De klimaatcrisis en ‘Zon en Wind’

11-11-2021

Het is herfst en van de herfst verwachten we stormachtig weer. Bij die verwachting sluit
het weerbeeld zich inmiddels goed bij aan, maar hoe lang blijft onze verwachting van het
weerbeeld dat we kennen van een seizoen als de zomer of herfst kloppen? De
overstromingen in Limburg dit jaar en het leed dat daarmee gepaard ging staan ons allen
nog vers in het geheugen. Het klimaat verandert sneller dan we zouden willen als gevolg
van de klimaatcrisis.


Bij het schrijven van dit artikel is de klimaattop in Glasgow gaande waarop wereldleiders
met elkaar spreken over de noodzaak om de temperatuurstijging niet verder te laten
oplopen tot 1,5 graad Celsius. Wanneer de temperatuur verder stijgt dan die anderhalve
graad, dan is dat volgens klimaatexperts rampzalig voor mens en dier. Dezelfde
klimaatexperts geven aan dat als we nu niet ingrijpen dat de temperatuur daadwerkelijk
door zal stijgen naar ruim boven de 2 graden Celsius.


Ook in Nederland lijken steeds meer mensen doordrongen van de noodzaak.
Tienduizenden mensen liepen op 6 november mee met de klimaatmars en steeds meer
mensen gaan over tot het verduurzamen van hun woning door bijvoorbeeld het plaatsen
van zonnepanelen.


Ook in Oldambt wordt nagedacht over het plaatsen van zonnepanelen maar dan in de
bredere zin van het woord. Het programma ‘zon en wind’ is door het college ter
bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad en doet veel stof opwaaien. Dan blijkt
direct hoe lastig het onderwerp eigenlijk is. We zien met z’n allen de noodzaak in om iets
te doen aan het klimaat, maar we willen tegelijkertijd geen overlast van grote
windmolens en zonneparken mogen de weidsheid van ons mooie Groninger landschap
niet verstoren.

 

De angst voor het plaatsen van windmolens is groot. De Partij voor het Noorden is ook
tegen het plaatsen van grote windmolens op land. Wel zijn wij voor het plaatsen van
zonneparken maar dan wel op de juiste plek. Zo zijn we bijvoorbeeld blij dat het
zonnepark bij Finsterwolde niet is gerealiseerd en dat wij vanuit onze partij hebben
kunnen bijdragen aan het juridisch tegenhouden van dit park.
De inspraakronde heeft ons doen realiseren dat de slogan van de Partij voor het Noorden
Oldambt klopt: Politiek gaat áltijd over mensen.


Tijdens de inspraakronde in de gemeenteraad kwamen er namelijk veel inwoners de
gemeenteraad toespreken. Sommige inwoners willen zelf ontwikkelen en voelen zich nu
langs de zijlijn staan omdat het gebied waarin ze een zonnepark willen ontwikkelen niet
als geschikt is aangewezen in het programmaplan. Andere inwoners waarschuwen voor
het verloren gaan van mooie gebieden als bijvoorbeeld de Dollardpolders en het
personeel van het OZG pleit voor het behoud van het OZG door het toestaan van een
groot zonnepark. Vanuit de Partij voor het Noorden Oldambt zijn wij dankbaar dat alle
insprekers de moeite hebben genomen om de raad toe te spreken. Wij gaan graag nog
een tweede keer met ze in gesprek tijdens de tweede beeldvormede avond eind

november en zullen al hun woorden wegen. Want we willen goed zorgen voor ons klimaat
en onze inwoners!

Jurrie Nieboer lijsttrekker en kandidaat wethouder in 2022

Jurrie Nieboer gaat in maart 2022 de lijst voor de gemeenteraads - verkiezingen voor de Partij voor het Noorden aanvoeren als lijsttrekker. Nieboer is sinds februari 2021 wethouder voor de Partij voor het Noorden in Oldambt en wil dit graag voortzetten in 2022. 

Fractie

De Partij voor het Noorden is sinds 2010 vertegenwoordigd in de Raad van Oldambt. Eerst met 1 zetel en in 2014 en 2018 met 3 zetels.

Vanaf 2014 maakt de Oldambtster partij ook deel uit van de coalitie. 

Verkiezingen

Nieboer heeft zin in de verkiezingen. ‘ Mensen kunnen zich dan weer uitspreken over de afgelopen 4 jaar en de komende 4 jaar, Oldambt zat de afgelopen 4 jaar in financieel zwaar weer, maar omdat een aantal partijen de nek hebben uitgestoken in Oldambt gloort er  licht aan het eind van de tunnel’, aldus Nieboer. ‘Dat waren soms zware keuzes’, er is nog veel te doen in zowel stad als dorpen’, daar willen we verder mee. 

Lijst en programma

De Partij voor het Noorden komt voor de verkiezingen met een sterke lijst met zowel vertrouwde namen als een aantal nieuwe mensen. Nieboer is trots op zijn club mensen en is blij dat ook 4 nieuwe mensen de weg naar de Oldambtster partij hebben gevonden. ‘Een mooie mengeling Oldambtsters uit zowel de dorpen als uit Winschoten’, aldus Nieboer.

In het najaar wordt de exacte lijst van kandidaten bekend en ziet het programma het levenslicht.

 

Op 16 maart 2022 kunnen mensen voor de gemeenteraadsverkiezingen naar de stembus.

 

Met vriendelijke groet, 

            de fractie Oldambt,

Even voorstellen, Anneke Suurling Fractieondersteuner

19 oktober 2021

Nadat ik gevraagd ben om als fractieondersteuner aan de slag te gaan werd mij ook gevraagd of ik mij voor wilde stellen, zodat de inwoners van Oldambt weten wie ik ben. Met veel enthousiasme beantwoordde ik deze vraag met ja, met als gevolg dat ik nu puffend en zwetend achter mijn laptop zit en moet bedenken wat ik dan wel over mijzelf kwijt wil.

Mijn naam is Anneke Suurling ik ben 52 jaar en woon in Scheemda. In mijn werkzaam leven houd ik mij bezig met het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.

Ik ben een persoon die altijd ergens iets van vindt en een sterke eigen mening heeft. Vanuit dat karaktereigenschap heb ik zitting genomen in de Ondernemingsraad bij de organisatie waar ik werk. Ik heb dit werk altijd met veel plezier gedaan, maar na al mijn zittingstermijnen uitgezeten te hebben moest ik stoppen.

Hierna miste ik vervolgens een podium waar ik mijn zegje en ideeën kwijt kon, en juist op dat moment kwam er een bericht op Facebook voorbij, waarbij de “Partij voor het Noorden Oldambt” een oproep deed om nieuwe leden te werven. 

Dit lezend vroeg ik mij af of de gemeentepolitiek mijn leegte kon opvullen, zo ja, bij welke partij moest ik mij dan aansluiten?

Daarop een afspreek gemaakt met de toenmalige fractievoorzitter (nu wethouder) Jurrie Nieboer. Zijn verhaal sprak mij dusdanig aan, dat ik meteen aansloot bij de eerstvolgende “digitale” vergadering. 

Ondertussen zijn we ruim een jaar verder, en heb ik als nieuw lid van de Partij voor het Noorden de cursus “politiek actief” gevolgd en heb ik menig “digitale” maar gelukkig ook fysieke vergaderingen bijgewoond. In dat jaar heb ik een fijn stel mensen ontmoet die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeentepolitiek op diverse manieren.

Daarnaast heb ik menig nieuwe inzichten opgedaan, ambtelijke jargon is geen “Jip en Janneke” taal, de media is niet altijd objectief, vaak zit er een verhaal achter het verhaal en communiceren is moeilijk.

Ik heb mijn eigen sterke mening en ideeën dus best wel vaak moeten bijstellen, en dat maakt het juist zo leuk. 

Met de gemeenteverkiezingen in het verschiet (maart 2022) wil ik mij nog meer gaan inzetten voor deze mooie partij. Waarbij het motto mij verschrikkelijk aanspreekt.

 

                                                               Partij voor het Noorden

                                               Omdat politiek ALTIJD over mensen gaat

Wij hechten waarde aan uw mening, laat het ons weten via oldambt@partijvoorhetnoorden.nl

29 september 2021

Inmiddels is voor de meeste mensen de vakantie-periode alweer ruim achter de rug en wordt er misschien zelfs alweer verlangend uitgekeken naar en stilletjes gedroomd over de volgende. Zo is ook de politieke vakantie (het reces) inmiddels alweer verleden tijd en staan de agenda's van de raadsleden weer flink gevuld met diverse vergaderingen en bijeenkomsten.

Zoals u al eerder op deze pagina's hebt kunnen lezen zijn we dit jaar met een nieuwe wijze van vergader-bijeenkomsten begonnen en wel volgens de BOB-structuur; Beeldvormend, Oordeelsvormend en als laatste de Besluitende vergadering. Het voordeel van deze nieuwe vergaderwijze zit met name in de mogelijkheden tot deelname en inbreng voor elke inwoner of betrokkene. Dat kan voor zowel geagendeerde als ook niet-geagendeerde onderwerpen.

De Partij voor het Noorden hecht namelijk een grote waarde aan uw mening en inbreng, wat u beleefd, wat u bezig houdt en wat uw wensen zijn. Hoe u uw persoonlijke toekomst graag zou willen zien maar ook de gezamenlijke, als gemeente, en wat wij daar als partij voor kunnen betekenen. Om mee te denken en praten over actuele onderwerpen bent u dus van harte welkom tijdens een van de vele raadsavonden maar zéker ook als gast bij een van onze fractie-vergaderingen. Daarnaast laten wij ons ook graag uitnodigen als gast aan uw tafel, bij uw groepering, bedrijf of vereniging. Participatie in optima forma.

Vanzelfsprekend doet ook de Partij voor het Noorden volgend jaar op 16 maart weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Veel inwoners (her)kennen ons als de partij die zich al sinds 2003 sterk maakt voor een betere leefomgeving voor iedereen in het Noorden, maar ook als aanjager voor het dichtdraaien van de gaskraan, een verminderde afhankelijkheid van Den Haag en natuurlijk een versterkte samenwerking tussen de onderlinge Groninger gemeenten. We zijn met onze 3 raadsleden en een eigen wethouder inmiddels een ervaren en echte grunniger partij zonder enige binding met, of afhankelijkheid van Den Haag . We zijn een partij van enthousiaste Groningers die zich aktief en met hart en ziel inzet voor Oldambt en al haar gemeentelijke belangen; dat deden we, dat doen we en dat hopen we ook de komende 4 jaren te mogen blijven doen. De eerste stappen daartoe zijn alweer gezet en ook het verkiezingsprogramma staat alweer in de steigers. Heeft u daarvoor nog tips, adviezen, wensen of wilt u aktief mee denken of werken aan het programma of onze partij; laat het ons weten en voel u van harte welkom!
 
Mark Kalse
Gemeenteraadslid

 

Omnisportpark, RES en meer...........

Het reces is afgelopen en de 1e vergadering van september heeft een overvolle agenda. Even 2 onderwerpen uitgelicht.


Omnisportparken


Het college stelt aan de raad voor om de startnotitie om te komen tot één  of meerdere omnisportparken te realiseren in Oldambt. Dat moeten we
doen om de sport, wat heel belangrijk is, toekomstbestendig te maken, maar ook om de afgesproken bezuiniging hierop waar te maken. Volgens
de Partij voor het Noorden kan dit alleen maar als je de sportverenigingen hierin volledig meeneemt en betrekt. Iedereen moet zijn inbreng hebben.
Met de startnotitie kunnen we aan de slag. Dit gaat een lang proces worden waar nu de 1 e stap in is gezet.


RES (Regionale Energie Strategie)


Ook op de agenda het voorstel van de Regionale Energie Strategie. De inbreng in RES van Oldambt van 100 Ha is de door de raad in 2017
vastgestelde hoeveelheid en volgens de Partij voor het Noorden ook haalbaar. Onze zorg is echter dat wij een ambitie van 5,7 TeraWattuur
voor de gehele provincie vrij hoog vinden. Immers 30 landelijke regio’s moeten gezamenlijk 35 TeraWattuur op het kleed brengen in 2030.
Gemiddeld zou je dan ook als regio kunnen volstaan met een lager bod, waarom dan ook zo’n hoge ambitie vanuit Groningen. Onze provinciale
afdeling zit daar bovenop.
Ook de brief vanuit Dorpsbelangen Westerlee en ondersteund door Wijkplatform Parkwijk/ Kloostervallei, waarin staat dat er nagenoeg geen
werknemers uit de regio betrokken zijn, alsmede het punt dat het in zijn geheel nog niet duidelijk is in hoeverre ontwikkelaars verplicht kunnen
worden om omwonenden mee te laten profiteren van de parken/molens is een terechte zorg.
Parken en molens kun je alleen draagvlak voor krijgen als de eigen inwoners ‘echt’ meeprofiteren. Dat moet geregeld worden.
Daarnaast spreekt de Partij voor het Noorden de zorg uit dat naast het RES akkoord het Rijk nog steeds onder de crisis en herstelwerk zonder
instemming van gemeenten ons landschap vol kan zetten met windmolens. Dat draagt niet bij aan draagvlak. Dat moet anders.

2022, de verkiezingen


In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer. In Oldambt is veel te kiezen. De Partij voor het Noorden is nu al bezig om nieuwe
mensen een kans te geven om zich in te werken en straks een plek op de lijst te krijgen. Hebt u interesse en wilt u meer weten? Geheel vrijblijvend
staat de koffie (of thee) klaar bij ons. Stuur even een mail naar Oldambt@partijvoorhetnoorden.nl en we nemen contact met u op.

Partij voor het Noorden Oldambt
Jurrie Nieboer
Kirsten Bos
Mark Kalse
Janet de Wal
John Walters

Van de wethouder

Van de wethouder

Nieuws van de wethouder

Wie zijn wij...

Even bijpraten
Fractie op werkbezoek

Fractie op werkbezoek

PvhN in wijk en dorp

Algemene beschouwingen

Verkiezingsprogramma

Verkiezingen 2018

Historische haven

In de pers