9. Economie en Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

 Economie en Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

Voldoende economische activiteit is de sleutel om tal van problemen in Oost Groningen op te kunnen lossen en zeker ook in de gemeente Oldambt. Eén van de speerpunten van de Partij voor het Noorden is dat er een evenwichtig opgebouwd banenspectrum komt. Daarmee bedoelen we dat er voor ieder opleidingsniveau werk is. Een gezond vestigingsklimaat is nodig voor economische activiteit. De gemeentelijke organisatie en het bestuur kunnen daaraan bijdragen door een uitnodigende, dienstbare, creatieve en inventieve opstelling in samenspraak met het bedrijfsleven.

De Partij voor het Noorden wil een gemeente die samen met ondernemers de randvoorwaarden creëert voor het succesvol ondernemen in Oldambt.

Dat begint met een goed vestigingsklimaat: goed kunnen wonen met een aantrekkelijk cultuur- en uitgaansaanbod. Niet alleen in Winschoten bestaat ruimte voor startende ondernemers (zogenaamde Start-Ups) maar zeker ook in de diverse dorpen. Juist zij hebben ruimte nodig, een soort van broedplaats; die ruimte hoeft de gemeente niet zelf te realiseren, maar ze kan deze wel mogelijk maken.

Ondernemers en gemeente: Samen denken in kansen en niet in grenzen.

Oldambt moet zich niet enkel regionaal of nationaal maar als grensgemeente vooral ook internationaal slim zien te positioneren. Dat kan door als regionale overheden samen te initiëren en op te trekken, ongeacht landsgrenzen; de EDR (Eems Dollard Regio) is hier een mooi voorbeeld van, net als de banenmarkten.

De gemeente moet zorgen voor een optimaal vestigingsklimaat voor internationale, innovatieve ondernemers en bedrijven.

Snel internet in ons gebied wil de Partij voor het Noorden afdwingen. Snel internet is essentieel om dit gebied economisch te ontwikkelen.

Aan de bereikbaarheid van Oldambt kan nog veel gesleuteld worden; zo kent Winschoten de Blauwe Roos als zeer hinderlijk verkeersknelpunt in de bereikbaarheid via de A7 en daardoor tevens als ernstige rem in de economische ontwikkeling. Het Blauwe Roos debacle moet op kort termijn door de Provincie worden aangepakt.

Ook blijft de Partij voor het Noorden voorstander van een snelle en goede treinverbinding met Duitsland en Groningen.

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat!