Terug naar Blog van Jan Lambers

Referendum afscheiding Noord-Nederland !

Gepubliceerd op:
Referendum afscheiding Noord-Nederland !

In de Volkskrant van 1 november houdt Ana van Es , correspondent van de VK voor Noord-Nederland, haar zwanenzang. Dit gebeurde in een vier pagina overzicht onder de kop van “Afscheid van het Noorden”. Het is geen vrolijk afscheid van Ana. Zij noemt het Noorden een “Land van verloren hoop”. Zij ziet zowel Groningen, Drenthe als Friesland de laatste jaren afdrijven van de rest van het land. Verder nemen we nog een kop waar van: Kloof met de Randstad niet meer te dichten. Dat liegt er allemaal niet om in de ogen van Ana.

 

In de Volkskrant van 1 november houdt Ana van Es , correspondent van de VK voor Noord-Nederland, haar zwanenzang. Dit gebeurde in een vier pagina overzicht onder de kop van “Afscheid van het Noorden”. Het is geen vrolijk afscheid van Ana. Zij noemt het Noorden een “Land van verloren hoop”. Zij ziet zowel Groningen, Drenthe als Friesland de laatste jaren afdrijven van de rest van het land. Verder nemen we nog een kop waar van: "Kloof met de Randstad niet meer te dichten". Dat liegt er allemaal niet om in de ogen van Ana.

 

Het verhaal zelf is een toelichting hierop. De wanhoop leeft volgens haar of het Noorden ooit nog op gelijke voet zal komen met de rest van het land. Volgens de Volkskrant correspondent dreigen beide delen van het land elkaar op te geven en geven beide elkaar daarvan de schuld. De Haagse overheid zou steeds openlijker niet meer geloven in een toekomst voor het Noorden. Zo wordt de voormalige directeur van het CPB , Coen Teulings, aangehaald, die in mei 2012 in Leeuwarden zou hebben gezegd dat het voor Friesland geen zin heeft om te proberen de concurrentie met de Randstad aan te gaan. Ook in het Noorden zou het vertrouwen steeds meer ondermijnd worden dat het tij hier ooit nog ten goede zou kunnen keren, wat het gevoel voedt dat Noord-Nederland als domste jongetje van de klas en een tweederangs landsdeel, ondergeschikt is aan de rest van Nederland.

Verder lijken de vooroordelen jegens elkaar, van de Randstad ten opzichte van het Noorden en omgekeerd, niet meer te slechten. Vervolgens wijst van Es op de reactie van noordelijke politici, die van Den Haag een zak met geld eisen, wat in hun ogen alle problemen zou oplossen.

Evaluerend, je kunt dit grote verhaal in een van de kwaliteitsdagbladen van Nederland op twee manieren verwerken. Je kunt doen alsof die Ana van Es de zaken wel erg overdrijft en dat ze ter gelegenheid van haar eigen afscheid de boel hier eens flink wil opjutten, maar dat er helemaal niet zo veel aan de hand is. Maar je kunt ook van mening zijn dat deze correspondent een goede antenne heeft voor wat er zowel in Den Haag als in het Noorden leeft en dat ze op grond daarvan een goede analyse heeft opgemaakt van de huidige toestand.

 

Referendum

Ik ben geneigd naar de laatste uitleg en vind hierin aanleiding om dan maar eens het heikele punt aan te roeren, waar nog vrijwel niemand het over gehad heeft en de noordelijke politici al helemaal niet.

Dat punt is dat we de discussie hier in het Noorden maar eens aan moeten vangen of het voor ons landsdeel niet beter is om ons los te maken van het koninkrijk Nederland. Afscheiding dus.

De Volkskrant heeft een voorzet gedaan. Ik wil de bal er, na lang overwegen, dan wel intrappen. Oké, als het dan zo duidelijk is dat het Noorden en de rest van het land niets meer met elkaar hebben, laten wij dan als goede vrienden uit elkaar gaan. Kortom, leg de Noordelijke bevolking in een referendum dan maar de vraag voor of zij voor een Alleingang van Noord-Nederland in Europees verband zijn.

Niets is zo fnuikend voor de mentaliteit van een bevolking als het voortdurend de hand ophouden in Den Haag, waar dan vervolgens meewarig en afhoudend op gereageerd wordt. Als we nog iets van trots in onze body bezitten, dan zouden we toch niets meer met dat andere deel van Nederland te maken moeten willen hebben? Als wij ons zouden afscheiden, net zoals dat in Schotland een maand geleden bijna gebeurd is – het ging alleen niet door omdat de Schotten bang zijn gemaakt voor de economische gevolgen- dan zou het zogenaamde “slechtste jongetjes van de klas” denk ik heel anders uit de bus komen. Het onafhankelijk worden en niet meer de hand ophouden in Den Haag zal namelijk een groot elan in het Noorden los kunnen maken.

Met dat aardgas in onze bodem, maar zeker niet met dat aardgas alleen, kunnen wij voor onszelf een heel wat betere toekomst scheppen dan wanneer wij aan de Haagse leiband blijven lopen en alleen het afvalputje van het land mogen zijn.

Het is al eerder genoemd. We hebben hier een van de beste universiteiten van Europa, van de wereld zelfs, we bezitten een prima zeehaven en we beschikken over goede verbindingen met buurland Duitsland, de belangrijkste EU-lidstaat. En we hebben ruimte, vrijheid van lucht. Ook op het gebied van de snelst groeien bedrijfstak, het toerisme, hebben wij in potentie zeker zo veel te bieden als de Randstad.

Kortom, Noord-Nederland heeft een minstens zo groot economisch potentieel als Luxemburg, dat tot nu toe de rijkste lidstaat van de EU is. Het losscheuren van de Haagse moederborst is dan ook heus geen onverantwoord risico, waaraan de noordelijke bevolking blootgesteld wordt. Dat durf ik als econoom te stellen.

Het zou daarom goed zijn als we dit punt tot mede-inzet van de statenverkiezingen in maart 2015 zouden weten te maken. Het zou de opkomst ongetwijfeld flink stimuleren.

einde

 

Jan Lambers

 

Welke partijen zijn de stem van Groningen waard ?

Welke partijen zijn de stem van Groningen waard ?
De Partij voor het Noorden heeft aan de hand van de standpunten van de landelijke partijen met betrekking tot de gaswinning en de daarmee samenhangende problemen en met betrekking tot het Noorden in  het algemeen een beoordeling opgemaakt welke partijen de stem van de Groninger en van allen die met Groningen solidair willen zijn waard zijn.    
 

Basisinkomen voor Oost-Groningers?

Basisinkomen voor Oost-Groningers?
De Zwitserse bevolking heeft in het referendum over een in te voeren basisinkomen met grote meerderheid tegen gestemd.Een begrijpelijke reactie , want de noodzaak van een basisinkomen is nog allerminst aanwezig.Een basisinkomen voor iedereen is pas te overwegen als er een zo groot structureel tekort aan werkgelegenheid is dat de koopkracht van de bevolking er onder gaat lijden en de mogelijkheden …