Steun voor het Gronings, voor de Groninger cultuur en de sport

Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit, het zelfbewustzijn en daarmee ook aan het welzijn van mensen. Het Gronings moet door de provincie actief worden ondersteund: in het onderwijs, in het toneel, bij het cabaret, in de literatuur en in kunstuitingen. Wij willen dat RTV Noord daarvoor een grotere plaats inruimt in haar programmering. Om nauwere contacten met Ost-Friesland en Emsland te ontwikkelen is meer samenwerking met de NDR een must.

De Partij voor het Noorden vindt lokaal nieuws dat dicht bij de burger staat erg belangrijk.
De burger moet zich herkennen in zijn omgeving en de berichtgeving hierover.
De Partij voor het Noorden vindt dat de gemeentelijke lokale zenders hierin een belangrijke rol spelen.
De gemeente is in principe de eerst verantwoordelijke hierin, maar de Partij voor het Noorden zal vanuit zijn verantwoordelijkheid op provinciaal niveau blijven pleiten voor een goede nieuwsgaring op lokaal niveau en waar nodig voor ondersteuning daarbij.

De Noordelijke dagbladen hebben het o.a. door teruglopende aantallen abonnees steeds moeilijker. De Partij voor het Noorden is bezorgd over die ontwikkeling en pleit voor initiatieven om te voorkomen dat de regionale pers verdwijnt. Samenwerking tussen kranten en regionale omroep juichen wij toe.

Het Noord-Nederlands Orkest moet als volwaardig symfonieorkest voor het Noorden behouden blijven.

Investeren in op cultuurhistorie gerichte projecten bevordert de regionale identiteit. De provincie Groningen heeft een rijke schat aan cultuurmonumenten zoals molens en oude kerken. Het behoud van deze monumenten vinden we belangrijk. Ook om die reden wil de Partij voor het Noorden een hand aan de gaskraan.

De Partij voor het Noorden zal zich verder inzetten voor het in stand houden van culturele centra die passen bij de Groninger schaal. We zijn tegen dure prestigeprojecten, die de gemeenschap onevenredig veel geld kosten.

In de noordelijke provincies speelt de amateuristische kunstbeoefening een grote rol. Schilderen, beeldhouwkunst, muziek (muziekkorpsen, bandjes en koren), dans, poëzie en proza etc. worden op ruime schaal beoefend.
Dat geldt ook voor de sport. Aan voetbal, zwemmen, hockey, schaatsen, wielrennen en vele andere sporten beleven vele Groningers plezier.
Al deze activiteiten dragen bij aan de noordelijke cultuur en identiteit en de leefbaarheid in de dorpen.

De Partij voor Noorden zet zich in voor het behoud van voorzieningen als dorpshuizen en multifunctionele centra, atelierruimtes, musea, sportvelden en activiteitensubsidies (opleiding en training, festivals etc.) waaraan behoefte is.
Ze hebben voor de Partij voor het Noorden een hoge prioriteit.

In onze visie zullen al deze activiteiten steeds van onderop (met en vanuit de lokale gemeenschap) behouden en versterkt moeten worden.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden