3. Bestuur, Dienstverlening/Zorg en Financiën.

 

3.1          Bestuur

Van het gemeentebestuur verwachten wij een dienstbare houding naar de inwoners van Oldambt. De afstand moet minimaal zijn. Aanspreekbare wethouders die gemakkelijk te bereiken zijn. Een gemeentebestuur met een duidelijke visie op Oost Groningen. Samen met de andere Oost-Groninger gemeenten willen we de grote uitdagingen in ons gebied aanpakken. Werkgelegenheid, onderwijs, algemene ontwikkeling en gezondheid zijn daarvan voorbeelden.

De Partij voor het Noorden wil dat Oldambt zich gaat profileren als ‘experimenteer-gemeente’. We moeten koploper worden door vernieuwende experimenten toe te staan met bijvoorbeeld basisinkomen, werken naast de bijstand, wonen (tiny-houses), welstandsvrij bouwen, onderwijs, milieu, energie, midden- en kleinbedrijf (MKB) en tal van andere zaken.

Meer buiten de gebaande paden denken dus.

 

3.2          Dienstverlening

De gemeente is er voor de inwoners! Daarom willen we dat de gemeente voor iedereen goed bereikbaar is. Wij vinden dat dat nog beter kan. De gemeentelijke website moet gemakkelijker te gebruiken zijn. Daar schort nog veel aan. De dienstverlening is de laatste jaren beter geworden, maar kan nog beter.

Inwonersinitiatieven zijn belangrijk. Vooral ook omdat de gemeente immers niet alles meer kan doen. De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente Oldambt zich blijft inspannen om goede initiatieven te ondersteunen. Dat kan alleen door goed samen te werken.

 

3.3          Financiën

De begroting van de gemeente moet op orde zijn. Het Rijk schuift meer zaken op het bordje van de gemeenten. Dat heeft grote financiele gevolgen waardoor er vaak minder geld vrij te besteden blijft. Dat betekent slimmer met geld omgaan.

De Partij voor het Noorden wil daarom marktpartijen verleiden te investeren in maatschappelijke doelen. Samen kunnen we meer! Ook is de Partij voor het Noorden voorstander om een Rekenkamer onderzoeken te laten doen naar specifieke dossiers.


 Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat!