het Noorden wil ook dit jaar graag haar Algemene Beschouwingen met u delen. Dit jaar met als titel: Wat kunnen wij voor U doen, en wat doen we zelf? Meneer de Voorzitter, (MdV) Allereerst een welgemeend compliment aan de wetho…
 

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014
"Samen kunnen we meer! " Allereerst wil ik meer dan ooit de opstellers van de begroting 2015 complimenteren met het tot stand komen van dit stuk. Binnen 2 maanden is dit tot stand gekomen, waarvoor ons enorm respect!Voor ons ligt de begroting 2…
 

De algemene beschouwingen 2013

De algemene beschouwingen 2013
Dank u voorzitter, ook Partij voor het Noorden wil graag haar Algemene Beschouwingen met u delen. Dit jaar hebben wij dit als titel gegeven: “ Behoud vooral de menselijke maat”. Mdv, voor ons ligt de begroting 2014, evenals de besluitvo…
 

Algemene beschouwingen 2012

Algemene beschouwingen 2012
 " nu prioriteiten stellen"   Dank u wel meneer de voorzitter, Ik wil ook dit jaar beginnen met een compliment richting het college en het ambtenarenkorps voor het vele werk wat hier vandaag voor ons ligt.Deze Algemene Beschouwingen, met…
 

De algemene beschouwingen 2011

De algemene beschouwingen 2011
“De rode stoelen”. Maandag 18 juli 2011 Partij voor het Noorden wil ook graag haar algemene beschouwingen met u allen delen. Dit jaar geven wij het een titel; “De rode stoelen”.Allereerst wil ik graag het college en de ambte…
 

De algemene beschouwingen 2010

De algemene beschouwingen 2010
Dank u wel meneer de voorzitter, Partij voor het Noorden Oldambt wil ook graag haar visie geven op de perspectiefnota 2011 zoals die voor ons ligt.Allereerst willen wij onze complimenten overbrengen naar het ambtenarenkorps die er voor hebben gezorg…