Aardgas en het Noorden

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!

Herwin het vertrouwen van de Groningers, begin met een schone lei!
SodM Onlangs kregen een aantal partijen het verhaal uitgelegd over het zogenaamde Hazard and Risk Assessment model, de methode om te bepalen welke panden in de provincie in aanmerking komen voor de versterkingsoperatie. Het gaat expliciet om het versterken van panden die schade ondervinden van de gaswinning. De heer Kockelkoren (SodM), lichtte het HRA toe. Dat uitleggen was duidelijk; het HRA wor…
 

PvhN luidt de NOODKLOK

PvhN luidt de NOODKLOK
 
 

'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!

'Stapel' mijnbouw in Groningen mogelijk zeer gevaarlijk!
Zoutwinning, aardgaswinning en mogelijke opslag van CO2 in lege gasvelden zijn mijnbouwactiviteiten in Groningen. Daarnaast zijn er ook nog lege zoutcavernes (lege zoutkoepels) waarvan alles en nog wat in kan worden opgeslagen. Er zijn een paar overeenkomsten tussen genoemde mijnbouwactiviteiten: De rijksoverheid wordt er schatrijk van, de activiteiten nemen behoorlijke risico's mee en de regio ve…
 

Juridisch verzet lijkt te werken

Juridisch verzet lijkt te werken
Vandaag heeft de Raad van State voor de tweede keer Minister Kamp in het ongelijk gesteld inzake de aardgaswinning in Groningen. De gaswinning moet verder terug en bij Loppersum mag voorlopig nog steeds niet naar aardgas worden geboord. Dit is in lijn met de oproep die de Partij voor het Noorden in februari 2013 deed om juridische procesures te starten tegen Minister Kamp en de NAM. Helaas lijkt h…
 

Waarin de Partij voor het Noorden zich onderscheidt ten aanzien van de aardgaswinning in Groningen

Waarin de Partij voor het Noorden zich onderscheidt ten aanzien van de aardgaswinning in Groningen
 Al sinds onze oprichting in 2002 hebben wij geëist dat het Noorden een aandeel in de aardgasbaten van het Rijk dient te krijgen. De toegezegde € 1,2 miljard compensatie, waarvan ruim 90% bedoeld is om directe schade te herstellen van de aardgaswinning, hebben wij als volstrekt ontoereikend bestempeld. Vorig jaar hebben wij onze eis geconcretiseerd:  1% van de totale baten tot…
 

Verslag van de Hoorzitting van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer inzake de gaswinning op 28 januari 2015

Verslag van de Hoorzitting van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer inzake de gaswinning op 28 januari 2015
De hoorzitting was goed georganiseerd en duurde bijna de hele dag. We kunnen daarmee niet zeggen dat de Tweede Kamer er zich met een Jantje van Leiden heeft afgemaakt.
 

Waar blijven de landelijke partijen?

Waar blijven de landelijke partijen?
Ook de stad Groningen is nu geraakt door een aardbeving. Op dinsdagmiddag 30 september kwam de klap om 13.42 uur met een kracht van 2.8 op de schaal van rigter. De reactie van Minister Kamp was in ieder geval voorspelbaar. Wen er maar aan, it's a fact of life. Wennen zullen aardbevingen in Groningen nooit. En zeker niet als 100% zeker is dat de veroorzaker Shell (de NAM) is. Sh…
 

Reactie PvhN op het gaswinningsbesluit

Reactie PvhN op het gaswinningsbesluit
  De Partij voor het Noorden heeft met verbazing kennisgenomen van het gaswinningsbesluit van Minister Kamp. Duidelijk is dat de ernstvan de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen nog steeds nietdoorgedrongen is in Den Haag. Minister Kamp heeft opnieuw laten zien datveiligheid van de Groninger bevolking en bescherming van huizen, dijken,bedrijven en monumenten nauwelijks een rolt speelt…
 

Zwart-Witboek Gaswinning Groningen

Zwart-Witboek Gaswinning Groningen
Het Zwart-Witboek bevat een overzicht van de betekenis die de aardgaswinning voor het Noorden van het land en in het bijzonder voor de provincie Groningen tot nu toe gehad heeft. Vervolgens wordt ingegaan op de maatregelen die wenselijk zijn om de onbalans tussen de lusten en de lasten van de aardgaswinning voor aan de ene kant het Noorden en aan de andere kant het Rijk te herstellen.  
 

Gasleaks

Gasleaks
door Jan Lambers De druk van en door de aardbevingen voor Groningen loopt op Nu de druk onder Groningens bodem toeneemt en wij ineens rekening moeten houden met een kans op verwoestende aardbevingen, tot 6 op de Schaal van Richter, neemt ook de politieke druk op de landspolitiek toe om er wat tegen te doen.Waar komt dat bericht trouwens vandaan, dat de aardbevingen nu ineens tot die kracht zouden …