8. Een veilig Oldambt, in alle opzichten!

8.1 Verkeersveiligheid

Sinds de Partij voor het Noorden Oldambt in 2009 in de raad zit hebben wij ons ingezet voor veiligheid. De verkeersveiligheid is nog steeds een heikel onderwerp in onze mooie gemeente. Feit is dat er te hard gereden wordt en dat dit een ergernis is. Helaas kan er niet op elke straat of weg verkeerscontrole staan. De politie heeft steeds minder tijd om hierop te controleren. 

Daarom pleit de Partij voor het Noorden voor een proef om Boa’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) toe te staan snelheidcontroles uit te voeren.

De Partij voor het Noorden is van mening dat met spoed het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoers Plan (GVVP) moet worden geactualiseerd, dit in samenwerking met de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de dorps-en wijkvertegenwoordigingen.

8.2 Veiligheid rond mijnbouwschade

Veel inwoners van Oldambt hebben schade door mijnbouwactiviteiten. Dat varieert van een paar honderd euro tot zelfs enkele honderdduizendenden euro’s. Behalve financieel doet dat ook op sociaal vlak veel met mensen. Het heeft een enorme invloed op de levens van deze mensen.

De Partij voor het Noorden wil dan ook expliciet in haar programma aandacht vragen voor de schade die veroorzaakt wordt door de mijnbouw.

De NAM (Noordelijke Aardolie Maatschappij) is onverbiddelijk en wees ook in onze gemeente honderden gevallen van schade af. Oldambt moet worden erkend als bevingsgebied. Nu gaat ook in de nieuwste plannen het geld weer naar 12 andere gemeenten, maar niet naar Oldambt. Maar behalve het ruimhartig vergoeden van ontstane schade willen we vooral dat onze inwoners met sociale en gezondheidsproblemen door mijnbouwschade ondersteuning krijgen van de gemeente in de vorm van begeleiding. Dat is de reden waarom we hiervoor in de Algemene Beschouwingen voor 2018 al hebben gepleit en dat er nu onderzoek naar wordt gedaan. Misschien kunnen we dit ook samen met andere gemeenten oppakken.

 

8.3 Sociale en maatschappelijke veiligheid

De Partij voor het Noorden pleit ervoor dat we met zijn allen veilig en met een veilig gevoel in deze gemeente kunnen wonen.Te denken valt bijvoorbeeld aan veiligheid in het uitgaanscentrum (alcohol en drugsproblematiek) of voldoende slimme verlichting op straat. Maar ook het gebruik van bijvoorbeeld BuurtWhatsApp willen we faciliteren. De gemeente moet blijven hameren op ‘meer blauw op straat’. De politiezorg, en daarmee de veiligheid in onze gehele provincie is de laatste jaren uitgekleed uit oogpunt van bezuiniging. Dat kan niet langer.

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat!