6. Ouderen en prettig leven

Gelukkig hebben veel “Oldambsters” geen ondersteuning van de gemeente nodig. Zij die dat wel nodig hebben kunnen op onze steun en hulp blijven rekenen. Het ruimhartige Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) beleid wil de Partij voor het Noorden, zolang dat binnen de financiële kaders past, blijven uitvoeren. Het realiseren van zogenaamde Wmo-woningen zal ook de komende 4 jaren door blijven gaan.

Waar we de komende vier jaar mee aan de slag willen is de wens van veel ouderen om op een ‘andere’ manier te kunnen gaan wonen. Denk hierbij aan wonen in een woongemeenschap (Botanicahof, Sterrenborg etcetera ). De belangstelling voor wonen in een woongemeenschap neemt toe, terwijl het aanbod nog niet is toegenomen.

Daarom gaan we ons maximaal inspannen om meer van dergelijke woonvormen te realiseren. Ook buiten de kern Winschoten.

Het streven is om in de komende periode het “generatiewonen”, alle leeftijdsgroepen samen in een woonvorm, te helpen realiseren. Samenwerking met woningcorporaties, particuliere investeerders en gemeente moet leiden tot dergelijke vormen van wonen.

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat!