Persberichten

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht

Extra miljoenen voor inhuur extern personeel bij provincie Groningen valt slecht
 De provincie Groningen heeft vorig jaar meer geld besteed aan het inhuren van extern personeel dan verwacht. Er werd geen 2,2 maar 6,2 miljoen euro aan uitgegeven.
 

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt

PvhN: zicht op zoutwinning ontbreekt
Groningen/Veendam De Partij voor het Noorden (PvhN) stelt opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten over de zoutwinning door Nedmag. Door: Gerdt van Hofslot De partij doet dat omdat Nedmag een vergunning aanvraagt voor een nieuw winningsplan. Dit voorjaar vroeg de partij ook al opheldering over de risico’s van activiteiten van de zoutwinner bij Gedeputeerde Staten. Dat was kort voordat er e…
 

Opinie: 'College heeft niets geleerd van gasdossier'

Opinie: 'College heeft niets geleerd van gasdossier'
Door Leendert van der Laan en Dries Zwart. Met de Regionale Energie Strategie wordt Groningen opnieuw verkocht aan Den Haag. Over de verdeling van lusten en lasten van wind- en zonneparken bestaat geen enkele duidelijkheid. Vier verantwoordelijke gedeputeerden van landelijke partijen, en nog steeds is Groningen niet beter geworden van zestig jaar aardgaswinning. Inclusief indexeringen heeft de r…
 

Opinie: Nu gaan denken over onze toekomst!

Opinie: Nu gaan denken over onze toekomst!
Door: Dries Zwart en Leendert van der Laan, Statenfractie Partij voor het Noorden. Groningen is mooi. Dat weten wij in Groningen iets langer en onze landgenoten steeds een beetje meer getuige de groei van het toerisme in 2019. Met 2750 kilometer bewegwijzerde wandelpaden zijn we in Groningen top in Nederland. Helaas, voor veel mensen houdt Nederland op boven Zwolle en zij lopen hierdoor een …
 

Partij voor het Noorden wil niet mee met werkbezoek naar Brussel vanwege het coronavirus.

Partij voor het Noorden wil niet mee met werkbezoek naar Brussel vanwege het coronavirus.
De fractie van de Partij voor het Noorden heeft besloten om niet mee te gaan naar het werkbezoek van onder andere Groninger Statenleden naar Brussel op 19 en 20 maart aanstaande vanwege het coronavirus. Doel van het werkbezoek is een bezoek aan het Europarlement in Brussel, maar dit parlement blijkt de komende weken afgesloten voor bezoek zoals onlangs is gemeld in het artikel in het Dagblad van h…
 

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’

Partij voor het Noorden: ‘Duitse terughoudendheid bij investeren in spoorwegen is zorgelijk’
 De fractie van de Partij voor het Noorden in de provinciale Staten van Groningen heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over prioritering van het spoor richting Duitsland (Wunderline).
 

Lekkages van pekel en diesel: experts wijzen op risico's zoutwinning in Veendam

Lekkages van pekel en diesel: experts wijzen op risico's zoutwinning in Veendam
 De fractie van de Partij voor het Noorden in de Provinciale Staten heeft 12 schriftelijke vragen gesteld aan het College omtrent het risico op diesellekkage en drinkwater in bodemlagen naar aanleiding van de aanvraag van het nieuwe winningsplan van Nedmag. De Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over de veiligheid van het zoutwinningsgebied voor de bewoners en de drinkwater voorzieninge…
 

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren

Partij voor het Noorden stelt schriftelijke vragen over beantwoording vragen Minister Ollongren
 De Partij voor het Noorden is ontevreden over de beantwoording van de vragen van Minister van Binnenlandse zaken, Minister Ollongren, inzake de voorgenomen herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Heeft de Provincie Groningen indirect de beantwoording van de vragen verzorgd voor de minister? Gedeputeerde Patrick Brouns verschuilt zich achter zijn ambtenaren, die alleen op j…
 

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen

schriftelijke vragen Warmtestad Groningen
De Partij voor het Noorden heeft met grote zorgen kennis genomen van een adviesbrief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan Minister Kamp over het aardwarmteproject van de stad Groningen. Enkele zinsneden zijn zeer verontrustend: 'Bij Warmtestad is het besef van risico's onvoldoende'. 'Door gebrek aan expertise worden risico's stelselmatig onderschat door Warmtestad'. SodM is zeer verontru…
 

LNG terminal Eemshaven onzeker door komst windmolens?

LNG terminal Eemshaven onzeker door komst windmolens?
De Eemshaven krijgt zes nieuwe windmolens. Deze krijgen een tiphoogte van 212 meter hoog. Onder andere op de strekdammen waar de boten binnenvaren komen twee nieuwe windmolens. Ook op het Vopak-terrein komen twee nieuwe windmolens. Twee andere windmolens staan gepland voor het terrein waar de LNG-terminal (Liquid Natural Gas) zou komen. De gemeente Eemsmond moet voor de plaatsing van de windm…
 

Geen deelname in Midden-Groningen

Geen deelname in Midden-Groningen
 Het bestuur van PvHN heeft definitief besloten niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, in november 2017, van de nieuw te vormen gemeente  Midden- Groningen. Voorwaarde voor deelname was dat er een lijst kon worden samengesteld met daarop voldoende enthousiaste mensen. Na de oproep in de diverse media waren er onvoldoende aanmeldingen om met een goede en verantwoorde lijst te …
 

Partij voor het Noorden overweegt deelname verkiezingen in nieuwe gemeente Midden Groningen

Partij voor het Noorden overweegt deelname verkiezingen in nieuwe gemeente Midden Groningen
 Het bestuur van de PvHN heeft besloten om te onderzoeken of deelname, van de PvHN, in de nieuw te vormen gemeente Midden Groningen haalbaar is. Door middel van een advertentie in HS krant worden kandidaten opgeroepen een motivatiebrief te schrijven. De PvHN is op dit moment politiek actief in Provinciale Staten en in de gemeente Oldambt waar de partij tevens collegepartij is.  Door de…
 

Aardgasfonds in regeerakkoord

Aardgasfonds in regeerakkoord
  De Partij voor het Noorden doet een pleidooi bij de landelijke partijen die aan de formatiegesprekken meedoen om een aardgasfonds in te stellen. Dit aardgasfonds moet los staan van de landelijke reguliere begroting. De politieke partijen die kans maken om deel te nemen aan een nieuwe regering zijn geinformeerd door de Partij voor het Noorden. 50% van dit aardgasfonds moet worden besteed a…
 

Meer duidelijkheid over stichting revolverend fonds Groningen

Meer duidelijkheid over stichting revolverend fonds Groningen
De Partij voor het Noorden heeft kennisgenomen van de start van het revolverend fonds Groningen. Op 17 februari 2017 is de stichting revolverend fonds Groningen van start gegaan en kunnen inwoners, organisaties en bedrijven leningen aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. Er is een bestuur geinstalleerd dat de komende jaren uitvoering gaat geven aan het fonds. …
 

EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!

EU subsidies voor snel internet voor het oprapen!
De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de trage ontwikkelingen van de uitrol van breedband internet in Groningen. Een belangrijk onderdeel van de uitrol van breedband internet is natuurlijk de financiering. De Poolse regio Wielkopolska heeft in 2016 een belangrijke Europese breedband award ontvangen, nadat 3,5 miljoen inwoners betaalbare breedband internet werd aangeboden. Door middel…
 

Partij voor het Noorden zegt vertrouwen op in Hans Alders

Partij voor het Noorden zegt vertrouwen op in Hans Alders
De Partij voor het Noorden heeft het vertrouwen in Nationaal coördinator Groningen (NCG) Hans Alders opgezegd. De Provinciale inbreng op het Meerjarenprogramma van Hans Alders is minimaal geweest. Daarnaast laat het Meerjarenprogramma keer op keer vertragingen zien en afspraken die niet worden nagekomen. Druppel die de emmer heeft doen overlopen zijn berichten dat de firma Witteveen + Bos 15…
 

Provincie laat RTV Noord in de steek!

Provincie laat RTV Noord in de steek!
De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de brief van het College betreffende RTV Noord. Het College is niet voornemens financiële steun toe te zeggen aan RTV Noord. RTV Noord die een hele belangrijke rol speelt voor Groningen voor wat betreft nieuws, cultuur en taal maar ook als noodzender. Ook moesten wij deze week kennis nemen van het verdwijnen van de Groningse streektaalfuncti…
 

Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!

Stikstof lek in zoutkoepel Heiligerlee draagt niet bij aan vertrouwen!
In maart 2016 is er een incident geweest in de stikstofopslag in Heiligerlee. Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft daar melding van gemaakt. Er is een lek ontstaan in de lege zoutholte waarin stikstof wordt opgeslagen voor de verwerking van o.a. Russisch aardgas. Na overleg tussen Staatstoezicht op de Mijnen en de Gasunie is besloten om de druk laag te houden om een nieuwe ontsnapping van stik…
 

SODM in Groningen vestigen

SODM in Groningen vestigen
Staatstoezicht op de Mijnen breidt uit in Den Haag van 60 naar 90 mensen. De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van de uitbreiding van Staatstoezicht op de mijnen van 60 medewerkers naar 90 medewerkers. De toezichthouder wil daarmee het vertrouwen van burgers in het toezicht op onder meer de aardgaswinning verbeteren.De Partij voor het Noorden vindt dat SODM dan nog steeds te dich…
 

Arriva wijzigt dienstregeling Bad Nieuweschans zonder overleg

Arriva wijzigt dienstregeling Bad Nieuweschans zonder overleg
Een gewijzigde dienstregeling van vervoersmaatschappij Arriva heeft geleid tot veel onrust in de gemeenschap van Bad Nieuweschans. Er zijn enkele treinritten vanuit het grensdorp richting Winschoten geschrapt. Het gaat met name om ochtendritten van 06.45 uur en 07.45 uur die zijn verdwenen uit de dienstregeling. Afgezien van forenzen die hier last van hebben, is het met name schooljeugd, die nu la…