2. Wat heeft de Partij voor het Noorden de afgelopen 4 jaar in Oldambt o.a gerealiseerd en waar is aandacht voor gevraagd.

 

 •              Een prima sociaal pakket voor oud en jong. Oldambt kan daar trots op zijn.
 •              Duurzaamheidslening voor aanpassing in en om eigen huis gerealiseerd
 •              Ontwikkeling Historische haven Winschoten en Renselkade volop in gang
 •              Duits taalonderwijs op basisscholen in Oldambt gerealiseerd
 •              Oproep aan gemeente om commerciëler opereren t.a.v. verkoop bedrijventerreinen
 •              Volop aandacht voor slechte afwikkeling van schade door mijnbouw
 •              Aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid in allerlei aspecten
 •              Aandacht gevraagd voor het beter leesbaar maken van de gemeentelijke website
 •              Het weren van langparkeerders in centrum Winschoten
 •              Eindelijk veilige overgang en ruimte voor fietsers bij Campus
 •              Constante focus houden op noodzaak snel internet
 •              Aandacht gevraagd voor onbewaakte spoorwegovergangen
 •              Aanhoudend pleiten voor aanpak harddrugsproblematiek in het uitgaansgebied

 

 

Partij voor het Noorden

Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat