Wat vindt de Partij voor het Noorden Oldambt van de Regionale Energiestrategie Groningen?

Op grond van het landelijk klimaatakkoord uit 2019 dienen 30 regio’s in Nederland in
2030 jaarlijks gezamenlijk 35 terra wattuur (TWh) aan elektriciteit te produceren. Ook de
regio Groningen heeft deze uitdaging! Even voor uw beeld: 1 TWh staat gelijk aan 1.100
tot 1.500 hectare zonneparken of bijvoorbeeld 50-65 hoge windturbines. Het landelijk
opwekken van 35 TWh zal dus het één en ander betekenen voor het Nederlandse
landschap zoals wij dat kennen.


Concept RES: Waarom hebben wij voor gestemd


In 2020 heeft de regio Groningen een concept RES opgesteld. De regio Groningen wordt
gevormd door onze provincie, 10 gemeenten en 2 waterschappen. In dit concept heeft de
regio Groningen voorgesteld om 5,7 TWh voor haar rekening te nemen. Dat lijkt veel,
maar dit getal, of deze waarde, is berekend aan de hand van reeds bestaande projecten,
of projecten die al zijn gepland en ambities die door de raad zijn vastgesteld. Kortom, om
die 5,7 TWh te produceren hoeft er niets extra’s te worden gerealiseerd of bedacht.
De concept RES is niet aangenomen in de gemeenteraad, maar onze partij heeft voor het
concept voorstel gestemd. Dat is, omdat in de RES staat aangegeven dat de 5,7 TWh is
gebaseerd op projecten, plannen en ambities die al in uitvoering zijn of al vaststaan.
Daarbij hebben wij goed gekeken naar wat de RES zou betekenen voor Oldambt. In
Oldambt is de lokale ambitie momenteel vastgesteld op 100 hectare zonne-energie,
daarbij heeft de raad eerder aangegeven geen grote windmolens te willen. Deze, door de
raad bepaalde ambitie, is voor Oldambt leidend. De RES, zoals voorgesteld, kan daar
niets aan wijzigen. Later dit jaar zal deze ambitie verder worden uitgewerkt in het
programma Zon en Wind.
Daarbij willen wij voorkomen dat er landelijk zal worden ingegrepen. Want, op grond van
de zogenaamde Rijkscoordinatieregeling kan vanuit Den-Haag voor ons worden bepaald
waar wind- en zonneparken worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het
windmolenpark langs de N33. Beter zelf regie waar iets komt, dan het voor ons laten
bepalen!
Ook is er simpelweg een noodzaak, want ook wij staan voor een duurzaam klimaat en
toekomst voor de volgende generatie!
Oldambt dient zienswijzen in naar aanleiding van motie PvhN
Wij willen geen zonneparken in achtertuinen of hoge windmolens op niet wenselijke
plekken maar we willen ook een duurzaam klimaat en voordeel bij het plaatsen van
duurzame energiebronnen. Daarom hebben wij een motie ingediend die door de raad is
aangenomen. Met deze motie is aan het college opdracht gegeven om een zienswijze in
te dienen en te sturen op afspraken over financiële participatie van inwoners en bedrijven
en werkgelegenheid! In de nieuwe RES Groningen zijn deze opmerkingen nu wel
verwerkt voor de gehele regio! Helaas niet volledig zoals wij dat hadden gezien, dat komt
door wettelijke beperkingen.
Als partij blijven wij actief dit dossier volgen, waarbij we opkomen voor uw en ons
gezamenlijk belang!


Kirsten Bos-Perdok, fractievoorzitter Partij voor het Noorden

Raadsvragen Partij voor het Noorden over de eikenprocessierups


26-04-2021

Al sinds enkele jaren is het ieder voorjaar in het nieuws, de overlast van de eikenprocessierups.
De rups is van april tot halverwege juli actief, rond juni beginnen ze overlast te veroorzaken omdat ze
dan brandhaardjes gaan afschieten en deze door de wind worden verspreid.
Deze brandharen zorgen voor jeuk, bultjes en oogklachten, maar kunnen bij inademen zelfs
levensbedreigend zijn.


Was het eerst nog een probleem wat enkel in het zuiden des lands voorkwam, nu is het een landelijk
probleem geworden.


Ook in de gemeente Oldambt zijn er vorig jaar op enkele plekken nesten van de eikenprocessierups
geconstateerd.
Wij hebben in de gemeente in verschillende woonwijken en parken te maken met een concentratie
van de eikenboom, dat is ideaal voor de processierups en dus een bron van zorg.
Om de overlast te voorkomen en te zorgen dat de rups zich niet verder verspreid in onze gemeente
kunnen er preventieve maatregelen worden getroffen, door bijvoorbeeld te zorgen dat er zoveel
mogelijk natuurlijke vijanden aanwezig zijn.


Natuurlijk vijanden van de rups zijn bijvoorbeeld mezen, met name koolmezen lusten graag de rups.
En vleermuizen lusten graag de vlinders die voortkomen uit de eikenprocessierups.
Het is van belang, denken wij als Partij voor het Noorden, om vooral preventief te werken, dus er
voor zorgen dat er geen nesten met rupsen kunnen ontstaan.
Voorkomen dat er overlast ontstaat en bovendien ook geen dure bestrijdingsbedrijven in te moeten
zetten.
Dat betekent dat de gemeente moet gaan nadenken over beleid: hoe gaan we als gemeente zorgen
dat er zo weinig mogelijk overlast is voor onze inwoners?
En daarom heeft de Partij voor het Noorden hierover schriftelijke raadsvragen gesteld.


Tevens heeft de Partij voor het Noorden vragen gesteld over het kappen van volwassen bomen.
Volwassen bomen dragen veel bij aan CO2 uitstoot en zijn dus erg waardevol voor bijdrage aan
stikstofprobleem en klimaat.
Bovendien bepalen volwassen bomen het aanzicht van een straat/wijk en zijn ze belangrijk voor
verkoeling in de zomer, wat in de steeds warmere zomers belangrijk is voor de leefbaarheid van een
wijk/straat.
Voordat jonge net aangeplante bomen weer dezelfde waarde hebben duurt decennia.
De Partij voor het Noorden wil daarom ook graag weten of er geen andere mogelijkheden zijn om te
voorkomen dat volwassen bomen worden geveld, en of er ook naar andere mogelijkheden worden
gekeken.

 

Janet de Wal

fractie Partij voor het Noorden Oldambt

EEN BRUG TUSSEN VERKIEZINGEN

 25-03-2021

Inmiddels zijn de Tweede Kamer verkiezingen weer achter de rug, zijn de gewonnen zetels gevierd dan wel de verloren betreurd. Een nieuwe coalitie is in de maak en de ministerposten worden uit onderhandeld. Voor wie de 17e maart gezocht had naar de lijst van de Partij voor het Noorden; sorry! U zult nog een klein jaartje moeten wachten om ons uw stem toe te kunnen vertrouwen: op 16 maart 2022 zijn weer de volgende verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.

 

Ondertussen is de zomertijd ook weer ingegaan! Dat betekend dat het eindelijk weer voorjaar is en we weer kunnen gaan genieten van het prachtige weer en heerlijk oplopende temperaturen. Tenminste daar gaan we maar weer van uit. En er is zoveel moois om van te genieten in ons prachtige Oldambt, helemaal met onze nieuwste publiekstrekker; de Pieter Smit brug. Fietsend of wandelend brengt deze je in een mum van tijd van hartje Winschoten naar Blauwestad en vice versa natuurlijk. Ook betekend het voor onze schoolgaande jeugd een enorme tijdwinst, die ze dan graag weer als extra aan hun studie willen besteden, ahummmm

Bijzonder is ook de speciale aandacht welke bij de aanleg van de brug is geschonken aan de jachtgebieden voor de vleermuizen en diverse broedmogelijkheden in de speciale kasten en zandwal. Spijtig is dat er geen mogelijkheid voor een stromend watertje was; dat had vast en zeker ook die prachtige en bijzondere ijsvogel extra kansen geboden.

Maar vliegend, wandelend, fietsend of er gewoon via de snelweg er onder door rijdend; Oldambt heeft weer iets extra’s en zeer speciaals op de kaart mogen zetten hiermee. Heeft u hem ook al eens in het donker bewonderd trouwens?

Eigenlijk vliegt de tijd; nog maar een jaar tot alweer de volgende verkiezingen! En toch hebben we veel kunnen bereiken; extra steun op sociaal gebied, speciale fondsen voor financieel zwakkeren,  voor jongeren die een eigen woning willen kopen of voor inwoners die willen verduurzamen. Extra veiligheid, met onder andere speciale aandacht voor de Witte Vlekken problematiek binnen onze gemeente; het zal je huis maar zijn waar de brandweer zonder water komt te staan tijdens het blussen. Aanpak van lachgas misbruik, de schrik van iedere ouder; een zoon of dochter die er blijvend letsel aan over houd. Maar ook de overlast die het veroorzaakt voor mens en milieu.

Zo maar even een kleine greep uit de vele facetten van gemeentelijke politiek waar we ons als Partij voor het Noorden recent flink mee bezig hebben gehouden, het voortouw hebben genomen of collegiale initiatieven hebben kunnen ondersteunen. Natuurlijk hebben we ook hele moeilijke en zware keuzes te maken, enorm en gedwongen moeten bezuinigen, maar we zijn er nooit voor weggelopen. Het is te makkelijk om de schuld bij anderen te leggen, om na te wijzen of weg te lopen voor de verantwoordelijkheid. Voor de Partij voor het Noorden is en blijft het een uitdaging om in gezamenlijkheid te streven naar oplossingen en besluiten uit te kunnen leggen; ook dat is politiek.

Wilt u ook in die verantwoordelijkheid delen, durft die uitdaging te zien en is uw interesse gewekt; neem eens contact met ons op en voel u welkom.

 

Mark Kalse

Raadslid Partij voor het Noorden

Omnisportpark, RES en meer...........

Het reces is afgelopen en de 1e vergadering van september heeft een overvolle agenda. Even 2 onderwerpen uitgelicht.


Omnisportparken


Het college stelt aan de raad voor om de startnotitie om te komen tot één  of meerdere omnisportparken te realiseren in Oldambt. Dat moeten we
doen om de sport, wat heel belangrijk is, toekomstbestendig te maken, maar ook om de afgesproken bezuiniging hierop waar te maken. Volgens
de Partij voor het Noorden kan dit alleen maar als je de sportverenigingen hierin volledig meeneemt en betrekt. Iedereen moet zijn inbreng hebben.
Met de startnotitie kunnen we aan de slag. Dit gaat een lang proces worden waar nu de 1 e stap in is gezet.


RES (Regionale Energie Strategie)


Ook op de agenda het voorstel van de Regionale Energie Strategie. De inbreng in RES van Oldambt van 100 Ha is de door de raad in 2017
vastgestelde hoeveelheid en volgens de Partij voor het Noorden ook haalbaar. Onze zorg is echter dat wij een ambitie van 5,7 TeraWattuur
voor de gehele provincie vrij hoog vinden. Immers 30 landelijke regio’s moeten gezamenlijk 35 TeraWattuur op het kleed brengen in 2030.
Gemiddeld zou je dan ook als regio kunnen volstaan met een lager bod, waarom dan ook zo’n hoge ambitie vanuit Groningen. Onze provinciale
afdeling zit daar bovenop.
Ook de brief vanuit Dorpsbelangen Westerlee en ondersteund door Wijkplatform Parkwijk/ Kloostervallei, waarin staat dat er nagenoeg geen
werknemers uit de regio betrokken zijn, alsmede het punt dat het in zijn geheel nog niet duidelijk is in hoeverre ontwikkelaars verplicht kunnen
worden om omwonenden mee te laten profiteren van de parken/molens is een terechte zorg.
Parken en molens kun je alleen draagvlak voor krijgen als de eigen inwoners ‘echt’ meeprofiteren. Dat moet geregeld worden.
Daarnaast spreekt de Partij voor het Noorden de zorg uit dat naast het RES akkoord het Rijk nog steeds onder de crisis en herstelwerk zonder
instemming van gemeenten ons landschap vol kan zetten met windmolens. Dat draagt niet bij aan draagvlak. Dat moet anders.

2022, de verkiezingen


In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer. In Oldambt is veel te kiezen. De Partij voor het Noorden is nu al bezig om nieuwe
mensen een kans te geven om zich in te werken en straks een plek op de lijst te krijgen. Hebt u interesse en wilt u meer weten? Geheel vrijblijvend
staat de koffie (of thee) klaar bij ons. Stuur even een mail naar Oldambt@partijvoorhetnoorden.nl en we nemen contact met u op.

Partij voor het Noorden Oldambt
Jurrie Nieboer
Kirsten Bos
Mark Kalse
Janet de Wal
John Walters

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2018

Historische haven

In de pers