Identiteit en cultuur van het Noorden

De grote verscheidenheid in streekculturen in het noorden is een groot goed en dient gekoesterd te worden. De inwoners van de drie noordelijke provincies moeten in hun eigen provincie of streek ten volle hun eigen identiteit en cultuur kunnen blijven beleven en uiten.

De Partij voor het Noorden wil een partij zijn voor alle Groningers, alle Drenten en alle Friezen.

Er is dan ookwel degelijk sprake van een gezamenlijke noordelijke identiteit.
We hebben in het Noorden veel meer gemeen dan we denken. Die noordelijke identiteit onderscheidt zich bijvoorbeeld van die in de Randstad.
De noordelijke cultuur is tot ontwikkeling gekomen in overzichtelijke, kleinschalige woongemeenschappen (terp-, en wierde-, en brinkdorpen).
Gemeenschapszin (noaberschap) is daarbij een dragende onmisbare factor. Vanzelfsprekend denk je om je buren. Solidariteit is een kernwaarde in het Noorden.

Van oudsher zijn de culturen van het kustgebied in Noord-Nederland, Noord-Duitsland en Scandinavië aan elkaar verwant. Deze onderliggende historische verbondenheid moet ook in de huidige tijd benut worden.

De partij voor het Noorden wil zich inzetten voor het behoud en het versterken van die noordelijke cultuur en identiteit. Dat vraagt om maatwerk in het overheidsbeleid. Dat vraagt om een eigen noordelijk parlement waarin wij noordelingen zelf besluiten over wat er voor het noorden nodig is.
Dat moet dan gebeuren door steeds van onderop de gemeenschappen (dorpen) daarbij te betrekken. Zo blijft de gemeenschap de opdrachtgever voor het bestuur.

De noordelijke mentaliteit is een van weinig woorden, maar des te meer van doen. Betrouwbaar en innovatief ondernemen hoort daar nadrukkelijk bij.
De verbondenheid met de natuurlijke omgeving (kleigebieden, bos, zand en veengebieden, akkervelden en water) maakt dat de noorderling met de ‘poten’ op de grond blijft en nuchter is.

 

Kies daarom

Partij voor het Noorden